„Bijeli hljeb“
nezarađena plaća
„Bijeli hljeb“ - nezarađena plaća

Predsjednici, premijeri, ministri, njihovi zamjenici i savjetnici te poslanici i rukovodioci nekih državnih institucija mogu primati plaću i nakon okončanja mandata. Ovo pravo daju im zakoni koje su sami napisali i usvojili na državnom, entitetskim i kantonalnim nivoima vlasti.

Državni i federalni funkcioneri mogu uživati pravo na „bijeli hljeb“ godinu dana nakon isteka mandata. Svim funkcionerima u Republici Srpskoj (RS), Zapadnohercegovačkom kantonu (ZHK) te savjetnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine (BiH) odobrena je isplata takve naknade, najduže pola godine. Plaću mogu primati dok ne nađu drugi posao ili ne odu u penziju. Funkcioneri dobijaju „bijeli hljeb“ čak i ako su smijenjeni ili ako na funkciji provedu makar jedan dan. Nije ograničeno ni koliko puta ista osoba može to pravo koristiti.

Prema podacima koje je prikupio Centar za istraživačko novinarstvo (CIN), u proteklih šest godina 476 funkcionera je dobilo najmanje 8,5 miliona maraka za „bijeli hljeb“, dok je njih 15 na „bijelom hljebu“ bilo i po dva puta.

Državnim institucijama, skupštinama, vladama i predsjednicima u BiH su novinari CIN-a poslali zahtjeve kojima su tražili podatke o imenima funkcionera, periodu korištenja naknade i njihovim mjesečnim iznosima. Uprkos višemjesečnom insistiranju CIN-a na odgovorima i poštovanju zakona o slobodi pristupa informacijama, neke institucije nikada nisu poslale podatke, dok su druge odgovarale nepotpuno i nejasno. Zbog toga se u bazi nalaze polja koja ne sadrže podatak o imenu, iznosu ili periodu. Tek trećina odgovora je pružala potpunu, traženu informaciju. Svi odgovori su objedinjeni u bazi podataka i odnose se na period od početka 2008. do marta 2015. godine.

O „bijelom hljebu“ se u javnosti nije mnogo govorilo sve do februara 2014. godine kada je njegovo ukidanje bilo jedno od glavnih zahtjeva građana na protestima protiv neefikasne vlasti u BiH. Do sada su tri kantona ukinula pravo na „bijeli hljeb“: Tuzlanski, Unsko-sanski i Kanton Sarajevo. Procedura za ukidanje je pokrenuta i na državnom nivou.

Naknade po imenu

 

Abid Šarić
2011/2012

Ministar privrede KS

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: N/A

Ukupno: 26.735,13 KM

Adem Huskić
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: 4.844,77 KM

Ukupno: 58.137,28 KM

Adil Lozo
Decembar 2014. - i dalje

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: 2.686,64 KM

Ukupno: 5.373,28 KM

Admir Pozderović
2014/2015

Ministar pravosuđa, uprave i radnih odnosa BPK

Stranka: A SDA

Prosječno mjesečno: N/A

Ukupno: 5.223,12 KM

Admir Pozderović
Januar 2009. - Septembar 2009.

Ministar za boračka pitanja BPK

Stranka: bez stranke

Prosječno mjesečno: 1.471,94 KM

Ukupno: 11.775,55 KM

Ahmet Dervišević
Novembar 2012. - Maj 2013.

Poslanik u Skupštini BD

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 2.041,29 KM

Ukupno: 12.247,74 KM

Ahmet Egrlić
14.8.2012. - 31.3.2013.

Ministar za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida USK

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 2.346,04 KM

Ukupno: 18.768,37 KM

Ahmet Kulović
21.11.2014. - i dalje

Poslanik u Skupštini BPK

Stranka: NSRzB

Prosječno mjesečno: N/A

Ukupno: N/A

Aida Haverić
N/A

Ministar finansija KS

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: N/A

Ukupno: 26.847,65 KM

Aida Čikić
Decembar 2014. - i dalje

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: bez stranke

Prosječno mjesečno: 2.599,63 KM

Ukupno: 5.199,27 KM

Alan Škaro
21.11.2014. - i dalje

Poslanik u Skupštini SBK

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: 1.649,25 KM

Ukupno: 3.298,50 KM

Albert Šunjić
2014/2015

Poslanik u Skupštini HNK

Stranka: HSP BiH

Prosječno mjesečno: N/A

Ukupno: N/A

Aleksandar Džombić
14.3.2013. - 13.9.2013.

Premijer RS

Stranka: SNSD

Prosječno mjesečno: 3.526,25 KM

Ukupno: 21.157,50 KM

Aleksandar Golijanin
15.11.2010. - 14.5.2011.

Poslanik u NS RS

Stranka: PDP

Prosječno mjesečno: 2.784,00 KM

Ukupno: 16.704,00 KM

Aleksandar Golijanin
24.11.2014. - i dalje

Poslanik u NS RS

Stranka: PDP

Prosječno mjesečno: 2.685,00 KM

Ukupno: 10.740,00 KM

Aleksandra Lepir-Dalšašo
24.11.2014. - 26.12.2014.

Poslanik u NS RS

Stranka: SNSD

Prosječno mjesečno: 2.608,00 KM

Ukupno: 2.608,00 KM

Alija Begović
17.3.2011. - 17.3.2012.

Delegat u Parlamentu FBiH

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 2.957,70 KM

Ukupno: 35.492,97 KM

Alija Begović
Januar 2013. - Januar 2014.

Premijer BPK

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 2.553,68 KM

Ukupno: 30.644,19 KM

Alija Kurtović
Decembar 2010 - Decembar 2011.

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: 2.604,44 KM

Ukupno: 31.253,37 KM

Alija Kusur
1.4.2011. - 19.4.2011.

Ministar prometa, veza, turizma i zaštite okoliša PK

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 997,33 KM

Ukupno: 997,33 KM

Alma Bandić Drndo
Decembar 2010. - Juni 2011.

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 2.180,90 KM

Ukupno: 13.085,44 KM

Alma Delizaimović
Januar 2013. - Januar 2014.

Ministar obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informisanja BPK

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 1.861,07 KM

Ukupno: 22.332,92 KM

Alma Mulahmetović
21.11.2014. - i dalje

Poslanik u Skupštini BPK

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: N/A

Ukupno: N/A

Alma Čardžić
Decembar 2014. - i dalje

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: NSRzB

Prosječno mjesečno: 2.492,43 KM

Ukupno: 4.984,86 KM

Amela Mešić
Decembar 2014. - i dalje

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 2.623,82 KM

Ukupno: 5.247,64 KM

Amir Hadžić
1.2.2011. - 30.4.2011.

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 2.584,00 KM

Ukupno: 7.752,00 KM

Amir Trobradović
April 2014. - Juli 2014.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove BD

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 4.380,86 KM

Ukupno: 13.142,58 KM

Amir Zahirović
24.11.2014. - i dalje

Poslanik u NS RS

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: 3.116,00 KM

Ukupno: 12.464,00 KM

Amira Skaka
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 2.861,64 KM

Ukupno: 34.339,71 KM

Ana Tolo
21.11.2014. - i dalje

Poslanik u Skupštini SBK

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 1.613,55 KM

Ukupno: 3.227,10 KM

Ante Alpeza
Novembar 2014. - i dalje

Poslanik u Skupštini ZHK

Stranka: NSRzB

Prosječno mjesečno: 1.343,00 KM

Ukupno: 5.372,00 KM

Ante Čolak
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: HSS-NHI

Prosječno mjesečno: 2.711,27 KM

Ukupno: 32.535,31 KM

Anto Bilić
17.3.2011. - 17.3.2012.

Delegat u Parlamentu FBiH

Stranka: HDZ 1990

Prosječno mjesečno: 2.794,80 KM

Ukupno: 33.538,05 KM

Anto Karatović
Avgust 2011. - Avgust 2012.

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK

Stranka: NSRzB

Prosječno mjesečno: 1.664,57 KM

Ukupno: 19.974,90 KM

Anto Lozančić
Februar 2011. - Juli 2011.

Ministar prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK

Stranka: HSS Stjepana Radića

Prosječno mjesečno: 2.189,97 KM

Ukupno: 10.949,85 KM

Anto Spajić
Januar 2008. - April 2008.

Delegat u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 1.683,81 KM

Ukupno: 5.051,43 KM

Anton Kasipović
14.3.2013. - 14.9.2013.

Ministar prosvjete i kulture RS

Stranka: SNSD

Prosječno mjesečno: 3.025,48 KM

Ukupno: 18.152,89 KM

Anđelko Mikulić
17.3.2011. - 17.3.2012.

Delegat u Parlamentu FBiH

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 2.904,90 KM

Ukupno: 34.858,92 KM

Asim Kamber
17.3.2011. - 17.3.2012.

Delegat u Parlamentu FBiH

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 2.812,86 KM

Ukupno: 33.754,38 KM

Asim Ribo
21.11.2014. - i dalje

Poslanik u Skupštini SBK

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 1.682,85 KM

Ukupno: 3.365,70 KM

Avdo Aljić
Novembar 2012. - Maj 2013.

Poslanik u Skupštini BD

Stranka: bez stranke

Prosječno mjesečno: 2.041,29 KM

Ukupno: 12.247,74 KM

Azem Mekić
Decembar 2010. - Juni 2011.

Poslanik u Skupštini SBK

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: 1.249,73 KM

Ukupno: 7.498,38 KM

Aziz Čačković
Decembar 2012. - Decembar 2013.

Ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: 2.373,42 KM

Ukupno: 30.854,52 KM

Azra Avdić
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Poslanik u Skupštini TK

Stranka: BOSS

Prosječno mjesečno: 1.434,32 KM

Ukupno: 17.211,95 KM

Azra Kuljuh
August 2012. - August 2013.

Ministar socijalne politike, zdravstva, raseljenih lica i izbjeglica BPK

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: 1.508,37 KM

Ukupno: 18.100,55 KM

Bahrija Mehurić
Mart 2011. - Februar 2012.

Ministar za boračka pitanja TK

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 2.856,10 KM

Ukupno: 31.417,10 KM

Bajro Makić
Juni 2011. - Avgust 2011.

Ministar gospodarstva SBK

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 1.945,34 KM

Ukupno: 3.890,68 KM

Bajro Makić
Decembar 2011. - Juni 2012.

Premijer SBK

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 2.214,68 KM

Ukupno: 13.288,08 KM

Behzad Čirkin
24.11.2014. - i dalje

Poslanik u NS RS

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: 2.925,00 KM

Ukupno: 11.700,00 KM

Belmir Agić
Avgust 2012. - Decembar 2012.

Glavni koordinator u Vladi BD

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: 4.385,30 KM

Ukupno: 21.926,50 KM

Besim Spahić
17.3.2011. - 17.3.2012.

