O BAZI PODATAKA

Državna, entitetske, kantonalne i Vlada Brčko distrikta te pojedinci na vlasti su od 2014. godine podijelili skoro 184 miliona KM iz tekućih budžetskih rezervi.

Ovaj novac je namijenjen za hitne i neplanirane troškove, a predsjednici, premijeri i ministri su ga dijelili i pojedincima, firmama i institucijama koje se već finansiraju iz budžeta.

Novinari Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) iz Sarajeva su prikupili podatke od vlada i ministarstava, pregledali izvještaje o izvršenjima budžeta, službene novine i revizorske izvještaje od početka 2014. do oktobra 2019. godine. Svi podaci o trošenju budžetskih rezervi, osim podataka o isplatama koje su odobrili premijeri i ministri u Zapadnohercegovačkom i Kantonu 10, objedinjeni su u ovoj bazi podataka.