Tag: green life

Ilegalno iskrčena šuma radi novih apartmana na Bjelašnici

Šumari su dokumentovali bespravnu sječu na parcelama koje je Općina Trnovo prodala privatnim investitorima nakon što je i sama na istom području dvije godine ranije nezakonito iskrčila šumu.