Delegat u Parlamentu FBiH

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 2.941,38 KM

Ukupno: 35.296,64 KM

Besima Borić
Decembar 2014. - i dalje

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: 2.857,88 KM

Ukupno: 5.715,76 KM

Blaž Župarić
1.4.2011. - 14.4.2011.

Ministar zdravstva, rada i socijalne politike PK

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 783,40 KM

Ukupno: 783,40 KM

Blaženka Lukić
21.11.2014. - i dalje

Poslanik u Skupštini SBK

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: 1.644,37 KM

Ukupno: 3.288,75 KM

Bojan Bošnjak
17.3.2011. - 17.3.2012.

Delegat u Parlamentu FBiH

Stranka: NSRzB

Prosječno mjesečno: 2.570,86 KM

Ukupno: 30.850,40 KM

Boris Babić
1.12.2011. - 1.4.2012.

Ministar saobraćaja i veza HNK

Stranka: HDZ 1990

Prosječno mjesečno: 3.341,52 KM

Ukupno: 13.366,08 KM

Boro Kojić
1.11.2012. - 27.12.2012.

Poslanik u Skupštini BD

Stranka: SDS

Prosječno mjesečno: 2.041,29 KM

Ukupno: 4.082,58 KM

Boro Rudić
15.11.2010. - 21.2.2011.

Poslanik u NS RS

Stranka: SNSD

Prosječno mjesečno: 2.944,70 KM

Ukupno: 8.834,10 KM

Boško Tomić
13.2.2009. - 31.5.2009.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS

Stranka: PDP

Prosječno mjesečno: 4.248,00 KM

Ukupno: 16.992,00 KM

Boško Šiljegović
Januar 2008. - April 2008.

Delegat u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: SDS

Prosječno mjesečno: 1.683,81 KM

Ukupno: 5.051,43 KM

Božidar Semiz
Juli 2012. - Avgust 2013.

Ministar urbanizma, prostornog uređenja i zaštite okoliša BPK

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: 1.172,93 KM

Ukupno: 15.248,09 KM

Božidar Vasić
15.11.2010. - 14.5.2011.

Poslanik u NS RS

Stranka: SDS

Prosječno mjesečno: 3.298,00 KM

Ukupno: 19.788,00 KM

Božo Ljubić
1.7.2009. - 12.7.2009.

Ministar prometa i komunikacija BiH

Stranka: HDZ 1990

Prosječno mjesečno: 1.715,63 KM

Ukupno: 1.715,63 KM

Branislav Škobo
15.11.2010. - 14.5.2011.

Poslanik u NS RS

Stranka: SDS

Prosječno mjesečno: 2.731,00 KM

Ukupno: 16.386,00 KM

Branka Šekarić
Januar 2013. - Januar 2014.

Ministar socijalne politike, zdravstva, raseljenih lica i izbjeglica BPK

Stranka: LDS BiH

Prosječno mjesečno: 1.558,85 KM

Ukupno: 18.706,25 KM

Branko Dokić
Decembar 2010. - April 2011.

Poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: PDP

Prosječno mjesečno: 3.967,33 KM

Ukupno: 15.869,34 KM

Branko Zrno
Juni 2011. - Juni 2012.

Delegat u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 4.502,73 KM

Ukupno: 54.032,87 KM

Branko Ćorluka
Novembar 2014. - i dalje

Poslanik u Skupštini ZHK

Stranka: HSP BiH

Prosječno mjesečno: 1.472,92 KM

Ukupno: 5.891,68 KM

Čedomir Lukić
Novembar 2014. - Januar 2015.

Ministar stambene politike KS

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 2.776,85 KM

Ukupno: 8.330,55 KM

Čedomir Lukić
2011/2012

Ministar stambenih poslova KS

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: N/A

Ukupno: 9.356,75 KM

Dalibor Đurić
24.11.2014. - i dalje

Poslanik u NS RS

Stranka: SNSD

Prosječno mjesečno: 2.634,00 KM

Ukupno: 10.536,00 KM

Damir Ljubić
9.4.2011. - 10.2.2012.

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH

Stranka: HDZ 1990

Prosječno mjesečno: 3.193,13 KM

Ukupno: 31.931,32 KM

Dane Galešić
18.3.2011. - 18.9.2011.

Savjetnik zamjenika premijera FBiH / ministra finansija FBiH

Stranka: N/A

Prosječno mjesečno: 2.074,10 KM

Ukupno: 12.444,68 KM

Darko Babalj
9.12.2014. - 29.1.2015.

Poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: SDS

Prosječno mjesečno: 3.414,51 KM

Ukupno: 6.829,02 KM

Darko Pavlović
17.3.2011. - 17.9.2011.

Savjetnik predsjedavajućeg Doma naroda u Parlamentu FBiH

Stranka: N/A

Prosječno mjesečno: 2.083,97 KM

Ukupno: 12.503,84 KM

Delila Klovo
Maj 2011. - Juni 2012.

Ministar socijalne politike, zdravstva, raseljenih lica i izbjeglica BPK

Stranka: bez stranke

Prosječno mjesečno: 1.165,55 KM

Ukupno: 15.152,17 KM

Demir Imamović
Avgust 2012. - Januar 2013.

Ministar privrede BPK

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: 1.933,28 KM

Ukupno: 9.666,44 KM

Dervo Bandić
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: 3.031,26 KM

Ukupno: 36.375,23 KM

Diana Čekić
24.11.2014. - i dalje

Poslanik u NS RS

Stranka: PDP

Prosječno mjesečno: 2.875,00 KM

Ukupno: 11.500,00 KM

Dijana Bilanović
Maj 2013. - Januar 2014.

Ministar razvoja i poduzetništva TK

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: 2.558,79 KM

Ukupno: 20.470,39 KM

Dijana Vasić
Novembar 2012. - Februar 2013.

Poslanik u Skupštini BD

Stranka: SNSD

Prosječno mjesečno: 2.041,29 KM

Ukupno: 6.123,87 KM

Donko Jović
18.3.2011. - 18.9.2011.

Savjetnik zamjenika premijera FBiH / ministra finansija FBiH

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 2.909,82 KM

Ukupno: 13.258,94 KM

Dragan Bauk
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SNSD

Prosječno mjesečno: 2.931,84 KM

Ukupno: 35.182,08 KM

Dragan Kulina
Avgust 2008. - Septembar 2009.

Zamjenik generalnog revizora u Uredu za reviziju institucija BiH

Stranka: bez stranke

Prosječno mjesečno: 4.013,04 KM

Ukupno: 52.169,56 KM

Dragan Mikerević
15.11.2010. - 14.5.2011.

Poslanik u NS RS

Stranka: PDP

Prosječno mjesečno: 3.119,30 KM

Ukupno: 18.715,80 KM

Dragan Vrankić
9.12.2014. - i dalje

Poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 4.347,81 KM

Ukupno: 17.391,27 KM

Dragana Tomaš
15.11.2010. - 14.5.2011.

Poslanik u NS RS

Stranka: SDS

Prosječno mjesečno: 2.958,00 KM

Ukupno: 17.748,00 KM

Dragiša Stanković
Avgust 2010. - Septembar 2011.

Član Konkurencijskog vijeća BiH

Stranka: bez stranke

Prosječno mjesečno: 3.787,05 KM

Ukupno: 49.231,66 KM

Drago Kalabić
9.12.2014. - i dalje

Poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: SNSD

Prosječno mjesečno: 4.165,32 KM

Ukupno: 16.661,29 KM

Drago Ljubičić
Juni 2011. - Juli 2012.

Delegat u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: SNSD

Prosječno mjesečno: 4.572,77 KM

Ukupno: 59.446,11 KM

Dragutin Škrebić
24.11.2014. - i dalje

Poslanik u NS RS

Stranka: Narodni demokratski pokret

Prosječno mjesečno: 2.901,00 KM

Ukupno: 11.604,00 KM

Dubravko Lovrenović
2012/2013

Ministar kulture i sporta KS

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: N/A

Ukupno: 19.429,28 KM

Dušan Stojičić
15.11.2010. - 14.5.2011.

Poslanik u NS RS

Stranka: SDS

Prosječno mjesečno: 3.387,00 KM

Ukupno: 20.322,00 KM

Džemail Silajdžić
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: 2.799,18 KM

Ukupno: 33.590,16 KM

Džemil Durić
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Poslanik u Skupštini SBK

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: 1.012,41 KM

Ukupno: 12.148,92 KM

Dženana Zlatar
17.3.2011. - 17.3.2012.

Delegat u Parlamentu FBiH

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 3.009,96 KM

Ukupno: 36.119,53 KM

Dževida Mujković
21.11.2014. - i dalje

Poslanik u Skupštini BPK

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: N/A

Ukupno: N/A

Đemil Ugarak
Juni 2013. - Januar 2014.

Ministar za privredu ZDK

Stranka: SBB

Prosječno mjesečno: 2.982,57 KM

Ukupno: 20.878,00 KM

Đoko Pajić
Januar 2008. - April 2008.

Delegat u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: SRS RS

Prosječno mjesečno: 1.664,00 KM

Ukupno: 4.992,00 KM

Đuro Stanojević
15.11.2010. - 14.5.2011.

Poslanik u NS RS

Stranka: PDP

Prosječno mjesečno: 3.617,00 KM

Ukupno: 21.702,00 KM

Edham Veladžić
Decembar 2014. - i dalje

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 2.823,63 KM

Ukupno: 5.647,27 KM

Edin Hozan
17.3.2011. - 17.3.2012.

Delegat u Parlamentu FBiH

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 2.564,41 KM

Ukupno: 30.772,93 KM

Edin Mušić
18.3.2011. - 30.3.2011.

Ministar za raseljene osobe i izbjeglice FBiH

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 1.340,66 KM

Ukupno: 1.340,66 KM

Edin Tihak
21.11.2014. - i dalje

Poslanik u Skupštini SBK

Stranka: SBB

Prosječno mjesečno: 1.681,80 KM

Ukupno: 3.363,60 KM

Edin Zaimović
Novembar 2012. - Maj 2013.

Poslanik u Skupštini BD

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: 2.041,29 KM

Ukupno: 12.247,74 KM

Ekrem Tuka
Juni 2013. - Januar 2014.

Ministar za boračka pitanja ZDK

Stranka: SBB

Prosječno mjesečno: 2.742,71 KM

Ukupno: 19.199,00 KM

Eldan Lokmić
Novembar 2014. - Januar 2015.

Ministar zdravstva KS

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 2.588,59 KM

Ukupno: 7.765,77 KM

Elfad Mašala
Januar 2009. - Februar 2010.

Ministar privrede BPK

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 1.806,16 KM

Ukupno: 23.480,11 KM

Emdžad Galijašević
13.8.2012. - 12.11.2012.

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 1.859,74 KM

Ukupno: 7.438,98 KM

Emina Dubravić
2011/2012

Ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: N/A

Ukupno: 27.596,22 KM

Emir Frašto
Juli 2012. - Januar 2013.

