Search
Close this search box.

O NAMA

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) iz Sarajeva je jedinstvena organizacija u BiH, prva takva osnovana na Balkanu. Bavi se istraživačkim novinarstvom s ciljem da pruži provjerene i istinite informacije, bazirane na činjenicama i dokazima, koje će građanima pomoći da bolje razumiju događaje.

U fokusu našeg rada su organizovani kriminal i korupcija koji negativno utječu na život stanovnika BiH. Radimo na istraživačkim projektima i pričama koje obuhvataju sve društvene sfere: obrazovanje, sport, zdravstvo, zapošljavanje, politiku, zloupotrebe javnog novca, šverc drogama i duhanom, falsifikovanje lijekova i dokumenata te finansijske i druge prevare.

CIN ima resurse za snimanje dokumentarnih filmova i videopriča koje prate istraživanja a koje objavljuju javni servisi i druge TV-stanice u BiH.

CIN je uspostavio saradnju sa brojnim uglednim medijima u svijetu pa su naš rad preuzimali ili se pozivali na njega listovi Guardian, Time, Der Spiegel, Washington Post te radio i televizijske stanice ZDF, BBC, Deutsche Welle, Voice of America i brojni drugi. Naše priče redovno preuzimaju utjecajni mediji iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Sarađujemo sa vodećom organizacijom istraživačkih novinara u svijetu – International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Dio smo međunarodne mreže Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) koja okuplja nezavisne istraživačke novinare i organizacije iz jugoistočne Evrope i centralne Azije.

Do sada smo osvojili brojne nagrade i priznanja.

CIN je osnovan 2004. godine uz tehničku pomoć i podršku Novinarske škole Univerziteta u New Yorku i Journalism Development Group. Kao prvi istraživački medij u regionu CIN je od početka nastojao u bh. novinarstvo uvesti i visoke standarde profesije, profilirajući se kao nezavisan izvor informacija koje nisu obojene komentarima, političkom retorikom i neprofesionalnim motivima.

CIN se finansira iz grantova, sa tendencijom uspostavljanja održivog novinarskog proizvoda čija bi komercijalizacija pokrivala dio operativnih troškova organizacije.

CIN-ovi STANDARDI

CIN je nezavisna medijska istraživačka organizacija, osnovana s ciljem širenja međunarodnih standarda istraživačkog novinarstva. Naš cilj je da poštivanjem ovih standarda omogućimo građanima da budu obaviješteni o važnim pitanjima i da na osnovu tačnih i provjerenih informacija donose odluke bitne za funkcionisanje demokratskog društva.

NEPRISTRANOST

Novinari uvijek moraju težiti objektivnosti. Novinari CIN-a će uvijek u svoje priče uključiti gledišta što više strana. Na ovaj način omogućavamo onima koji su napadnuti da izlože svoju odbranu, ne dozvoljavajući nikome da napadne nekoga krijući se iza anonimnosti. CIN-ovi novinari se trude biti svjesni svojih predrasuda kako ne bi dozvolili da procure u njihove priče. Tekstovi će biti temeljito istraženi i uključivat će sve detalje ili činjenice koje mogu utjecati na čitaoce. Trudit će se da uvijek budu izbalansirane u našem izvještavanju, što ne znači da će se svima posvetiti ista pažnja, važnost i položaj u priči.

TAČNOST

CIN teži najvišem stepenu tačnosti u svojim pričama. Tačnost ne znači samo ispravno prenijeti sve činjenice, već omogućiti detaljan i kompletan kontekst. Također, trudimo se tačno prenijeti ton sa nekog sastanka, razgovora ili izjave. Oblikujemo svoje riječi tako da oslikavaju ne ono što je rečeno, već ono šta je sagovornik ciljao reći. Trudimo se da ne dajemo više ili manje važnosti pitanjima, nego onoliko koliko ona zaslužuju. Ne koristimo se glasinama i nagađanjima. Ako pogriješimo, to ćemo javno priznati. Nakon što saznamo za grešku, ispravit ćemo je hitro i bez zataškavanja, a svaku priču koja je nejasna, razjasnit ćemo.

JAVNOST

CIN svojim čitaocima teži tekstove učiniti jasnim i sažetim, ne pretpostavljajući da svi znaju pozadinu neke kontroverze ili ko su ljudi o kojima govorimo. Stavljanje u kontekst znači da će čak i slučajan čitalac biti u stanju pratiti i razumjeti složena pitanja o kojima govorimo. Pišemo priče koje imaju strukturu – početak, sredinu i kraj. Trudimo se da potpuno razumijemo temu o kojoj pišemo jer ako nije nama jasna, neće biti ni čitaocima. Čitaoci trebaju znati i ono šta znamo i ono šta ne znamo.

ČITALAC U PRVOM PLANU

CIN-ovi novinari teže pisati priče koje će ostaviti utisak na čitaoce i koje će željeti čitati ili gledati, a da nijedan standard zbog toga ne trpi. Stoga se CIN koristi naracijom poredanom u logičnu i jednostavnu strukturu priče, nudeći lako razumljive opise kroz videa, grafike i fotografiju i želeći učiniti priče interesantnim i lakim za čitanje.

CIN piše ciljano za bh. čitalačku publiku. Trudimo se pisati o pitanjima koja su bitna za ljude, iz perspektive čitalaca. Iako se naše priče nekada bave teškim temama kao što su korupcija i organizovani kriminal, trudimo se objasniti čitaocima na koji se način ovo tiče njih.

