JUNUZOVIĆ - KOPEX d.o.o.

Lukavac
1996
4209157220005
BROJ UGOVORA
45
UKUPNA VRIJEDNOST UGOVORA
17.275.877KM
JUNUZOVIĆ - KOPEX d.o.o. JUNUZOVIĆ - KOPEX d.o.o.
direktor

Direktor:

Saša Selimović

Amir Junuzović Tuzla
100,00%
OSNOVNI KAPITAL:
11.555.528 KM