02. februar 2023.

Nenad Nešić, ministar sigurnosti BiH, iako je imao zakonsku obavezu, nije prijavio stan i kuću u Novom Sadu koje ima sa suprugom Majom.

Nenad Nešić, predsjednik Demokratskog narodnog saveza (DNS) i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine (BiH), sa suprugom Majom ima stan i kuću u Novom Sadu u Srbiji koje nije prijavio u izjavi o imovinskom stanju koju je popunio prije preuzimanja ministarske pozicije.

On je novinarki Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) rekao da je kontaktirao Vijeće ministara BiH i da mu je rečeno da se imovina supružnika ne prijavljuje. „U upitniku nigdje ne piše imovina bračna, nego piše imovina koja se vodi na vama“, komentarisao je Nešić. Međutim, nakon što mu je novinarka pročitala propise, on je spustio slušalicu.