• Centar za Istraživačko Novinarstvo

    Energetski Potencijal u BiH

Energetski potencijal u BiH

Piše CIN

Bosna i Hercegovina (BiH) je bogata prirodnim resursima koji su neophodni za proizvodnju električne energije. Federacija Bosne i Hercegovine (FBiH) i Republika Srpska (RS) su većinski vlasnici elektroprivrednih preduzeća, a time i većine rudnika, hidroelektrana i termoelektrana u BiH.

Vlasništvo nad energetskim sektorom, trenutno u manjem obimu, imaju privatnici koji su od nadležnih institucija dobili koncesije za eksploataciju rudnika, izgradnju i korištenje hidro i termoelektrana ili su dobili mogućnost izgradnje vjetroelektrana ili solarnih elektrana. Privatne termoelektrane još nisu izgrađene, kao i dugo najavljivani veliki vjetroparkovi, ali jesu male hidroelektrane i solarne elektrane koje su priključene na sistem elektroprivrednih preduzeća kojima prodaju struju.

Za pripremu mapa trenutnih i planiranih elektroenergetskih objekata i rudnog bogatstva, koje možete naći na ovoj stranici novinari Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) su iskoristili podatke zvaničnih institucija : Ministarstva energije, rudarstva i industrije FBiH, Ministarstva industrije, energetike i rudarstva RS-a, DERK-a, FERK-a, RERS-a, NOSBiH-a, elektroprivrednih preduzeća te Komisija za koncesije RS-a i FBiH.

Izvještaj

Istraživačke Priče

O Nama

  • Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) iz Sarajeva je jedinstvena organizacija u Bosni i Hercegovini, prva takva osnovana na Balkanu. Bavi se istraživačkim novinarstvom s ciljem da pruži provjerene i istinite informacije, bazirane na činjenicama i dokazima, koje će građanima pomoći da bolje razumiju događaje.

    U fokusu našeg rada su organizirani kriminal i korupcija koji negativno utiču na život stanovnika BiH. Radimo na istraživačkim projektima i pričama koje obuhvataju sve društvene sfere: obrazovanje, sport, zdravstvo, zapošljavanje, politiku, šverc droga i duhana, falsificiranje lijekova i dokumenata, finansijske prevare i druge.

    Objavljeno : 09, Februar 2015.

Kontaktirajte Nas


Gabriele Moreno Locatelli 11, Sarajevo, 71 000 +387 33 560 040

Magazin

Prijavi se na našu listu!