Park prirode „Hutovo blato“

Površina

74.111.000 m2

Upravljač

Javno poduzeće Park prirode „Hutovo blato“

Mjesto

Hercegovačko-neretvanski kanton

Zaštićeno je područje od 1995. godine.

Kategorija

Zaštićeni pejzaži – V

Specifičnosti

Međunarodni savjet za zaštitu ptica (ICBP) je 1998. godine uvrstio „Hutovo blato“ na listu međunarodno važnih staništa ptica. Potom je 2001. godine Park prirode “Hutovo blato” upisan na listu močvara od međunarodne važnosti prema metodologiji Ramsarske konvencije i registrovan je pri UNESCO-vom Direktoratu u Parizu. Najveća jezera „Hutovog blata“ su: Deransko, Jelim, Drijen, Orah, Škrka i Svitava. U vodama „Hutovog blata“ ima 22 vrste riba iz 12 porodica od kojih su endemske: podustva, zubatak, neretvanski vijun i glavočići. Prema posljednjim istaživanjima utvrđeno je više od 600 biljnih vrsta i 163 vrste ptica iz 39 porodica. Nalazi se i na listi Important Bird Areas (IBA) područja.

Trenutno stanje

Dobar je pristupni put sa informativnim tablama o obilježenom zaštićenom staništu. Vidan je problem mulja i zarastanja u trsku.

Dozvoljeno

aktivnosti i djelatnosti koje ne ugrožavaju vrijednosti, značaj i ulogu Parka prirode, a služe održivom razvoju, boravak, noćenje i kampovanje posjetilaca na mjestima i u objektima predviđenim za te namjene, sanitarna sječa (ako služi očuvanju i promovisanju prirodnih biljnih i životinjskih zajednica), kretanje pasa uz pratnju vlasnika (samo na stazama za šetanje), čišćenje i održavanje jezera, protočnosti kanala i prirodnih vodotoka, uz saglasnost Javnog poduzeća Parka prirode izgradnja objekata, rekonstrukcija i adaptacija postojećih objekata koji služe zaštiti, očuvanju i održivom razvoju, promovisanje Parka prirode u edukativne i naučne svrhe koje ne ugrožavaju prirodne i pejzažne vrijednosti Parka, uz dozvolu Ministarstva lovljenje životinjskih vrsta u svrhu naučnih proučavanja, provođenja sanitarnih mjera i uspostavljanja prirodne ravnoteže

Zabranjeno

radnje koje mijenjaju prirodni izgled, narušavaju geološke, hidrografske, geomorfološke i druge pejzažne vrijednosti Parka prirode – izgradnja objekata, puteva, dalekovoda, nasipa, kopanje novih kanala i slično, svi radovi koji mijenjaju ili narušavaju prirodni vodni režim ili mijenjaju vodotoke u Parku prirode, rastjerivanje, proganjanje, uznemiravanje, hvatanje, ozljeđivanje i ubijanje životinjskih vrsta – naročito ptica, sakupljanje žaba, puževa i pijavica, lov za vrijeme lovostaja, branje, sakupljanje, uklanjanje sa staništa i oštećivanje biljaka – posebno ugroženih, rijetkih i osjetljivih vrsta, sječa trske i košenje trave, sječa šume, prirodnih šumskih sastojina te prirodnih vrsta drveća i grmlja kao i uklanjanja starih srušenih autohtonih stabala, korištenje vatre izvan naselja i mjesta koja su posebno označena i određena za te namjene, kretanje posjetilaca izvan područja namijenjenih razgledavanju i posjećivanju, ribolov na području Gornjeg blata (zabrana ribolova odnosi se na pribrdska jezera – Jelim, Drijen, Orah, Radanovac i Babino oko, brze potoke – Londža, Jelimska jaruga, Jelimska rječina, Šarčevac i Merdžanovac te ostale manje jaruge)

Vezani dokument

ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU PP HUTOVO BLATO