MGM FARM d.o.o.

Kakanj
1998
4218227790008
BROJ UGOVORA
257
UKUPNA VRIJEDNOST UGOVORA
36.282.531KM
MGM FARM d.o.o. MGM FARM d.o.o.
direktor

Direktor:

Mensur Mušija

Mensur Mušija
33,06%
Maida Goga
32,92%
Mesud Mušija
32,92%
Edhem Goga
0,36%
Elvira Mušija
0,36%
Hanka Mušija
0,36%
OSNOVNI KAPITAL:
914.400 KM