DUBINA

CIN je odlučan iskoristiti svoje vrijeme i resurse kako bi naši novinari potpuno razumjeli različite i kompleksne teme o kojima pišemo. Na taj način želimo postići da priče imaju dubinu istraživanja potrebnu da čitaoci potpuno razumiju i formiraju svoje mišljenje o onome što je za njih važno.

SLUŽIMO NARODU

CIN je svjestan da obnaša važnu javnu ulogu i da je odgovoran svojim čitaocima i gledaocima. Mi pokušavamo identificirati njihove potrebe i prenijeti njihov glas kada prikupljamo informacije. Bez zadrške prenosimo ono što smo otkirli, bez obzira koliko je teško, sramotno ili povređujuće za državu, pojedinca ili organizaciju. Čitaoci imaju pravo znati.

NEZAVISNOST

CIN je neprofitna organizacija bez političkih ambicija. Ne prihvata novac ili usluge političkih partija, političara, biznismena ili drugih ljudi koji pokušavaju utjecati na medijski sadržaj. Ne podržavamo ili stajemo uz bilo koju političku partiju. Nemamo nikakav politički cilj ili ambiciju, osim da obrazujemo društvo koje će zastupati svoje interese kroz građanske akcije, glasanje i angažovanost.

POŠTIVANJE

CIN vjeruje da je korištenje odmjerenog tona uz dužno poštovanje prema subjektima našeg istraživanja jako važno. Ne potpirujemo nasilne emocije kod ljudi. Ne namjeravamo uvrijediti ljude ili organizacije preko naših priča. Ne služimo se sarkastičnim ili ogorčenim komentarima. Umjesto toga pokušavam prenijeti tačnu informaciju koja se zasniva na dokumentaciji i intervjuima. Vjerujemo da čitaoci i gledaoci radije provode svoje vrijeme čitajući o važnim temama koje ih se tiču.

ETIČKO PONAŠANJE

Novinari CIN-a će u svako doba biti na najvišem etičkom nivou. Tokom izvještavanja neće lagati, krasti, davati lažnu sliku, prijetiti ili zastrašivati izvore. CIN ne plaća izvore za informacije niti prihvata novac ili usluge za objavljivanje priča. CIN pokušava ne samo izbjeći sukob interesa, već se trudi izbjeći i ostavljanje dojma da postoji sukob interesa. Novinari CIN-a ne prihvataju poklone.

PRAVA

CIN će se zalagati za branjenje prava slobode govora i prava na slobodu pristupa informacijama, bez obzira da li branimo svoja ili prava drugih. Na taj se način zalažemo za otvorenu i transparentnu vlast i slobodne medije. Iznijet ćemo na vidjelo zloupotrebe ovih prava onih koji žele nanijeti štetu javnosti.

ZAGOVARANJE

U svojim tekstovima pokušavamo iznijeti istinu koliko god bolje možemo. Ne pokušavamo promijeniti društvo, osim kroz zagovaranje prava na slobodu govora, medija i transparentnosti. Nismo advokati, tužioci, sudije ni policajci. Ne lobiramo vlasti. Naš posao je da obezbijedimo nepristrasnu i tačnu informaciju, a onda da prepustimo mehanizmima građanskog društva da djeluju, bilo da se radi o građanima, sudovima, policiji ili vlasti. Ako te snage ne djeluju ili im se ne dozvoljava da djeluju, pokušat ćemo shvatiti zbog čega se to dešava i o tome obavijestiti javnost. Smatramo da postoji neminovan konflikt između zagovaranja i nepristranog iznošenja istine. CIN se ograničava na iznošenje istine.

CERTIFIKAT JOURNALISM TRUST INITIATIVE

CIN ima certifikat Inicijative novinarskog povjerenja (engl. Journalism Trust Initiative/JTI), kojim se potvrđuje poštovanje etičkih standarda i međunarodnih standarda pouzdanosti. 

Nezavisna revizija koju je proveo Deloitte potvrdila da je CIN uspješno prošao tri koraka mehanizma JTI-a, ispunio 130 kriterija međunarodnog standarda i potvrdio primjenu JTI-jevih standarda u svojoj redakciji.

JTI je mehanizam pouzdanosti zasnovan na ISO standardu, koji je na inicijativu Reportera bez granica (RSF) razvio panel od 130 međunarodnih stručnjaka pod okriljem Evropskog odbora za standardizaciju (CEN), a koji je objavljen kao Sporazum sa radionice CWA 17493 za nagrađivanje pouzdanog novinarstva i poštivanja profesionalnih standarda.

„Mi u CIN-u smatramo da novinarstvo treba biti zasnovano na činjenicama, nepristrano i pouzdano te usmjereno na pružanje istinitih informacija našim čitateljima. Bilo nam je važno proći kroz proces evaluacije JTI-ja kako bismo bili sigurni da su standardi koje primjenjujemo u našem radu etični i profesionalni, i drago nam je što smo dio grupe globalnih medijskih lidera”, Leila Bičakčić, izvršna direktorica Centra za istraživačko novinarstvo (CIN)

Anonimna prijava

Svojim anonimnim prijavama doprinosite integritetu naše zajednice. Molimo vas da iskoristite ovu formu kako biste sigurno prijavili bilo kakvu sumnju u korupciju ili nezakonitu aktivnost koju primijetite. Vaša hrabrost ključna je za očuvanje naših vrijednosti i promicanje transparentnosti.