Search
Close this search box.

BAZE PODATAKA

Na ovoj stranici možete pronaći baze podataka koje sadrže hiljade provjerenih informacija i autentičnih dokumenata koje institucije nastoje sakriti od javnosti. One omogućavaju građanima da se brzo informišu o različitim oblastima, ali i da dođu do podataka kojima često nemaju pristup. Ove baze doprinose transparentnom radu vlasti i javnih organa te sprečavanju korupcije.

CIN je prvu bazu objavio 2009. godine kada su novinari CIN-a prikupili i analizirali podatke o isplatama naknada za komisijski rad u 41 instituciji na nivou BiH. Od tada smo objavili baze o: javnim nabavkama, dodijeljenim poticajima, finansiranju boračkih organizacija, privilegovanim naknadama političara i funkcionera − „bijelom hljebu“, zaradama advokata po službenoj dužnosti, energopotencijalu u BiH itd. Većina baza sadrži podatke iz perioda u kojem su prikupljani, a neke od njih redovno ažuriramo, poput baza o imovini političara, sudija i tužilaca.

Anonimna prijava

Svojim anonimnim prijavama doprinosite integritetu naše zajednice. Molimo vas da iskoristite ovu formu kako biste sigurno prijavili bilo kakvu sumnju u korupciju ili nezakonitu aktivnost koju primijetite. Vaša hrabrost ključna je za očuvanje naših vrijednosti i promicanje transparentnosti.