JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Pružanje transportnih usluga za potrebe ED Zenica Otvoreni Almy d.o.o. Zenica Zenica 20.12.2011. 108.500,00 Službeni glasnik BiH 1/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka aktivne mrežne opreme za potrebe Direkcije Društva i distributivnih podružnicaJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 15.12.2011. 123.327,25 Službeni glasnik BiH 3/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka monitora za potrebe proizvodnih i distributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 29.12.2011. 42.964,00 Službeni glasnik BiH 3/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka, ugradnja i puštanje u rad akumulatorskih baterija 220 VDC 420 Ah za potrebe pogona HE Grabovica i HE Salakovac Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Otvoreni Albat d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.10.2011. 66.134,00 Službeni glasnik BiH 3/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Građevinski radovi na sanaciji AB disipatora i bočnih zidova - obaloutvrda na izlaznoj građevini evakuacionih organa HE Grabovica za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Otvoreni GPI d.o.o. Konjic 27.12.2011. 37.027,72 Službeni glasnik BiH 3/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka industrijskih switcheva u funkciji optičke pristupne mreže za srednjenaponske objekte (SNO) i trafo stanice (TS) nivoa 10/0,4 kV za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni Telenet d.o.o. Sarajevo 4.1.2012. 150.736,00 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Realizacija optičkog spojnog puta TS 35/10 kV Banovići grad-TS 110/x kV Banovići Otvoreni Comel d.o.o. Sarajevo Sarajevo 30.12.2011. 72.116,00 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka obrazaca za štampanje računa za električnu energiju za potrebe ED podružnicaJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni Atlantik bb d.o.o. Banja Luka Banja Luka 29.12.2011. 190.654,87 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Realizacija upravljanja i nadzora za 35 kV postrojenja i glavna napajanja zajedničkih 6 kV postrojenja TE Tuzla Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 28.12.2011. 63.843,80 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Reprogramiranje sistema govornih radio veza JP Elektroprivrede BiH u VHF opsegu Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 30.12.2011. 141.915,00 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Isporuka junećeg mesa i mesnih proizvoda Pregovarački Mesnica Spahić Lukavac 19.1.2012. 140.559,50 Službeni glasnik BiH 7/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Kompozitni polimerni izolatori Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 28.12.2011. 250.699,56 Službeni glasnik BiH 7/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 1: Prekidači i sklopnici Otvoreni KOVAR d.o.o. Sarajevo 14.12.2011. 86.267,60 Službeni glasnik BiH 7/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Unutrašnja adaptacija i sanacija prostorija objekta restorana društvene ishrane Otvoreni TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla 18.1.2012. 88.382,83 Službeni glasnik BiH 7/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Angažovanje 4 profesionalna vatrogasca i 4 profesionalna vatrogasca-vozača Pregovarački Opština Tuzla, Služba civilne zaštite Tuzla 12.1.2012. 255.897,73 Službeni glasnik BiH 9/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Remont mlinova za ugalj, gorionika uglja, kanala aero smješe i dodavača i bunkera uglja blokova 3, 4, 5 i 6 te angažovanje zaposlenika po NS u području održavanja kotlovskog postrojenja Otvoreni TEMM TUZLA d.o.o. Živinice 31.1.2012. 489.959,00 Službeni glasnik BiH 9/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Remont postrojenja sistema za dogorijevanje i transport šljake i pepela blokova 3,4,5 i 6 u 2012.g. Otvoreni TEMM TUZLA d.o.o. Živinice 31.1.2012. 232.340,00 Službeni glasnik BiH 9/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Remont armature u 2011.g. prema tehničkom opisu Otvoreni TEMM TUZLA d.o.o. Živinice 31.1.2012. 112.100,00 Službeni glasnik BiH 9/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka notebook računara za potrebe Direkcije Društva, proizvodnih i distributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni KODEKS d.o.o. Sarajevo 24.1.2012. 94.034,00 Službeni glasnik BiH 11/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Usluga mašinskog održavanja zajedničkih postrojenja Otvoreni MONTAŽA-ENIM d.o.o. Tuzla 3.2.2012. 243.800,00 Službeni glasnik BiH 11/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Usluga remonta i održavanja postrojenja aktivnih dijelova kotla pomoćnih uređaja Otvoreni MONTAŽA-ENIM d.o.o. Tuzla 3.2.2012. 73.050,00 Službeni glasnik BiH 11/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Hidrološki monitoring mHE Bihać i mHE Krušnica u ED Bihać Otvoreni Konzorcij: Electra d.o.o. Sarajevo, TETA d.o.o. Sarajevo, kojeg predstavlja lider Konzorcija Electra d.o.o. Sarajevo Sarajevo 5.12.2012. 284.544,00 Službeni glasnik BiH 13/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Isporuka kočionih papuča 250 za DEL 300 Pregovarački BES COMPANY d.o.o. Sarajevo 2.2.2012. 15.000,00 Službeni glasnik BiH 13/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Prevoz zaposlenika na relaciji TE Tuzla, Tuzla-Lukavac i obratno za tri mjeseca Pregovarački Gradski i prigradski saobraćaj d.d. Tuzla 24.1.2012. 23.700,00 Službeni glasnik BiH 13/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Rezervni dijelovi kalotnih ventila bl 5 prema specifikaciji Otvoreni Kramer & Best Ingenieur und Anlagenbau d.o.o. Tuzla 10.2.2012. 26.956,90 Službeni glasnik BiH 13/12