CIN CIN Ovaj projekat finansira Evropska unija
CIN

Jačanje kapaciteta civilnog društva u borbi protiv korupcije: Monitoring fiskalne transparentnosti

BAZA POTICAJA

keyboard_arrow_down
 • Institucije
 • Lokacije

Poticaji su nepovratna budžetska sredstva namijenjena za dodjelu javnim ili privatnim preduzećima, privrednicima i poljoprivrednicima, s ciljem stimulisanja proizvodnje i smanjenja cijena po kojima se roba i usluge prodaju potrošačima – građanima.

Novinari Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) su prikupili podatke o poticajima dodijeljenim u Bosni i Hercegovini u periodu od 2011. do 2017. godine. U bazi možete pronaći podatke o 976 miliona KM dodijeljenih sredstava za poticaje, od čega je preko 700 miliona KM izdvojeno za poljoprivredu.

Osim poljoprivrede, institucije su proteklih godina poticale razvoj poduzetništva i obrta, nauke i tehnologije, industrije i energetike te zapošljavanje.

Novinari CIN-a nisu dobili odgovor od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske (RS) i Agencije za agrarna plaćanja RS-a koje raspolažu podacima o poljoprivrednim poticajima u ovom entitetu. Djelimične podatke, koji obuhvataju period od 2014. do 2017. godine, CIN je preuzeo sa njihovih internetskih stranica.

Federalni zavod za zapošljavanje je dostavio ukupne iznose koji su proteklih godina isplaćeni za poticaje te spiskove pojedinačnih korisnika, ali su odgovorili da ne vode evidenciju o pojedinačnim isplatama. Zavod za zapošljavanje RS je dostavio podatke za period od 2014. do 2017. godine, a za raniji period ne posjeduju elektronsku bazu podataka.

Podaci nisu potpuni i zbog toga što većina institucija vodi evidencije o odobrenim, ali ne i o isplaćenim poticajima.

Za izradu ove baze novinari CIN-a su kontaktirali 45 državnih i entitetskih institucija te prikupljali i ažurirali podatke više od godinu dana. Devet institucija daje poticaje, dok ostale dodjeljuju različite vrste grantova za sport, kulturu, obrazovanje, nauku, okoliš i slično.

PRIČE

U Savezu demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona zloupotrebljavan je budžetski novac skoro cijelu deceniju. Znali su to u resornom ministarstvu, ali Savezu nisu obustavili finansiranje.
Čitaj 12 Septembar 2018
Boračkoj zadruzi „Prva Boračka Plodovi Bosne“ dato je najmanje 65.000 KM budžetskog novca za poticaj zapošljavanju bivših boraca. Novac je potrošen, a ciljevi nisu ispunjeni.
Čitaj 31 Avgust 2018
CIN je objavio bazu podataka o finansiranju boračkih udruženja koja pokazuje da su institucije vlasti u Bosni i Hercegovini za šest godina dale najmanje 83 miliona maraka za njihov rad. ...
Čitaj 09 Jul 2018
Hemijska industrija u Tuzli je godinama, uz glavne proizvode, stvarala i opasni otpad koji nije propisno odlagan. Iako ovi pogoni već dugo ne rade, otpad koji može izazvati bolesti i smrt i dalje stoji u dvorištu ...
Čitaj 22 Jun 2018
Za poticaje u BiH u posljednjih sedam godina izdvojeno je skoro milijardu KM. Novac je dodjeljivan i trošen uz brojne nepravilnosti i nedostatak kontrole. Devet institucija u Bosni i Hercegovini (BiH) je od 2011. do 2017. godine ...
Čitaj 18 Jun 2018
Na sarajevskoj deponiji je zbog nemara i nedostatka saradnje nadležnih službi prestala raditi oprema vrijedna milione maraka. Stepen zagađenosti vode je visok, a lokalno stanovništvo je zabrinuto zbog utjecaja na ...
Čitaj 10 Jun 2018
Poljoprivrednici u Federaciji BiH su dobijali poticaje na osnovu nalaza sudskih vještaka u kojima su uvećavane površine štala i proizvodnih objekata te pogrešno utvrđivano vrijeme njihove izgradnje.
Čitaj 22 Maj 2018
Pogrešnim procjenama vrijednosti nekretnina vještak Nedžad Izić je pomogao poljoprivrednicima da dobiju novac za poticaje na koje nisu imali pravo, a ...
Čitaj 19 Maj 2018
Salko Kamerić iz Kalesije je likvidirao firmu i državi ostao dužan 1,53 miliona maraka poreza. To mu je uspjelo zahvaljujući propustima odsjeka u ...
Čitaj 02 Februar 2018
Jerka Ivankovića Lijanovića, bivšeg federalnog ministra poljoprivrede, Kantonalni sud u Tuzli osudio je na zatvorsku i novčanu kaznu zbog nezakonite dodjele....
Čitaj 19 Januar 2018
Neuređeni sistem u oblasti poljoprivrede je omogućio zloupotrebe pri dodjeli poticaja u FBiH. Vlasti ni na koji način nisu zaštitile stočare pa oni ...
Čitaj 04 August 2017