Premijer BPK

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: 2.540,14 KM

Ukupno: 15.240,84 KM

Emir Hadžihafizbegović
2011/2012

Ministar kulture i sporta KS

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: N/A

Ukupno: 26.428,20 KM

Emir Hrenovica
Novembar 2014. - Januar 2015.

Ministar privrede KS

Stranka: NSRzB

Prosječno mjesečno: 2.800,38 KM

Ukupno: 8.401,14 KM

Emir Suljagić
2012/2013

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS

Stranka: bez stranke

Prosječno mjesečno: N/A

Ukupno: 30.302,07 KM

Enes Mujić
Mart 2011. - Mart 2012.

Premijer TK

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 3.244,86 KM

Ukupno: 38.938,37 KM

Enver Mehmedović
Decembar 2014. - i dalje

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: 2.909,39 KM

Ukupno: 5.818,78 KM

Enver Mujala
Decembar 2014. - i dalje

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 2.603,30 KM

Ukupno: 5.206,61 KM

Ermin Džindić
Decembar 2012. - Mart 2013.

Šef Odjeljenja za javnu sigurnost BD

Stranka: DF - Željko Komšić

Prosječno mjesečno: 4.380,95 KM

Ukupno: 21.904,75 KM

Esad Dželilović
1.12.2011. - 20.2.2012.

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 3.341,52 KM

Ukupno: 10.024,56 KM

Esad Humo
7.12.2011. - 6.12.2012.

Ministar privrede HNK

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: 2.923,91 KM

Ukupno: 35.085,96 KM

Esad Tuzović
Decembar 2010. - Juni 2011.

Direktor Instituta za mjeriteljstvo BiH

Stranka: bez stranke

Prosječno mjesečno: 3.016,59 KM

Ukupno: 18.099,59 KM

Eugen Ćubela
18.3.2011. - 18.9.2011.

Savjetnik ministra finansija FBiH

Stranka: N/A

Prosječno mjesečno: 2.191,59 KM

Ukupno: 13.149,58 KM

Fahrudin Oručević
2012/2013

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: N/A

Ukupno: 19.779,68 KM

Fahrudin Skopljak
17.3.2011. - 31.3.2011.

Delegat u Parlamentu FBiH

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 1.314,04 KM

Ukupno: 1.314,04 KM

Faid Hećo
Novembar 2014. - Januar 2015.

Ministar za boračka pitanja KS

Stranka: BPS - Sefer Halilović

Prosječno mjesečno: 2.741,55 KM

Ukupno: 8.224,65 KM

Faruk Aganović
1.1.2008. - 24.1.2008.

Delegat u Parlamentu FBiH

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 1.351,30 KM

Ukupno: 1.351,30 KM

Faruk Aganović
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 2.902,57 KM

Ukupno: 34.830,95 KM

Faruk Efendić
Novembar 2014. - i dalje

Poslanik u Skupštini KS

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: 1.647,14 KM

Ukupno: 4.941,43 KM

Fatima Fetibegović
Februar 2011. - Avgust 2011.

Ministar prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije RS

Stranka: bez stranke

Prosječno mjesečno: 3.525,00 KM

Ukupno: 21.150,00 KM

Fatima Lendo
Decembar 2014. - i dalje

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: 2.404,25 KM

Ukupno: 4.808,50 KM

Fehim Pleh
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 3.009,68 KM

Ukupno: 36.116,20 KM

Feliks Vidović
8.4.2011.- 30.11.2011.

Ministar pravde FBiH

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 2.903,48 KM

Ukupno: 23.227,84 KM

Ferid Bijelić
Novembar 2012. - April 2013.

Poslanik u Skupštini BD

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: 2.041,29 KM

Ukupno: 10.206,45 KM

Ferid Hasković
21.11.2014. - i dalje

Poslanik u Skupštini BPK

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: N/A

Ukupno: N/A

Ferid Otajagić
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: 2.813,59 KM

Ukupno: 33.763,12 KM

Fikret Kilim
Decembar 2014. - i dalje

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: 2.799,34 KM

Ukupno: 5.598,68 KM

Fikret Musić
2012/2013

Premijer KS

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: N/A

Ukupno: 31.501,44 KM

Filip Andrić
17.3.2011. - 17.9.2011.

Savjetnik predsjedavajućeg Doma naroda u Parlamentu FBiH

Stranka: HDZ 1990

Prosječno mjesečno: 2.289,79 KM

Ukupno: 13.738,78 KM

Fuad Kasumović
Oktobar 2012. - Decembar 2012.

Zamjenik ministra finansija i trezora BiH

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 1.993,95 KM

Ukupno: 3.987,90 KM

Goran Milojević
Januar 2008. - April 2008.

Delegat u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: PDP

Prosječno mjesečno: 1.723,43 KM

Ukupno: 5.170,29 KM

Goran Mitrović
24.11.2014. - i dalje

Poslanik u NS RS

Stranka: SNSD

Prosječno mjesečno: 2.799,00 KM

Ukupno: 11.196,00 KM

Goran Mutabdžija
29.12.2014. - i dalje

Ministar prosvjete i kulture RS

Stranka: SNSD

Prosječno mjesečno: 3.285,00 KM

Ukupno: 9.855,00 KM

Goran Perković
15.11.2010. - 11.4.2011.

Poslanik u NS RS

Stranka: SDS

Prosječno mjesečno: 2.891,00 KM

Ukupno: 14.455,00 KM

Gorana Zlatković
Januar 2015. - i dalje

Ministar pravde RS

Stranka: bez stranke

Prosječno mjesečno: 3.000,00 KM

Ukupno: 9.000,00 KM

Gordana Dukić
24.11.2014. - 31.12.2014.

Poslanik u NS RS

Stranka: SNSD

Prosječno mjesečno: 3.303,00 KM

Ukupno: 3.303,00 KM

Greta Kuna
Juni 2011.

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 2.255,49 KM

Ukupno: 2.255,49 KM

Hafeza Sabljaković
Decembar 2014. - i dalje

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: DNZ BiH

Prosječno mjesečno: 2.712,29 KM

Ukupno: 5.424,58 KM

Hajriz Bećirović
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 2.893,58 KM

Ukupno: 34.723,06 KM

Hajrudin Ibrahimović
2011/2012

Ministar za boračka pitanja KS

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: N/A

Ukupno: 21.850,31 KM

Halid Genjac
Decembar 2010. - Juli 2011.

Delegat u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 4.323,70 KM

Ukupno: 30.265,93 KM

Haris Silajdžić
Novembar 2010. - Decembar 2011.

Član Predsjedništva BiH

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: 5.276,77 KM

Ukupno: 58.044,50 KM

Hasan Samardžić
Decembar 2014. - i dalje

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: NSRzB

Prosječno mjesečno: 2.602,09 KM

Ukupno: 5.204,18 KM

Hasan Tafro
17.3.2011. - 17.3.2012.

Delegat u Parlamentu FBiH

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 2.964,29 KM

Ukupno: 35.571,54 KM

Hasan Čengić
Januar 2008. - April 2008.

Delegat u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 1.683,81 KM

Ukupno: 5.051,43 KM

Hase Hajrulahović
31.7.2012. - 31.7.2013.

Ministar privrede USK

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 2.476,04 KM

Ukupno: 29.712,52 KM

Hasib Bjelić
1.1.2008. - 24.1.2008.

Delegat u Parlamentu FBiH

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: 1.374,90 KM

Ukupno: 1.374,90 KM

Hazim Kapić
Decembar 2014. - i dalje

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: bez stranke

Prosječno mjesečno: 2.829,34 KM

Ukupno: 5.658,68 KM

Hazim Rančić
Juni 2011. - Juni 2012.

Delegat u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 4.455,28 KM

Ukupno: 53.463,39 KM

Helena Lončar
4.2.2015. - i dalje

Ministar obrazovanja, znanosti, kulture i sporta ZHK

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: N/A

Ukupno: N/A

Hilmo Neimarlija
Juni 2011. - Mart 2012.

Delegat u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: 4.782,80 KM

Ukupno: 43.045,23 KM

Husein Nanić
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 4.574,54 KM

Ukupno: 54.894,56 KM

Husein Tokić
Decembar 2014. - i dalje

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: 2.454,16 KM

Ukupno: 4.908,32 KM

Huso Sarić
Septembar 2010. - Oktobar 2011.

Direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH

Stranka: bez stranke

Prosječno mjesečno: 2.912,70 KM

Ukupno: 37.865,19 KM

Ibrahim Mujić
1.1.2008. - 24.1.2008.

Delegat u Parlamentu FBiH

Stranka: DNZ BiH

Prosječno mjesečno: 1.385,69 KM

Ukupno: 1.385,69 KM

Ibrahim Nadarević
Decembar 2014. - i dalje

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 2.821,62 KM

Ukupno: 5.643,24 KM

Ibro Omerbašić
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: BPS - Sefer Halilović

Prosječno mjesečno: 2.738,70 KM

Ukupno: 32.864,48 KM

Igor Crnadak
Juli 2009. - Avgust 2010.

Zamjenik ministra odbrane BiH

Stranka: PDP

Prosječno mjesečno: 3.618,68 KM

Ukupno: 47.042,85 KM

Igor Rajner
17.3.2011. - 10.4.2011.

Delegat u Parlamentu FBiH

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: 2.237,62 KM

Ukupno: 2.237,62 KM

Igor Vidović
29.12.2014. - 10.2.2015.

Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS

Stranka: SNSD

Prosječno mjesečno: 3.135,00 KM

Ukupno: 3.135,00 KM

Ilija Filipović
9.6.2011. - 21.12.2011.

Delegat u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 4.648,62 KM

Ukupno: 32.540,39 KM

Ilija Marić
1.11.2012. - 16.12.2012.

Poslanik u Skupštini BD

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 2.282,00 KM

Ukupno: 2.282,00 KM

Ilija Vujičić
15.11.2010. - 14.5.2011.

Poslanik u NS RS

Stranka: SNSD

Prosječno mjesečno: 3.038,00 KM

Ukupno: 18.228,00 KM

Imšir Škahić
Juni 2012. - April 2013.

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 2.748,94 KM

Ukupno: 27.489,46 KM

Indira Karović
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: 2.638,28 KM

Ukupno: 31.659,36 KM

Irfan Imamović
Decembar 2014. - i dalje

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: 2.814,34 KM

Ukupno: 5.628,68 KM

Irfan Samardžić
Februar 2011. - Februar 2012.

Ministar finansija USK

Stranka: A SDA

Prosječno mjesečno: 1906,38 KM

Ukupno: 24.783,00 KM

Ismet Imamović
17.3.2011. - 17.3.2012.

Delegat u Parlamentu FBiH

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: 2.777,88 KM

Ukupno: 33.334,57 KM

Ismeta Dervoz
9.12.2014. - april 2015.

Poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: bez stranke

Prosječno mjesečno: 3.830,75 KM

Ukupno: 15.323,02 KM

Ivan Madunić
1.1.2008. - 24.1.2008.

Delegat u Parlamentu FBiH

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 616,65 KM

Ukupno: 616,65 KM

Ivan Topić
4.2.2015. - i dalje

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša ZHK

Stranka: bez stranke

Prosječno mjesečno: N/A

Ukupno: N/A

Ivica Davidović
Avgust 2011. - Avgust 2012.

Ministar pravosuđa i uprave SBK

Stranka: HSP BiH

Prosječno mjesečno: 1.298,59 KM

Ukupno: 15.583,13 KM

Ivica Gašpar
Novembar 2014. - i dalje

Poslanik u Skupštini ZHK

Stranka: bez stranke

Prosječno mjesečno: 1.471,12 KM

Ukupno: 5.884,48 KM

Ivica Jurčić
Decembar 2014. - i dalje

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: NSRzB

Prosječno mjesečno: 2.687,90 KM

Ukupno: 5.375,80 KM

Ivica Marinović
Januar 2008. - Mart 2008.

Zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH

Stranka: HDZ 1990

Prosječno mjesečno: 670,71 KM

Ukupno: 1.341,42 KM

Ivica Ćorić
6.2.2015. - 25.2.2015.

Ministar gospodarstva ZHK

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: N/A

Ukupno: N/A

Ivica Šarić
2012.

Ministar kulture i sporta KS

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: N/A

Ukupno: 9.411,56 KM

Ivica Šarić
Novembar 2014. - Januar 2015.

Ministar kulture i sporta KS

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 2.765,08 KM

Ukupno: 8.295,24 KM

Ivo-Miro Jović
Juni 2011. - Juli 2012.

Delegat u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 4.611,35 KM

Ukupno: 59.947,60 KM

Izet Jajičević
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Poslanik u Skupštini TK

Stranka: NSRzB

Prosječno mjesečno: 1.464,77 KM

Ukupno: 17.577,35 KM

Jadranko Tomić
Januar 2008. - Juni 2008.

Sekretar Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 1.587,27 KM

Ukupno: 7.936,36 KM

Jasenko Selimović
Decembar 2014. - i dalje

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: 2.599,41 KM

Ukupno: 5.198,82 KM

Jasmin Toromanović
1.1.2008. - 20.1.2008.

Delegat u Parlamentu FBiH

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 451,75 KM

Ukupno: 451,75 KM

Jasminka Durić
Decembar 2014. - i dalje

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: A SDA

Prosječno mjesečno: 2.821,88 KM

Ukupno: 5.643,76 KM

Jasminka Horozović
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: 2.590,45 KM

Ukupno: 31.085,40 KM

Jasna Lukić
15.11.2010. - 21.4.2011.

Poslanik u NS RS

Stranka: SNSD

Prosječno mjesečno: 2.918,00 KM

Ukupno: 14.590,00 KM

Jerko Ivanković-Lijanović
Decembar 2010. - April 2011.

Poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: NSRzB

Prosječno mjesečno: 4.639,05 KM

Ukupno: 18.556,20 KM

Josip Kvasina
Decembar 2010. - April 2011.

Poslanik u Skupštini SBK

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 1.457,43 KM

Ukupno: 5.829,72 KM

Josip Kvasina
21.11.2014. - 11.12.2014.

Poslanik u Skupštini SBK

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 1.703,15 KM

Ukupno: 1.703,15 KM

Josip Vidović
1.4.2011. - 14.4.2011.

Ministar gospodarstva i prostornog uređenja PK

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 738,54 KM

Ukupno: 738,54 KM

Joso Marković
1.2.2011. -14.4.2011.

Ministar za branitelje PK

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 1.698,87 KM

Ukupno: 4.247,18 KM

Joviša Kovačević
15.11.2010. - 14.5.2011.

Poslanik u NS RS

Stranka: SNSD

Prosječno mjesečno: 3.146,00 KM

Ukupno: 18.876,00 KM

Jusuf Bubica
Novembar 2014. - Januar 2015.

Ministar saobraćaja KS

Stranka: BPS - Sefer Halilović

Prosječno mjesečno: 2.823,91 KM

Ukupno: 8.471,73 KM

Jusuf Tutić
21.11.2014. - i dalje

Poslanik u Skupštini BPK

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: N/A

Ukupno: N/A

Karlo Filipović
Decembar 2014. - i dalje

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: 2.897,31 KM

Ukupno: 5.794,62 KM

Kasim Brdar
21.11.2014. - i dalje

Poslanik u Skupštini BPK

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: N/A

Ukupno: N/A

Katica Čerkez
Decembar 2014. - i dalje

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 2.933,57 KM

Ukupno: 5.867,14 KM

Kemal Beganović
Decembar 2014. - i dalje

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: 2.500,92 KM

Ukupno: 5.001,84 KM

Kemal Čaušević
25.2.2011. - 25.2.2012.

Direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH

Stranka: bez stranke

Prosječno mjesečno: 4.481,67 KM

Ukupno: 53.780,12 KM

Kenan Keserović
17.3.2011. - 17.3.2012.

Delegat u Parlamentu FBiH

Stranka: DNZ BiH

Prosječno mjesečno: 2.530,64 KM

Ukupno: 30.367,71 KM

Kerim Lučarević
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: BPS - Sefer Halilović

Prosječno mjesečno: 2.919,05 KM

Ukupno: 35.028,63 KM

Kostadin Vasić
24.11.2014. - i dalje

Poslanik u NS RS

Stranka: SDS

Prosječno mjesečno: 3.219,00 KM

Ukupno: 12.876,00 KM

Krunoslav Vrdoljak
29.1.2015. - i dalje

Delegat u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: 4.992,02 KM

Ukupno: 9.984,05 KM

Lidija Bradara
17.3.2011. - 29.2.2012.

Delegat u Parlamentu FBiH

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 2.566,91 KM

Ukupno: 30.802,95 KM

Ljilja Zovko
Decembar 2014. - i dalje

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 2.640,71 KM

Ukupno: 5.281,43 KM

Ljiljana Bogdanović
24.11.2014. - i dalje

Poslanik u NS RS

Stranka: SDS

Prosječno mjesečno: 2.888,00 KM

Ukupno: 11.552,00 KM

Ljiljana Milašin
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: DNS

Prosječno mjesečno: 4.585,00 KM

Ukupno: 55.020,08 KM

Ljiljana Miličević
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: SDS

Prosječno mjesečno: 4.705,30 KM

Ukupno: 56.463,67 KM

Ljiljana Sakić
Decembar 2014. - i dalje

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 2.939,66 KM

Ukupno: 5.879,32 KM

Ljuban Šantić
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Poslanik u Skupštini SBK

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 1.362,55 KM

Ukupno: 16.350,60 KM

Ljubiša Lukić
1.11.2012. - 27.12.2012.

Poslanik u Skupštini BD

Stranka: SNSD

Prosječno mjesečno: 2.041,29 KM

Ukupno: 4.082,58 KM

Magdalena Pažin
2014/2015

Poslanik u Skupštini HNK

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: N/A

Ukupno: N/A

Magdalena Šagolj
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: HSP BiH

Prosječno mjesečno: 2.571,19 KM

Ukupno: 30.854,28 KM

Maida Ibrišagić-Hrstić
Januar 2015. - i dalje

Ministar trgovine i turizma RS

Stranka: bez stranke

Prosječno mjesečno: 3.000,00 KM

Ukupno: 9.000,00 KM

Marija Antić
Decembar 2014. - i dalje

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: NSRzB

Prosječno mjesečno: 2.563,67 KM

Ukupno: 5.127,34 KM

Marija Perkanović
1.11.2012. - 27.12.2012.

Poslanik u Skupštini BD

Stranka: SDS

Prosječno mjesečno: 2.041,29 KM

Ukupno: 4.082,58 KM

Marija Čepo
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: HDZ 1990

Prosječno mjesečno: 2.528,86 KM

Ukupno: 30.346,43 KM

Marijan Oršolić
1.4.2011. - 14.4.2011.

Ministarstvo finansija PK

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 727,84 KM

Ukupno: 727,84 KM

Marinko Božić
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 2.875,81 KM

Ukupno: 34.509,80 KM

Mariofil Ljubić
Januar 2009. - Januar 2010.

Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Stranka: HDZ 1990

Prosječno mjesečno: 4.203,02 KM

Ukupno: 50.436,25 KM

Marko Vujević
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 2.786,33 KM

Ukupno: 33.436,04 KM

Martin Raguž
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: HDZ 1990

Prosječno mjesečno: 4.739,02 KM

Ukupno: 56.868,29 KM

Mato Brkić
26.1.2011. - 14.4.2011.

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva PK

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 1.795,23 KM

Ukupno: 4.488,09 KM

Mato Franjičević
9.12.2014. - i dalje

Poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 4.202,68 KM

Ukupno: 16.810,74 KM

Mehdin Selimović
Decembar 2014. - i dalje

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 2.469,52 KM

Ukupno: 4.939,05 KM

Mehmed (ecc.) Suljkanović
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Poslanik u Skupštini TK

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: 1.501,08 KM

Ukupno: 18.013,00 KM

Mehmed (ing.) Suljkanović
Decembar 2010. - Juni 2011.

Poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: 4.754,59 KM

Ukupno: 28.527,56 KM

Mehmed Bradarić
29.1.2015. - mart 2015.

Delegat u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: 4.675,08 KM

Ukupno: 5.525,10 KM

Mehmed Turčalo
21.11.2014. - i dalje

Poslanik u Skupštini BPK

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: N/A

Ukupno: N/A

Mehmed Ćenanović
2.9.2009. - 29.3.2010.

Ministar privrede USK

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 2.533,80 KM

Ukupno: 17.736,65 KM

Meliha Alić
18.3.2011. - 18.3.2012.

Ministar obrazovanja i nauke FBiH

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: 3.400,84 KM

Ukupno: 40.810,13 KM

Mensur Brdar
1.8.2010. - 31.3.2011.

Savjetnik zamjenika premijera FBiH

Stranka: N/A

Prosječno mjesečno: 2.031,10 KM

Ukupno: 16.248,80 KM

Mersija Krzić
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: 3.104,78 KM

Ukupno: 37.257,36 KM

Mijo Krešić
Februar 2012. - Mart 2013.

Zamjenik ministra sigurnosti BiH

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 3.577,47 KM

Ukupno: 46.507,21 KM

Mijo Matanović
1.4.2011. - 31.5.2011.

Premijer PK

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 1.616,56 KM

Ukupno: 3.233,13 KM

Mika Lešić
17.3.2011. - 17.3.2012.

Delegat u Parlamentu FBiH

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 2.592,52 KM

Ukupno: 31.110,31 KM

Milanko Mihajilica
15.11.2010. - 14.5.2011.

