INTERPROMET d.o.o.

Novi Grad
1991
4400757980005
BROJ UGOVORA
844
UKUPNA VRIJEDNOST UGOVORA
56.433.901KM
INTERPROMET d.o.o. INTERPROMET d.o.o.
direktor

Direktor:

Dragan Pilipović

Dragan Pilipović Novi Grad
100,00%
OSNOVNI KAPITAL:
5.000 KM