VIDEO

U Savezu demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona zloupotrebljavan je budžetski novac skoro cijelu deceniju. Znali su to u resornom ministarstvu, ali im nisu obustavili finansiranje. Vlasti su davale poticaje ...
Gledaj 17 Septembar 2018
Hemijska industrija u Tuzli je proizvodila hiljade tona opasnog otpada koji ugrožava zdravlje lokalnog stanovništva jer nije propisno zbrinut. Siromašni građani teško obolijevaju i umiru prekopavajući po ...
Gledaj 22 Jun 2018
Na sarajevskoj deponiji je zbog nemara i nedostatka saradnje nadležnih službi prestala da radi oprema vrijedna milione maraka. Zagađenost vode je sve veća, a među lokalnim stanovništvom je sve više bolesnih.
Gledaj 10 Jun 2018
Pogrešnim procjenama vrijednosti nekretnina vještak Nedžad Izić je pomogao poljoprivrednicima da dobiju novac za poticaje na koje nisu imali pravo, a privatnim firmama da osiguraju milionske kredite. Poticaji su potrošeni, a banka...
Gledaj 22 Maj 2018
Salko Kamerić iz Kalesije je likvidirao firmu i ostao dužan državi 1,53 miliona maraka poreza. Iako se firma ne može likvidirati ako ima poreska dugovanja, njemu je to uspjelo zahvaljujući propustima službenika iz Odsjeka za poreze...
Gledaj 01 Februar 2018
Neuređeni sistem u poljoprivredi omogućio je zloupotrebe pri dodjeli poticaja u FBiH. Vlasti ni na koji način nisu zaštitile stočare pa oni ili prevarama dolaze do poticaja ili odustaju od traženja ove pomoći.
Gledaj 03 Avgust 2017

O POLJOPRIVREDNIM POTICAJIMA

Preko 70 posto od 976 miliona KM odobrenih poticaja izdvojeno je za poljoprivredu. Centar za istraživačko novinarstvo u nastavku donosi detalje o vrstama poljoprivrednih poticaja i načinima ostvarivanja poticaja u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko distriktu.

Podatke koje možete naći na ovoj stranici novinari CIN-a su prikupili iz: pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja poticaja, programa utroška sredstava, zakona koji regulišu ovu oblast, revizorskih izvještaja te iz razgovora sa predstavnicima nadležnih institucija.


U Federaciji BiH je u periodu od 2011. do 2017. godine za poljoprivredne poticaje izdvojeno skoro 437 miliona KM.

Uslovi za dobijanje poticaja

Osnovni uslovi za dobijanje poticaja su: da je korisnik upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, da je izmirio svoje poreske obaveze, da je u toku godine ostvario poljoprivrednu proizvodnju, da je investirao u poljoprivredu, vršio uređenje zemljišta, okrupnjavanje posjeda, ulagao u poljoprivredne objekte ili nabavljao poljoprivredne mašine i prateće uređaje.

Vrste poticaja

Poticaji za proizvodnju su sredstva namijenjena za proizvodnju biljnih i životnjskih vrsta: ratarske, povrtlarske i voćarske kulture, duhana, grožđa i maslina te govedarske, ovčarske, kozarske, svinjogojske, peradarske, pčelarske i ribarske vrste kao i za podršku izvorne zaštićene pasmine.

