HIFA-PETROL d.o.o.

Sarajevo
2005
4200999090005
BROJ UGOVORA
306
UKUPNA VRIJEDNOST UGOVORA
91.671.976KM
HIFA-PETROL d.o.o. HIFA-PETROL d.o.o.
direktor

Direktor:

Hajrudin Ahmetlić

zamjenik

ODGOVORNO LICE:

Muharem Ahmetlić, zamjenik direktora

zamjenik

ODGOVORNO LICE:

Ibrahim Kozić, prokurist

Hajrudin Ahmetlić Tešanj
100,00%
OSNOVNI KAPITAL:
15.000.000 KM