JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Preventivni i interventni servis sigurnosne opreme Pregovarački Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 13.1.2015. 53.880,00 SG 06/15
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Usluge platnog prometa u zemlji i inostranstvu Otvoreni Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 15.1.2015. 125.280,00 SG 06/15
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Paletni utovarivač (Highloader) 7t Otvoreni TREPEL AIRPORT EQUIPMENT GmbH Njemačka 22.1.2015. 343.385,07 SG 08/15
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Ljekarski pregledi (5) pete kategorije stručnog neletačkog osoblja J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo (za dobijanje ljekarskih uvjerenja u skladu sa zakonskim propisima) Pregovarački ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU Sarajevo 21.1.2015. 14.000,00 SG 08/15
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Snabdijevanje J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo vodom, prikupljanje i odvođenje otpadnih voda oko 16.000 m3 Pregovarački KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo 27.1.2015. 60.000,00 SG 08/15
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Redovan i interventni servis UPS-ova, te isporuka rezervnih dijelova i potrošnog materijala Pregovarački SICON SASA d.o.o. Tuzla 21.1.2015. 15.000,00 SG 10/15
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Preventivni i interventni servis liftova i pokretnih stepenica proizvođača KONE - Finska Pregovarački LIFT MODUS d.o.o. Sarajevo 26.1.2015. 20.000,00 SG 13/15
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Snabdijevanje električnom energijom za 2015. godinu Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 29.1.2015. 360.000,00 SG 13/15
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Lot 1 - Fluid i granulat za zaštitu od zaleđivanja operativnih površina Otvoreni PARKA DISTRIBUCIJA d.o.o. Zagreb Hrvatska 13.1.2015. 387.254,34 SG 13/15
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Lot 2 - Urea 46% N Otvoreni PARKA DISTRIBUCIJA d.o.o. Zagreb Hrvatska 13.1.2015. 295.721,50 SG 13/15
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Preventivni i interventni servis parking sistema proizvođača SIEMENS - Njemačka Pregovarački Process control d.o.o. Sarajevo 18.2.2015. 30.000,00 SG 17/15
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo X-ray uređaj za pregled ručnog prtljaga HiSCan 7555 SI ili ekvivalent Otvoreni Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 26.2.2015. 55.760,23 SG 20/15
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Sistemski i aplikativni software Otvoreni Commerce Engineering d.o.o. Mostar Mostar 31.3.2015. 119.000,00 SG 30/15
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Odvoz otpada iz kruga aerodroma, neškodljivo uništenje roba, te mašinsko čišćenje i pranje asfaltnih površina u krugu J.P. Međunarodni aerodrom SARAJEVO d.o.o. Sarajevo Pregovarački KJKP Rad d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.4.2015. 70.000,00 SG 34/15
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Preventivni i interventni servis strojeva za čišćenje unutrašnjih i vanjskih površina proizvođača HAKO - Njemačka, te isporuka rezervnih dijelova i potrošnog materijala po preporuci servisera prilikom interventnog servisa Pregovarački BENT EXCELLENT d.o.o. Sarajevo 14.4.2015. 14.000,00 SG 34/15
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Usluge fiksne telefonije Otvoreni EUROPRONET BOSNIA d.o.o. Sarajevo 27.4.2015. 44.307,90 SG 37/15
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Originalni rezervni dijelovi i potrošni materijal za servis kamiona proizvođača SCANIA CV AKTIEBOLAG Švedska i usluga interventnog održavanja. Pregovarački SCANIA BH d.o.o. Ilidža 29.4.2015. 40.000,00 SG 39/15
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Izrada aerodromske karte i karte parkiranja zrakoplova Otvoreni IGA-3d d.o.o. Ilijaš 15.5.2015. 61.800,00 SG 41/15
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Sukcesivna isporuka orginalnih rezervnih dijelova kao i usluge interventnog servisa za opremu proizvođača ROSENBAUER INTERNATIONAL AG, Austrija Pregovarački ROSENBAUER International AG Austrija 7.5.2015. 117.349,80 SG 43/15
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Vatrogasno pjenilo AFFF FILM FORMING FOAM 3 % ICAO LEVEL B. Pregovarački ROSENBAUER International AG Austrija 7.5.2015. 20.357,06 SG 43/15
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Lot 1- Originalni rezervni dijelovi za interventni servis sigurnosne opreme proizvođača Smiths Heimann GmbH i Ceia Pregovarački Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 20.5.2015. 50.000,00 SG 45/15
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Lot 2- Potrošni materijal za sigurnosnu opremu proizvođača Smiths Heimann GmbH i Ceia Pregovarački Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 20.5.2015. 25.000,00 SG 45/15
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Gorivo za neregistrovana aerodromska vozila i agregate Pregovarački Energopetrol d.d. Sarajevo 25.5.2015. 600.000,00 SG 45/15
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Nabavka orginalnih rezervnih dijelova i interventnog servisa za aerodromske posipače SDA 95M3 i traktore Massey Ferguson Pregovarački THOME BORMANN GmbH Njemačka 20.5.2015. 195.583,00 SG 45/15
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Sukcesivna isporuka orginalnih rezervnih dijelova kao i usluga interventnog servisa snjegobacače i plugove proizvođača KAHLBACHER MACHINERY Pregovarački KAHLBACHER MACHINERY GmbH Austrija 20.5.2015. 97.791,50 SG 45/15