Poticaji za ruralni razvoj su sredstva za investicije u poljoprivredne posjede, odnosno novu poljoprivrednu mehanizaciju i priključne uređaje za biljnu i stočarsku proizvodnju te za certificiranje organske proizvodnje, očuvanje ruralnog okoliša i zdravlja potrošača.

Poticaji za kapitalna ulaganja su sredstva za unapređenje uslova proizvodnje, produktivnosti i konkurentnosti, za izgradnju sistema za navodnjavanje, podizanje višegodišnjih zasada, uređenje zemljišta i okrupnjavanje posjeda, izgradnju objekata, nabavku mehanizacije i opreme te regres kamata za kredite za kapitalna ulaganja u poljoprivredi.

Ostale vrste poticaja su sredstva za sufinansiranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji, organizovanje stručnih skupova, seminara, sajmova te organizovanje poljoprivrednika u zadruge, udruženja i saveze kao i za troškove standardizacije proizvodnje.

Procedura za dodjeljivanje

 • korisnik nadležnom kantonalnom ministarstvu prijavljuje plan proizvodnje za narednu godinu i podnosi prijavu početka i/ili završetka proizvodnje
 • službenik kantonalnog ministarstva izlazi na teren i sačini zapisnik o proizvodnji
 • po završetku proizvodnje klijent podnosi zahtjev za poticaj i dostavlja traženu dokumentaciju
 • službenik kantonalnog ministarstva obrađuje zahtjeve, utvrđuje stanje na terenu, vrši obračun poticaja, a potom te zahtjeve dostavlja Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 • Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva nakon ocjene dokumentacije donosi rješenje o dodjeli poticaja
 • klijent podnosi zahtjev Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i prilaže prateću dokumentaciju
 • komisija ili ovlašteni službenici Ministarstva obrađuju zahtjev, po potrebi vrše kontrolu na terenu i utvrđuju iznos obračunatog poticaja
 • nakon obrade donose rješenje o dodjeli poticaja

Kontrola dodjele poticaja

Kada je riječ o poticaju za proizvodnju, kontrolu dodjele poticaja trebaju vršiti nadležna kantonalna ministarstva i inspekcije ili Federalno ministarstvo i inspekcija za sve druge vrste poticaja. Službenici ministarstava su prije dodjele poticaja za proizvodnju dužni za svaki zahtjev izaći na teren i sačiniti zapisnik, nekad i više puta. Ove kontrole često nisu adekvatne jer je broj uposlenika koji kontroliše stanje na terenu značajno manji od broja zahtjeva koje institucija dobije.

U Republici Srpskoj je u periodu od 2014. do 2017. godine za poljoprivredne poticaje izdvojeno najmanje 236 miliona KM.

Uslovi za dobijanje poticaja

Osnovni uslovi za dobijanje poticaja su: da je korisnik upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar korisnika poticaja, da je u toku godine ostvario poljoprivrednu proizvodnju, da je investirao u poljoprivredu, vršio uređenje zemljišta, okrupnjavanje posjeda, ulagao u poljoprivredne objekte ili nabavljao poljoprivrednu mehanizaciju i prateće uređaje.

Vrste poticaja

Poticaji za tekuću proizvodnju su direktna sredstva za proizvodnju priplodne stoke, mlijeka, mesa, pčelarstvo i uzgoj konja te za proizvodnju voća, povrća, žitarica, regresa za gorivo i za organsku proizvodnju.

Poticaji za ruralni razvoj su sredstva za samozapošljavanje agronoma, poslovne aktivnosti zadruga, podršku izložbama i sajmovima, razvoj brdsko-planinskog područja, podršku uvođenju tehnoloških inovacija u poljoprivredi, uvođenje standarda kvaliteta u poljoprivrednoj proizvodnji i sl.

Poticaji za kapitalna ulaganja su sredstva za investicije u stočarsku i biljnu proizvodnju, mehanizaciju te modernizaciju poljoprivrednih kapaciteta.

