PUBLIKACIJE

14.06.2022. – Monitoring Izvještaj o govoru mržnje u BiH
12.11.2021. – Demanti kao pravo na ispravku objavljene informacije, a ne forma polemike s medijem koji je informaciju objavio
12.11.2021. – Zahtjev za brisanje tekstova o krivičnim djelima nakon brisanja počinilaca iz kaznene evidencije: post-festum cenzura i prekrajanje historije
22.02.2021 – „FAIRPLAY pravila za javne finansije“
27.05.2021. – EFIKASNOST PRAVOSUĐA kroz istraživanja procesa imenovanja i njegovih praktičnih implikacija