Poslanik u NS RS

Stranka: SRS RS

Prosječno mjesečno: 3.225,00 KM

Ukupno: 19.350,00 KM

Milka Hasić
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 2.667,52 KM

Ukupno: 32.010,35 KM

Milojko Grujičić
3.3.2009. - 3.9.2009.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS

Stranka: PDP

Prosječno mjesečno: 2.609,10 KM

Ukupno: 15.654,60 KM

Milorad Živković
9.12.2014. - i dalje

Poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: SNSD

Prosječno mjesečno: 4.320,68 KM

Ukupno: 17.282,75 KM

Mira Bjelac
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 2.768,25 KM

Ukupno: 33.219,06 KM

Miralem Galijašević
Avgust 2012. - April 2013.

Poslanik u Skupštini ZDK

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 3.264,75 KM

Ukupno: 26.118,00 KM

Miralem Unkić
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: 2.927,77 KM

Ukupno: 35.133,32 KM

Mirko Batinić
Decembar 2010. - Juni 2011.

Poslanik u Skupštini SBK

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 2.582,84 KM

Ukupno: 15.497,06 KM

Mirko Okolić
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: SDS

Prosječno mjesečno: 4.897,73 KM

Ukupno: 58.772,85 KM

Mirko Okolić
Novembar 2013. - Decembar 2014.

Zamjenik ministra odbrane BiH

Stranka: SDS

Prosječno mjesečno: 4.180,00 KM

Ukupno: 50.160,88 KM

Mirko Šarović
Novembar 2013. - Decembar 2014.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

Stranka: SDS

Prosječno mjesečno: 4.261,35 KM

Ukupno: 55.397,59 KM

Miro Lazović
17.3.2011. - 17.3.2012.

Delegat u Parlamentu FBiH

Stranka: SDU BiH

Prosječno mjesečno: 4.358,87 KM

Ukupno: 52.306,46 KM

Miro Ćutuk
Novembar 2014. - i dalje

Poslanik u Skupštini ZHK

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 1.397,00 KM

Ukupno: 5.588,00 KM

Miroslav Gavrić
Decembar 2012. - Februar 2013.

Gradonačelnik BD

Stranka: SNSD

Prosječno mjesečno: 5.042,85 KM

Ukupno: 15.128,55 KM

Miroslav Kojić
24.11.2014. - 26.1.2015.

Poslanik u NS RS

Stranka: SDS

Prosječno mjesečno: 2.799,00 KM

Ukupno: 5.598,00 KM

Miroslav Kraljević
24.11.2014. - i dalje

Poslanik u NS RS

Stranka: SNSD

Prosječno mjesečno: 2.761,00 KM

Ukupno: 11.044,00 KM

Miroslav Milovanović
15.3.2013. - 31.3.2013.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS

Stranka: SNSD

Prosječno mjesečno: 1.391,00 KM

Ukupno: 1.391,00 KM

Mirsad Duratović
15.11.2010. - 14.5.2011.

Poslanik u NS RS

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: 2.797,00 KM

Ukupno: 16.782,00 KM

Mirsad Hadžiselimović
Juni 2013. - Januar 2014.

Ministar prostornog uređenja i zaštite okolice TK

Stranka: bez stranke

Prosječno mjesečno: 2.612,88 KM

Ukupno: 18.290,16 KM

Mirsad Isaković
Juni 2013. - Januar 2014.

Ministar finansija ZDK

Stranka: SBB

Prosječno mjesečno: 2.760,14 KM

Ukupno: 19.321,00 KM

Mirsad Mujić
Decembar 2010. - April 2011.

Poslanik u Skupštini SBK

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 1.217,14 KM

Ukupno: 4.868,56 KM

Mirsad Pindžo
17.3.2011. - 27.4.2011.

Delegat u Parlamentu FBiH

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: 4.058,07 KM

Ukupno: 4.058,07 KM

Mirza Sendijarević
2012/2013

Ministar finansija KS

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: N/A

Ukupno: 2.105,17 KM

Mirza Ustamujić
Decembar 2014. - i dalje

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: DF - Željko Komšić

Prosječno mjesečno: 2.528,63 KM

Ukupno: 5.057,26 KM

Mislav Sučić
17.3.2011. - 17.3.2012.

Delegat u Parlamentu FBiH

Stranka: HSS Stjepana Radića

Prosječno mjesečno: 2.565,55 KM

Ukupno: 30.786,68 KM

Mladen Bošković
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 2.658,33 KM

Ukupno: 31.899,99 KM

Mladen Ivanković-Lijanović
9.12.2014. - i dalje

Poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: NSRzB

Prosječno mjesečno: 4.134,78 KM

Ukupno: 16.539,12 KM

Mladen Kršić
24.11.2014. - i dalje

Poslanik u NS RS

Stranka: SDS

Prosječno mjesečno: 3.219,00 KM

Ukupno: 12.876,00 KM

Mladen Simić
Februar 2012. - Februar 2013.

Zamjenik ministra prometa i komunikacija BiH

Stranka: DNS

Prosječno mjesečno: 3.885,52 KM

Ukupno: 46.626,31 KM

Mlađan Lazić
Juni 2012. - Juli 2013.

Ministar finansija TK

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 2.231,35 KM

Ukupno: 29.007,63 KM

Momčilo Novaković
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: bez stranke

Prosječno mjesečno: 4.869,45 KM

Ukupno: 58.433,40 KM

Muamer Bandić
Novembar 2014. - Januar 2015.

Ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 2.447,39 KM

Ukupno: 7.342,17 KM

Muhamed Ganibegović
1.1.2008. - 31.1.2008.

Delegat u Parlamentu FBiH

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: 1.809,60 KM

Ukupno: 1.809,60 KM

Muhamed Ibrahimović
Novembar 2012. - Novembar 2013.

Ministar odbrane BiH

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 4.550,47 KM

Ukupno: 54.605,69 KM

Muhamed Kozadra
Novembar 2014. - Januar 2015.

Ministar finansija KS

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 2.789,78 KM

Ukupno: 8.369,34 KM

Muhamed Kozadra
N/A

Ministar finansija KS

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: N/A

Ukupno: 9.295,14 KM

Muhamed Osmić
17.3.2011. - 17.3.2012.

Delegat u Parlamentu FBiH

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 2.875,95 KM

Ukupno: 34.511,44 KM

Muhamed Škrgić
1.1.2008. - 24.1.2008.

Delegat u Parlamentu FBiH

Stranka: DNZ BiH

Prosječno mjesečno: 669,76 KM

Ukupno: 669,76 KM

Muharem Murselović
15.11.2010. - 14.5.2011.

Poslanik u NS RS

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: 3.587,00 KM

Ukupno: 21.522,00 KM

Muharem Serbezovski
17.3.2011. - 17.3.2012.

Delegat u Parlamentu FBiH

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: 2.838,40 KM

Ukupno: 34.060,85 KM

Muhidin Alić
Decembar 2014. - i dalje

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: 2.775,47 KM

Ukupno: 5.550,94 KM

Muhidin Pleh
Januar 2013. - Januar 2014.

Ministar finansija BPK

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 2.142,20 KM

Ukupno: 25.706,48 KM

Mumin Isić
1.12.2011. - 30.11.2012.

Ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 3.341,52 KM

Ukupno: 40.098,24 KM

Muradif Šarić
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Poslanik u Skupštini TK

Stranka: bez stranke

Prosječno mjesečno: 1.430,54 KM

Ukupno: 17.166,59 KM

Mustafa Avdagić
1.2.2011. - 17.4.2011.

Ministar zdravstva i socijalne politike USK

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 2.173,84 KM

Ukupno: 6.521,52 KM

Mustafa Imširović
1.1.2008. - 24.1.2008.

Delegat u Parlamentu FBiH

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 1.416,21 KM

Ukupno: 1.416,21 KM

Mustafa Pamuk
Januar 2008. - April 2008.

Delegat u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: 1.723,43 KM

Ukupno: 5.170,29 KM

N/A
Decembar 2014. - i dalje

Poslanik u Skupštini PK

Stranka: N/A

Prosječno mjesečno: 855,00 KM

Ukupno: 3.420,00 KM

N/A
Decembar 2014. - i dalje

Poslanik u Skupštini PK

Stranka: N/A

Prosječno mjesečno: 855,00 KM

Ukupno: 3.420,00 KM

N/A
Decembar 2014. - i dalje

Poslanik u Skupštini PK

Stranka: N/A

Prosječno mjesečno: 855,00 KM

Ukupno: 3.420,00 KM

Nada Jovanović
15.11.2010. - 14.5.2011.

Poslanik u NS RS

Stranka: DNS

Prosječno mjesečno: 2.972,00 KM

Ukupno: 17.832,00 KM

Nada Ćulap
17.3.2011. - 17.3.2012.

Delegat u Parlamentu FBiH

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 2.743,17 KM

Ukupno: 32.918,04 KM

Nail Šećkanović
18.3.2011. - 18.3.2012.

Ministar prometa i komunikacija FBiH

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 3.251,34 KM

Ukupno: 39.016,13 KM

Nazif Uruči
21.11.2014. - i dalje

Poslanik u Skupštini BPK

Stranka: Novi pokret BiH

Prosječno mjesečno: N/A

Ukupno: N/A

Nađija Avdibašić-Vukadinović
Maj 2013. - Oktobar 2013.

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: 2.181,84 KM

Ukupno: 10.909,22 KM

Nedžad Ajnadžić
2012/2013

Ministar za boračka pitanja KS

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: N/A

Ukupno: 16.073,27 KM

Nedžad Branković
18.6.2009. - 31.1.2010.

Premijer FBiH

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 2.703,08 KM

Ukupno: 20.273,11 KM

Nedžad Fazlija
Novembar 2014. - 21.1.2015.

Poslanik u Skupštini KS

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: 1.542,01 KM

Ukupno: 4.626,04 KM

Nenad Kesić
24.11.2014. - i dalje

Poslanik u NS RS

Stranka: SNSD

Prosječno mjesečno: 2.963,00 KM

Ukupno: 11.852,00 KM

Nermin Pećanac
Novembar 2014. - Januar 2015.

Ministar unutrašnjih poslova KS

Stranka: SDU BiH

Prosječno mjesečno: 3.578,72 KM

Ukupno: 10.736,16 KM

Nermin Purić
9.12.2014. - i dalje

Poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: DNZ BiH

Prosječno mjesečno: 3.876,36 KM

Ukupno: 15.505,44 KM

Nermina Kapetanović
Decembar 2010. - Juli 2011.

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 2.690,91 KM

Ukupno: 18.836,43 KM

Nevenko Herceg
13.4.2011. - 13.4.2012.