Sistemski i ostali poticaji su sredstva za zaštitu zdravlja biljaka i životinja, podršku opremanju laboratorija, analize kontrola plodnosti poljoprivrednih zemljišta, izradu strategija i planova te za vanredne potrebe i pomoći.

Procedura za dodjeljivanje

 • korisnik podnosi zahtjev i traženu dokumentaciju Agenciji za agrarna plaćanja RS-a
 • obračun poticajnih sredstava vrši se na osnovu poređenja podataka iz zahtjeva i dokumentacije sa podacima iz registara
 • nakon obrade zahtjeva direktor Agencije donosi rješenje o zahtjevu
 • ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS-a i direktor Agencije mogu u pojedinim slučajevima formirati komisiju koja će vršiti provjeru uslova za dodjelu poticaja, uvidom na licu mjesta

Kontrola dodjele poticaja

Kontrola na terenu prije dodjele poticaja nije obavezna. U pojedinim slučajevima je moguće formirati komisiju koja će vršiti provjeru u pogledu ispunjenja uslova, uvidom na licu mjesta. Ove kontrole često nisu adekvatne jer je broj uposlenika koji kontrolišu stanje na terenu značajno manji od broja zahtjeva koje institucija dobije. Nadzor nad provođenjem procedure dodjele poticaja vrši Republička uprava za inspekcijske poslove.

U Brčko distriktu je u periodu od 2011. do 2016. godine za poljoprivredne poticaje izdvojeno 46 miliona KM.

Uslovi za dobijanje poticaja

Osnovni uslovi za dobijanje poticaja su: da je korisnik upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, da je izmirio svoje poreske i druge obaveze, da je u toku godine ostvario poljoprivrednu proizvodnju, da je investirao u poljoprivredu, vršio uređenje zemljišta, okrupnjavanje posjeda, ulagao u poljoprivredne objekte ili nabavljao poljoprivrednu mehanizaciju i prateće uređaje.

Vrste poticaja

Poticaji za razvoj biljne i stočarske proizvodnje su sredstva namijenjena za proizvodnju biljnih i životinjskih vrsta: ratarske, povrtlarske i voćarske kulture te govedarske, ovčarske, kozarske, svinjogojske i peradarske vrste.

Poticaji za ruralni razvoj su sredstva za investicije u poljoprivrednu mehanizaciju i prerađivačke kapacitete.

Poticaji za kapitalna ulaganja su sredstva za unapređenje uslova proizvodnje, produktivnosti i konkurentnosti, za izgradnju staklenika i plastenika, podizanje novih nasada voća, osiguranje poljoprivredne proizvodnje itd.

Procedura za dodjeljivanje

 • korisnik podnosi zahtjev i potrebnu dokumentaciju Odjeljenju za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta
 • komisije za poticaj utvrđuju činjenično stanje na terenu za svaki podneseni zahtjev vredniji od 1.000 KM
 • nakon obrade zahtjeva odluku o dodjeli poticaja donosi šef Odjeljenja

Kontrola dodjele poticaja

Službenici Komisija za poticaj su dužni vršiti kontrolu na terenu za svaki zahtjev koji prelazi 1.000 KM. Rad ove komisije kontroliše Komisija za internu kontrolu koja provjerava dokumentaciju, vrši uvid u utvrđeno stanje na terenu i sl. Dodatnu kontrolu mogu vršiti inspektori Inspektorata Brčko distrikta.

O NAMA

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) je nevladina medijska organizacija, osnovana 2004., u čijem fokusu rada su istraživanje korupcije, organiziranog kriminala i sistemskih nepravilnosti koje građanima BiH otežavaju život te usporavaju demokratski razvoj države. Kroz istraživačke priče, interaktivne sadržaje i baze podataka, CIN razotkriva korupciju, nepravilnosti i neodgovornost u javnim nabavkama, pravosuđu, dodjeli poticaja, energetici, javnoj upravi i svakom drugom sektoru od značaja za građane.

KONTAKTIRAJTE NAS


Kontaktirajte nas

Vaši podaci
Unesite validnu adresu!
Mora biti broj!

Ova stranica je nastala uz finansijsku pomoć Evropske unije. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Centra za istraživačko novinarstvo te ni u kojem slučaju ne odražava stavove Evropske unije.