Doboj Sarajevo Zenica Gradiška Banja Luka Bijeljina Prijedor Bihać Istočno Sarajevo Sokolac Goražde Foča Trebinje Zvornik Tuzla Brčko Orašje Nova Bila Tešanj Modriča Gračanica Mostar Konjic Bugojno Livno Jajce Sanski Most Travnik

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

Sarajevo

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu je od 65 donatora dobio medicinsku opremu vrijednu 96.309.061 KM.

Milioni maraka obaveznog zdravstvenog osiguranja se troše svake godine za kupovinu reagensa koji se koriste u laboratorijama pri analizama krvi, tkiva ili hormona. Kupovina reagensa se vrši javnom nabavkom jer je tako predviđeno Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (BiH), a najveću šansu da sklopi ugovor ima proizvođač opreme za koju se reagensi i nabavljaju. Kako bi na tenderima lakše došli do pobjede, neki od tih proizvođača ili njihovi zastupnici koriste sistem donacija.

Novinari Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) su zatražili podatke o doniranoj medicinskoj opremi od 34 bh. bolnice za period od 2010. do 2017. godine. U bazi možete pronaći podatke o donacijama privatnih firmi, organizacija i udruženja za 32 bolnice. Iz Bolnice „Nevesinje“ i Specijalne bolnice za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Mlječanica" iz Kozarske Dubice kažu da nisu imali donacija.

Prema prikupljenim podacima, bh. bolnicama je donirana oprema u vrijednosti od 176 miliona maraka. Među donatorima su i veleprometnici medicinskom opremom koji su u sedam bolnica poklonili opremu vrijednu 2,2 miliona maraka. Nakon toga su sa istim bolnicama zaključili ugovore o nabavci reagensa i potrošnog materijala za tu opremu u vrijednosti 14,7 miliona maraka.

Najveći broj ugovora je zaključen ili nakon otvorenog postupka u kojem su ti donatori bili i jedini ponuđači ili pregovaračkim postupkom, uz obrazloženje da se radi o ekskluzivnim pravima. Istraživanje CIN-a pokazuje da dobavljači nisu uvijek ekskluzivni, ali da su uredili tržište, ograničavajući zastupnike i prometnike regionalno kako jedni drugima ne bi bili konkurencija.

U Agenciji za javne nabavke BiH kažu da ovakvo poslovanje nije u skladu sa Zakonom koji predviđa jednak tretman svim dobavljačima. Smatraju da ugovorno tijelo ima obavezu razmotriti i ispitati tržište za nabavku potrošnog materijala za donirane aparate. Međutim, takva obaveza nije jasno definisana Zakonom pa se u praksi i ne primjenjuje.

 
 
 
 
 
 
 
 


A B C Ć Č D Đ E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

O nama

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) je nevladina medijska organizacija, osnovana 2004., u čijem fokusu rada su istraživanje korupcije, organiziranog kriminala i sistemskih nepravilnosti koje građanima BiH otežavaju život te usporavaju demokratski razvoj države. Kroz istraživačke priče, interaktivne sadržaje i baze podataka, CIN razotkriva korupciju, nepravilnosti i neodgovornost u javnim nabavkama, pravosuđu, dodjeli poticaja, energetici, javnoj upravi i svakom drugom sektoru od značaja za građane.


   KONTAKT