Ministar okoliša i turizma FBiH

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 3.119,21 KM

Ukupno: 37.430,56 KM

Nezaheta Akšamija
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 3.008,33 KM

Ukupno: 36.100,04 KM

Nihad Alikadić
Decembar 2014. - i dalje

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: 2.834,43 KM

Ukupno: 5.668,86 KM

Nijaz Helez
Avgust 2011. - Novembar 2011.

Ministar prostornog uređenja , građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: 2.157,74 KM

Ukupno: 6.473,22 KM

Niko Babić
Novembar 2012. - April 2013.

Poslanik u Skupštini BD

Stranka: HSS Stjepana Radića

Prosječno mjesečno: 2.041,29 KM

Ukupno: 10.206,45 KM

Niko Lozančić
9.12.2014. - i dalje

Poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 4.314,75 KM

Ukupno: 17.259,03 KM

Niko Stoparić
Februar 2013. - Juli 2013.

Šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove BD

Stranka: SDS

Prosječno mjesečno: 4.337,10 KM

Ukupno: 21.685,50 KM

Nikola Baštinac
24.11.2014. - 31.1.2015.

Poslanik u NS RS

Stranka: SNSD

Prosječno mjesečno: 3.044,00 KM

Ukupno: 6.088,00 KM

Nikola Perišić
24.11.2014. - i dalje

Poslanik u NS RS

Stranka: SDS

Prosječno mjesečno: 2.825,00 KM

Ukupno: 11.300,00 KM

Nino Ćorić
Mart 2011. - April 2012.

Član savjeta Agencije za poštanski saobraćaj BiH

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 3.101,50 KM

Ukupno: 40.319,57 KM

Nives Rotim
2014/2015

Poslanik u Skupštini HNK

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: N/A

Ukupno: N/A

Novo Grujić
15.11.2010. - 14.5.2011.

Poslanik u NS RS

Stranka: SRS RS

Prosječno mjesečno: 2.835,00 KM

Ukupno: 17.010,00 KM

Nurdin Šatrović
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 2.892,22 KM

Ukupno: 34.706,64 KM

Nusret Sirćo
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: 2.736,75 KM

Ukupno: 32.841,10 KM

Omer Branković
Februar 2011. - Juni 2011.

Ministar za izbjeglice i raseljena lica RS

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 3.466,50 KM

Ukupno: 13.866,00 KM

Omer Hećimović
Decembar 2014. - i dalje

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: bez stranke

Prosječno mjesečno: 2.456,61 KM

Ukupno: 4.913,22 KM

Omer Vatrić
Decembar 2014. - i dalje

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: 2.809,79 KM

Ukupno: 5.619,58 KM

Omer Čevra
17.3.2011. - 4.3.2012.

Delegat u Parlamentu FBiH

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 2.771,67 KM

Ukupno: 33.260,08 KM

Osman Brka
Januar 2008. - April 2008.

Delegat u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 1.664,00 KM

Ukupno: 4.992,00 KM

Osman Marić
21.11.2014. - i dalje

Poslanik u Skupštini BPK

Stranka: bez stranke

Prosječno mjesečno: N/A

Ukupno: N/A

Pejo Mendeš
Decembar 2014. - Februar 2015.

Šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove BD

Stranka: HSS Stjepana Radića

Prosječno mjesečno: 4.337,06 KM

Ukupno: 8.674,12 KM

Perica Bundalo
15.11.2010. - 22.12.2010.

Poslanik u NS RS

Stranka: PDP

Prosječno mjesečno: 2.944,70 KM

Ukupno: 2.944,70 KM

Perica Jelečević
18.3.2012. - 30.11.2012.

Ministar rada i socijalne politike FBiH

Stranka: HDZ 1990

Prosječno mjesečno: 3.144,90 KM

Ukupno: 26.731,66 KM

Pero Gudeljević
Februar 2013. - Juli 2013.

Šef Odjeljenja za privredni razvoj BD

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 4.385,29 KM

Ukupno: 21.926,45 KM

Pero Jukić
17.3.2011. - 17.3.2012.

Delegat u Parlamentu FBiH

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 2.904,49 KM

Ukupno: 34.853,94 KM

Petar Blekić
Decembar 2014. - Februar 2015.

Šef Odjeljenja za prostorno planiranje BD

Stranka: HSS Stjepana Radića

Prosječno mjesečno: 4.337,05 KM

Ukupno: 8.674,10 KM

Petar Milić
7.9.2013. - 7.3.2014.

Savjetnik ministra finansija FBiH

Stranka: HSP BiH

Prosječno mjesečno: 2.147,95 KM

Ukupno: 12.887,72 KM

Petar Milić
Decembar 2010. - Juni 2011.

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: HSP BiH

Prosječno mjesečno: 3.098,94 KM

Ukupno: 18.593,68 KM

Petko Stanojević
24.11.2014. - i dalje

Poslanik u NS RS

Stranka: SNSD

Prosječno mjesečno: 2.787,00 KM

Ukupno: 11.148,00 KM

Predrag Gluhaković
24.11.2014. - 28.12.2014.

Poslanik u NS RS

Stranka: SP

Prosječno mjesečno: 3.933,00 KM

Ukupno: 3.933,00 KM

Predrag Kožul
Decembar 2014. - i dalje

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 2.850,41 KM

Ukupno: 5.700,82 KM

Predrag Ljubojević
Januar 2012. - Maj 2012.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove BD

Stranka: bez stranke

Prosječno mjesečno: 4.380,91 KM

Ukupno: 17.523,64 KM

Rade Ristović
1.2.2011. - 31.7.2011.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS

Stranka: SNSD

Prosječno mjesečno: 3.217,50 KM

Ukupno: 19.305,00 KM

Radenko Đurica
15.11.2010. - 14.5.2011.

Poslanik u NS RS

Stranka: PDP

Prosječno mjesečno: 2.918,00 KM

Ukupno: 17.508,00 KM

Radislav Jovičić
Januar 2015. - i dalje

Ministar unutrašnjih poslova RS

Stranka: SNSD

Prosječno mjesečno: 3.000,00 KM

Ukupno: 9.000,00 KM

Radmila Janković
Januar 2013. - Januar 2014.

Ministar pravosuđa, uprave i radnih odnosa BPK

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 2.090,77 KM

Ukupno: 25.089,24 KM

Radmila Mitrović
Novembar 2013. - Decembar 2014.

Zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH

Stranka: SDS

Prosječno mjesečno: 3.732,41 KM

Ukupno: 48.521,36 KM

Radomir Pašić
24.11.2014. - i dalje

Poslanik u NS RS

Stranka: SDS

Prosječno mjesečno: 2.875,00 KM

Ukupno: 11.500,00 KM

Rahman Dželo
Decembar 2014. - i dalje

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: 2.695,21 KM

Ukupno: 5.390,42 KM

Rajko Ubiparip
18.4.2008. - 18.10.2008.

Ministar industrije, energetike i rudarstva RS

Stranka: SNSD

Prosječno mjesečno: 4.369,66 KM

Ukupno: 26.218,00 KM

Ramiz Drakovac
Januar 2009. - Februar 2010.

Ministar unutrašnjih poslova BPK

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: 1.977,43 KM

Ukupno: 25.706,60 KM

Ramiz Zahirović
Decembar 2014. - i dalje

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: 2.900,22 KM

Ukupno: 5.800,44 KM

Ramo Isak
17.3.2011. - 17.3.2012.

Delegat u Parlamentu FBiH

Stranka: Stranka za narod BiH

Prosječno mjesečno: 2.767,22 KM

Ukupno: 33.206,64 KM

Rankica Panić
24.11.2014. - i dalje

Poslanik u NS RS

Stranka: DNS

Prosječno mjesečno: 2.990,00 KM

Ukupno: 11.960,00 KM

Ranko Škrbić
14.3.2013. - 31.7.2013.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS

Stranka: SNSD

Prosječno mjesečno: 2.938,00 KM

Ukupno: 13.221,00 KM

Rasim Žuljko
Decembar 2010. - Septembar 2011.

Poslanik u Skupštini SBK

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: 1.345,69 KM

Ukupno: 12.111,21 KM

Redžo Ćurović
21.11.2014. - i dalje

Poslanik u Skupštini BPK

Stranka: Novi pokret BiH

Prosječno mjesečno: N/A

Ukupno: N/A

Refik Avdić
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Poslanik u Skupštini TK

Stranka: SDU BiH

Prosječno mjesečno: 1.467,45 KM

Ukupno: 17.609,51 KM

Refik Poparić
Decembar 2010. - April 2011.

Poslanik u Skupštini SBK

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 2.247,57 KM

Ukupno: 8.990,28 KM

Refik Poparić
21.11.2014. - 15.1.2015.

Poslanik u Skupštini SBK

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 1.802,92 KM

Ukupno: 3.605,84 KM

Refika Mustafić
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: 2.856,65 KM

Ukupno: 34.279,90 KM

Remzija Kadrić
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: 4.701,81 KM

Ukupno: 56.421,81 KM

Risto Marić
24.11.2014. - i dalje

Poslanik u NS RS

Stranka: SP

Prosječno mjesečno: 2.939,00 KM

Ukupno: 11.756,00 KM

Rizo Čivić
Februar 2012. - Juni 2012.

Šef Odjeljenja za obrazovanje BD

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 4.380,95 KM

Ukupno: 17.523,80 KM

Rusmir Sendić
2012/2013

Ministar privrede KS

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: N/A

Ukupno: 18.788,53 KM

Ruža Stojanović
Januar 2008. - April 2008.

Delegat u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: SDS

Prosječno mjesečno: 1.683,81 KM

Ukupno: 5.051,43 KM

Sabina Husić
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Poslanik u Skupštini TK

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: 1.270,45 KM

Ukupno: 15.245,42 KM

Sadik Ahmetović
Oktobar 2012. - Novembar 2013.

Ministar sigurnosti BiH

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 3.986,08 KM

Ukupno: 51.819,16 KM

Safet Halilović
Mart 2012.

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: 4.995,94 KM

Ukupno: 4.995,94 KM

Safeta Sejdić
1.4.2011. - 1.4.2012.

Ministar pravosuđa i uprave PK

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 1.696,41 KM

Ukupno: 20.357,02 KM

Said Mujkanović
Decembar 2014. - i dalje

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: 2.814,95 KM

Ukupno: 5.629,90 KM

Salem Halilović
Januar 2009. - Januar 2010.

Premijer BPK

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: 1.953,58 KM

Ukupno: 23.443,01 KM

Salko Bukvarević
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Poslanik u Skupštini TK

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 1.378,77 KM

Ukupno: 16.545,28 KM

Salko Obhođaš
15.9.2009. - 15.9.2010.

Ministar prostornog uređenja FBiH

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 2.648,13 KM

Ukupno: 31.777,67 KM

Salko Zildžić
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Poslanik u Skupštini TK

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 1.285,42 KM

Ukupno: 15.425,06 KM

Samir Silajdžić
2008/2009

Premijer KS

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: N/A

Ukupno: 2.674,00 KM

Samir Sunagić
1.12.2011. - 30.11.2012.

Ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: 2.923,91 KM

Ukupno: 35.085,96 KM

Sanda Redžić
Decembar 2010. - April 2011.

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: BPS - Sefer Halilović

Prosječno mjesečno: 2.913,60 KM

Ukupno: 11.654,41 KM

Sanja Kalajdžić
15.11.2010. - 12.5.2011.

Poslanik u NS RS

Stranka: SNSD

Prosječno mjesečno: 2.677,00 KM

Ukupno: 16.062,00 KM

Sead Hasić
Decembar 2010. - Februar 2011.

Poslanik u Skupštini TK

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: 1.216,18 KM

Ukupno: 3.648,55 KM

Sead Hasić
Maj 2013. - Decembar 2013.

Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: 2.387,70 KM

Ukupno: 16.713,95 KM

Sead Jusić
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 3.025,99 KM

Ukupno: 36.311,91 KM

Sead Mujanović
Mart 2011. - Mart 2012.

Ministar razvoja i poduzetništva TK

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: 2.581,19 KM

Ukupno: 30.974,31 KM

Semin Ždralović
Decembar 2011. - Decembar 2012.

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 2.327,82 KM

Ukupno: 27.933,88 KM

Sena Hatibović
Avgust 2010. - Septembar 2011.

Član Konkurencijskog vijeća BiH

Stranka: bez stranke

Prosječno mjesečno: 3.831,47 KM

Ukupno: 49.809,22 KM

Senad Kananović
17.3.2011. - 17.3.2012.

Delegat u Parlamentu FBiH

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 2.758,25 KM

Ukupno: 33.099,07 KM

Senad Selimović
Avgust 2011. - Novembar 2011.

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: 2.121,74 KM

Ukupno: 6.365,22 KM

Senad Subašić
Decembar 2014. - i dalje

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: 2.701,82 KM

Ukupno: 5.403,84 KM

Seudin Hodžić
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: 2.858,48 KM

Ukupno: 34.301,85 KM

Siniša Dodik
24.11.2014. - i dalje

Poslanik u NS RS

Stranka: SNSD

Prosječno mjesečno: 2.723,00 KM

Ukupno: 10.892,00 KM

Slaviša Šućur
Decembar 2014. - i dalje

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: 1.860,86 KM

Ukupno: 3.721,73 KM

Slavko Jovičić
9.12.2014. - i dalje

Poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: SNSD

Prosječno mjesečno: 4.319,36 KM

Ukupno: 17.277,47 KM

Slavko Marin
Februar 2012. - Februar 2013.

Zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 4.004,74 KM

Ukupno: 48.056,91 KM

Slavko Matanović
Decembar 2012. - Mart 2013.

Šef Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja BD

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: 4.380,95 KM

Ukupno: 13.142,85 KM

Slavko Matić
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 4.541,17 KM

Ukupno: 54.494,12 KM

Slobodan Ećimović
Januar 2008. - Mart 2008.

Zamjenik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

Stranka: SDS

Prosječno mjesečno: 1.296,00 KM

Ukupno: 2.592,00 KM

Slobodan Puhalac
1.2.2011. - 31.7.2011.

Ministar industrije, energetike i rudarstva RS

Stranka: SNSD

Prosječno mjesečno: 3.600,00 KM

Ukupno: 21.600,00 KM

Slobodan Rodić
17.3.2011. - 30.6.2011.

Delegat u Parlamentu FBiH

Stranka: SNSD

Prosječno mjesečno: 2.537,79 KM

Ukupno: 10.151,19 KM

Slobodan Zivlak
17.3.2011. - 17.3.2012.

Delegat u Parlamentu FBiH

Stranka: SNSD

Prosječno mjesečno: 2.543,30 KM

Ukupno: 30.519,61 KM

Snježana Božić
24.11.2014. - i dalje

Poslanik u NS RS

Stranka: SDS

Prosječno mjesečno: 3.674,00 KM

Ukupno: 14.696,00 KM

Srđan Arnaut
10.2.2012. - 9.3.2012.

Zamjenik ministra pravde BiH

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: 4.328,94 KM

Ukupno: 4.328,94 KM

Stako Stakić
Novembar 2012. - Maj 2013.

Poslanik u Skupštini BD

Stranka: Narodna demokratska stranka

Prosječno mjesečno: 2.041,29 KM

Ukupno: 12.247,74 KM

Stanko Primorac
Decembar 2014. - i dalje

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: HSP BiH

Prosječno mjesečno: 2.641,65 KM

Ukupno: 5.283,31 KM

Stjepan Krešić
29.1.2015. - i dalje

Delegat u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: HSP BiH

Prosječno mjesečno: 4.804,04 KM

Ukupno: 9.608,08 KM

Stojan Lazarević
15.11.2010. - 15.4.2011.

Poslanik u NS RS

Stranka: SNSD

Prosječno mjesečno: 3.213,00 KM

Ukupno: 16.065,00 KM

Sulejman Gutić
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Poslanik u Skupštini TK

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: 1.486,68 KM

Ukupno: 17.840,24 KM

Suljo Borovina
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: 2.844,97 KM

Ukupno: 34.139,65 KM

Sven Alkalaj
13.2.2012. - 10.4.2012.

Ministar vanjskih poslova BiH

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: 4.061,47 KM

Ukupno: 8.122,94 KM

Svetlana Šiljegović
Mart 2008. - Juni 2008.

Direktor Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa RS

Stranka: bez stranke

Prosječno mjesečno: N/A

Ukupno: N/A

Svetozar Pudarić
2015.

Potpredsjednik FBiH

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: N/A

Ukupno: N/A

Šaban Sivić
15.11.2010. - 14.5.2011.

Poslanik u NS RS

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: 3.190,00 KM

Ukupno: 19.140,00 KM

Šefika Hafizović
18.3.2011. - 18.9.2011.

Savjetnik premijera FBiH

Stranka: N/A

Prosječno mjesečno: 2.353,30 KM

Ukupno: 14.119,81 KM

Šemsudin Dedić
Decembar 2014. - i dalje

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 2.619,77 KM

Ukupno: 5.239,55 KM

Tado Oršolić
1.4.2011. - 30.9.2011.

Ministar unutrašnjih poslova PK

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 1.784,16 KM

Ukupno: 10.705,00 KM

Tahir Lendo
Avgust 2011. - Novembar 2011.

Premijer SBK

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 2.830,46 KM

Ukupno: 8.491,38 KM

Tanja Vučić
Decembar 2014. - i dalje

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 2.555,98 KM

Ukupno: 5.111,96 KM

Tarik Haverić
Novembar 2014. - 31.12.2014.

Poslanik u Skupštini KS

Stranka: Naša stranka

Prosječno mjesečno: 1.428,62 KM

Ukupno: 2.857,25 KM

Tarik Sadović
Avgust 2009. - Septembar 2010.

Ministar sigurnosti BiH

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 4.638,53 KM

Ukupno: 60.301,01 KM

Tomislav Perić
2014/2015

Poslanik u Skupštini HNK

Stranka: NSRzB

Prosječno mjesečno: N/A

Ukupno: N/A

Uglješa Savić
15.11. 2010. - 12.11.2011.

Poslanik u NS RS

Stranka: SNSD

Prosječno mjesečno: 3.146,00 KM

Ukupno: 37.752,00 KM

Vahid Hećo
13.4.2011. - 13.4.2012.

Ministar energije, rudarstva i industrije FBiH

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: 3.425,60 KM

Ukupno: 41.107,30 KM

Vanja Krneta
17.3.2011. - 17.3.2012.

Delegat u Parlamentu FBiH

Stranka: SNSD

Prosječno mjesečno: 2.712,89 KM

Ukupno: 32.554,75 KM

Vedran Markotić
Novembar 2014. - i dalje

Poslanik u Skupštini ZHK

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 1.354,69 KM

Ukupno: 5.418,76 KM

Vehid Šehić
Januar 2008. - April 2008.

Predsjednik Centralne izborne komisija BiH

Stranka: bez stranke

Prosječno mjesečno: 1.440,00 KM

Ukupno: 4.320,00 KM

Velida Memić
Novembar 2014. - Januar 2015.

Ministar pravde i uprave KS

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 2.729,78 KM

Ukupno: 8.189,34 KM

Velimir Jukić
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 4.788,50 KM

Ukupno: 57.462,10 KM

Velimir Kunić
Decembar 2014. - i dalje

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SNSD

Prosječno mjesečno: 2.871,16 KM

Ukupno: 5.742,32 KM

Velimir Sakan
24.11.2014. - i dalje

Poslanik u NS RS

Stranka: PDP

Prosječno mjesečno: 3.261,00 KM

Ukupno: 13.044,00 KM

Veselin Poljašević
Juli 2009. - Juli 2010.

Zamjenik ministra prometa i komunikacija BiH

Stranka: PDP

Prosječno mjesečno: 4.335,02 KM

Ukupno: 52.020,32 KM

Vesna Boban
6.2.2015. - 28.2.2015.

Ministar pravosuđa ZHK

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: N/A

Ukupno: N/A

Vesna Pinjuh
1.12.2011. - 30.11.2012.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK

Stranka: HSP HB

Prosječno mjesečno: 2.923,91 KM

Ukupno: 35.085,96 KM

Vesna Saradžić
Decembar 2010. - Juni 2011.

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: 3.540,17 KM

Ukupno: 21.241,02 KM

Vesna Šain
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: SNSD

Prosječno mjesečno: 4.567,57 KM

Ukupno: 54.810,88 KM

Vinko Zorić
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: HDZ 1990

Prosječno mjesečno: 4.795,48 KM

Ukupno: 57.545,78 KM

Vjekoslav Bevanda
13.4.2011. - 30.6.2011.

Ministar finansija FBiH

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 3.620,08 KM

Ukupno: 9.050,21 KM

Vjekoslav Mandić
Decembar 2010. - Novembar 2011.

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 2.651,56 KM

Ukupno: 29.167,26 KM

Vlado Ivanković
Decembar 2014. - i dalje

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: NSRzB

Prosječno mjesečno: 2.724,52 KM

Ukupno: 5.449,04 KM

Vlatka Komšić
21.11.2014. - i dalje

Poslanik u Skupštini SBK

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 1.797,15 KM

Ukupno: 7.188,60 KM

Vlatka Komšić
Februar 2011. - Februar 2012.

Ministar zdravstva i socijalne politike SBK

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 2.318,66 KM

Ukupno: 27.823,95 KM

Vojislav Gligić
24.11.2014. - 26.12.2014.

Poslanik u NS RS

Stranka: Demokratska partija

Prosječno mjesečno: 3.424,00 KM

Ukupno: 3.424,00 KM

Zahid Crnkić
13.4.2011. - 13.4.2012.

Ministar za boračka pitanja FBiH

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 3.410,52 KM

Ukupno: 40.926,30 KM

Zahid Mustajbegović
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: 3.034,72 KM

Ukupno: 36.416,66 KM

Zaim Imamović
17.3.2011. - 17.3.2012.

Delegat u Parlamentu FBiH

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: 2.925,44 KM

Ukupno: 35.105,32 KM

Zdravko Boras
4.2.2015. - i dalje

Ministar unutrašnjih poslova ZHK

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: N/A

Ukupno: N/A

Zdravko Gavranović
Avgust 2011. - Novembar 2011.

Ministar finansija SBK

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: 2.254,04 KM

Ukupno: 6.762,12 KM

Zdravko Jakiša
2014/2015

Poslanik u Skupštini HNK

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: N/A

Ukupno: N/A

Zekerijah Osmić
Decembar 2012.

Šef Odjeljenja za javni registar BD

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: 4.380,95 KM

Ukupno: 4.380,95 KM

Zijad Alajbegović
Decembar 2014. - i dalje

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: bez stranke

Prosječno mjesečno: 2.904,76 KM

Ukupno: 5.809,53 KM

Zijad Jagodić
9.12.2014. - i dalje

Poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 4.227,07 KM

Ukupno: 16.908,31 KM

Zijad Mahmutović
Juni 2013. - Januar 2014.

Ministar za boračka pitanja TK

Stranka: SBB

Prosječno mjesečno: 2.543,08 KM

Ukupno: 17.801,61 KM

Zijad Nanić
1.8.2010. - 31.1.2011.

Savjetnik zamjenika premijera FBiH

Stranka: N/A

Prosječno mjesečno: 1.969,21 KM

Ukupno: 11.815,26 KM

Zijad Omerdić
1.1.2008. - 24.1.2008.

Delegat u Parlamentu FBiH

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: 1.404,00 KM

Ukupno: 1.404,00 KM

Zijad Tvica
17.3.2011. - 17.3.2012.

Delegat u Parlamentu FBiH

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: 2.789,26 KM

Ukupno: 33.471,14 KM

Zijat Mušić
Decembar 2010. - April 2011.

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 3.065,59 KM

Ukupno: 12.262,39 KM

Zlatko Mesić
2011/2012

Premijer KS

Stranka: SDU BiH

Prosječno mjesečno: N/A

Ukupno: 25.817,31 KM

Zlatko Petrović
Novembar 2014. - Januar 2015.

Ministar prostornog uređenja KS

Stranka: SDU BiH

Prosječno mjesečno: 2.718,01 KM

Ukupno: 8.154,03 KM

Zlatko Vuković
2012/2013

Ministar zdravstva KS

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: N/A

Ukupno: 19.342,04 KM

Zora Vidović
15.11.2010. - 14.5.2011.

Poslanik u NS RS

Stranka: SNSD

Prosječno mjesečno: 3.105,90 KM

Ukupno: 18.635,40 KM

Zoran Koprivica
Juni 2011. - Juli 2012.

Delegat u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: SNSD

Prosječno mjesečno: 4.365,59 KM

Ukupno: 56.752,79 KM

Zoran Krešić
13.12.2011. - 12.12.2012.

Ministar unutrašnjih poslova HNK

Stranka: HDZ 1990

Prosječno mjesečno: 2.923,91 KM

Ukupno: 35.085,96 KM

Zoran Luković
Juni 2011.

Ministar pravosuđa i uprave SBK

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 2.259,26 KM

Ukupno: 2.259,26 KM

Zoran Tešanović
Januar 2008. - Mart 2008.

Zamjenik ministra civilnih poslova BiH

Stranka: PDP

Prosječno mjesečno: 1.008,00 KM

Ukupno: 2.016,00 KM

Zoran Vukšić
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 2.892,91 KM

Ukupno: 34.715,00 KM

Zoran Đerić
24.11.2014. - i dalje

Poslanik u NS RS

Stranka: PDP

Prosječno mjesečno: 3.292,00 KM

Ukupno: 13.168,00 KM

Zuhra Avdić
1.1.2008. - 24.1.2008.

Delegat u Parlamentu FBiH

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 1.357,20 KM

Ukupno: 1.357,20 KM

Zvonko Jurišić
9.12.2014. - i dalje

Poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: HSP BiH

Prosječno mjesečno: 4.207,73 KM

Ukupno: 16.830,94 KM

Zvonko Jurišić
13.9.2010. - 21.12.2010.

Premijer ZHK

Stranka: HSP BiH

Prosječno mjesečno: 3.636,51 KM

Ukupno: 12.261,95 KM

Zvonko Mišković
1.4.2011. - 1.4.2012.

Poslanik u Skupštini PK

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 2.131,81 KM

Ukupno: 25.581,83 KM

Žarko Šantić
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: HDZ 1990

Prosječno mjesečno: 2.866,96 KM

Ukupno: 34.403,58 KM

Željka Bošnjak
Decembar 2014. - i dalje

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: SDP BiH

Prosječno mjesečno: 2.642,83 KM

Ukupno: 5.285,66 KM

Željka Dragičević
14.3.2013. - 13.9.2013.

Šef kabineta premijera RS

Stranka: N/A

Prosječno mjesečno: 2.411,50 KM

Ukupno: 14.469,00 KM

Željko Asić
Decembar 2014. - i dalje

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: Stranka pravde i pomirenja

Prosječno mjesečno: 2.590,71 KM

Ukupno: 5.181,42 KM

Željko Komšić
Novembar 2014. - Januar 2015.

Član Predsjedništva BiH

Stranka: DF - Željko Komšić

Prosječno mjesečno: 2.208,08 KM

Ukupno: 4.416,16 KM

Željko Kovačević
Januar 2015. - i dalje

Ministar industrije, energetike i rudarstva RS

Stranka: SNSD

Prosječno mjesečno: 3.000,00 KM

Ukupno: 9.000,00 KM

Željko Kuzmanović
Decembar 2010. - Decembar 2011.

Poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: SNSD

Prosječno mjesečno: 4.325,25 KM

Ukupno: 51.903,00 KM

Željko Lončar
Avgust 2011. - Februar 2012.

Ministar zdravstva i socijalne politike SBK

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 2.174,21 KM

Ukupno: 13.045,30 KM

Željko Mirjanić
24.11.2014. - 28.2.2015.

Poslanik u NS RS

Stranka: SNSD

Prosječno mjesečno: 3.642,00 KM

Ukupno: 10.926,00 KM

Željko Tomić
Decembar 2014. - i dalje

Zastupnik u Parlamentu FBiH

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 2.640,38 KM

Ukupno: 5.280,76 KM

Živko Marijanac
Februar 2012. - Mart 2013.

Zamjenik ministra odbrane BiH

Stranka: SP

Prosječno mjesečno: 4.193,80 KM

Ukupno: 54.519,46 KM

Naknade po iznosu

Mirko Okolić
Decembar 2010. - Decembar 2011.
Novembar 2013. - Decembar 2014.

  • Poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH

  • Zamjenik ministra odbrane BiH

Stranka: SDS

Prosječno mjesečno: 4.897,73 KM

Ukupno: 108.933,73 KM

Alija Begović
17.3.2011. - 17.3.2012.
Januar 2013. - Januar 2014.

  • Delegat u Parlamentu FBiH

  • Premijer BPK

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 2.957,70 KM

Ukupno: 66.137,16 KM

Tarik Sadović
Avgust 2009. - Septembar 2010.

  • Ministar sigurnosti BiH

Stranka: SDA

Prosječno mjesečno: 4.638,53 KM

Ukupno: 60.301,01 KM

Ivo-Miro Jović
Juni 2011. - Juli 2012.

  • Delegat u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: HDZ BiH

Prosječno mjesečno: 4.611,35 KM

Ukupno: 59.947,60 KM

Drago Ljubičić
Juni 2011. - Juli 2012.

  • Delegat u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: SNSD

Prosječno mjesečno: 4.572,77 KM

Ukupno: 59.446,11 KM

Momčilo Novaković
Decembar 2010. - Decembar 2011.

  • Poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: bez stranke

Prosječno mjesečno: 4.869,45 KM

Ukupno: 58.433,40 KM

Adem Huskić
Decembar 2010. - Decembar 2011.

  • Poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: 4.844,77 KM

Ukupno: 58.137,28 KM

Haris Silajdžić
Novembar 2010. - Decembar 2011.

  • Član Predsjedništva BiH

Stranka: SBiH

Prosječno mjesečno: 5.276,77 KM

Ukupno: 58.044,50 KM

Predhodno Dalje

Naknade po funkcijama

Naknade po strankama

(u periodu primanja "bijelog hljeba")

Baze Podataka

Priče

Građani BiH su za četiri godine platili najmanje 7,3 miliona KM za „bijeli hljeb“ koji je koristilo najmanje 460 funkcionera. Njih desetero su ovo pravo na plaću bez rada uzimali dva puta.

PS BiH

Bijelog hljeba bez motike
CIN Javna uprava

Iako dvije godine nije radio ništa, bivši zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine (BiH) Mirko Okolić je svaki mjesec primao skoro pet hiljada maraka. Na to je imao pravo jer je bio političar na vlasti.

O Nama

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) iz Sarajeva je jedinstvena organizacija u Bosni i Hercegovini, prva takva osnovana na Balkanu. Bavi se istraživačkim novinarstvom s ciljem da pruži provjerene i istinite informacije, bazirane na činjenicama i dokazima, koje će građanima pomoći da bolje razumiju događaje.

Kriminal i Korupcija

U fokusu našeg rada su organizirani kriminal i korupcija koji negativno utiču na život stanovnika BiH. Radimo na istraživačkim projektima i pričama koje obuhvataju sve društvene sfere: obrazovanje, sport, zdravstvo, zapošljavanje, politiku, šverc droga i duhana, falsificiranje lijekova i dokumenata, finansijske prevare i druge.

 

Partneri

CIN je uspostavio saradnju sa većinom medija u Bosni i Hercegovini, ali i sa sa brojnim uglednim medijima u svijetu, pa su naš rad preuzimali ili se pozivali na njega listovi Guardian, Time, Der Spiegel, Washington Post, radio i televizijske stanice ZDF, BBC, Deutsche Welle i brojni drugi. Naše priče redovno preuzimaju utjecajni mediji iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore, a Radio Slobodna Evropa/TV Liberty ih distribuira kroz svoju mrežu radio stanica u zemlji i regionu. Između ostalih, sarađujemo sa vodećom organizacijom istraživačkih novinara u svijetu – International Consortium of Investigative Journalists.

Kontakt

Morate unijeti ime
Morate unijeti email
Morate unijeti poruku
Dobili smo vasu poruku. Javit cemo Vam se uskoro.
Doslo je do greske, molim pokusajte ponovo

Facebook

Socialize

Pratite nas na društvenim mrežama.

Pošta

Dolina 11,
71 000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina
+387 33 560 040