Search
Close this search box.

Zahvaljujući članovima Predsjedništva BiH, predsjednicima Federacije BiH i Republike Srpske te gradonačelnicima Brčko distrikta doneseno je 1.187 odluka o pomilovanju osuđenika od 2003. do sredine 2024. godine. Neki od njih su izašli na slobodu ranije, nekima je zatvorska kazna smanjena ili zamijenjena za uvjetnu ili novčanu, a neki su dobili i brisanje osude.
Prema službenim podacima, na razini BiH, FBiH, RS-a i Brčko distrikta, pomilovanje su dobili osuđenici za: ubistva, nasilje u porodici, trgovinu narkoticima, razbojništvo, organizovanje otmice, navođenje na prostituciju, zloupotrebu položaja, nasilničko ponašanje, nanošenje tjelesnih ozljeda, napad na službene osobe, ugrožavanje saobraćaja i šumsku krađu.

Među pomilovanima su i funkcioneri koji su krivična djela počinili na javnim pozicijama: općinski načelnici, ministar, pomoćnik ministra, sudija, kantonalni guverner, predsjednik kantonalne vlade, direktori javnih preduzeća i drugi.

Prema propisima, odluke o pomilovanjima mogu donijeti članovi Predsjedništva, predsjednici entiteta i gradonačelnik Brčko distrikta. Tokom dvije decenije je 19 funkcionera donosilo odluke, a najveći broj je potpisao bivši predsjednik FBiH Niko Lozančić. On je od sredine 2003. do sredine 2005. godine pomilovao 460 osuđenika.

Izvori:

Službeni glasnici BiH, FBiH, RS i Ured gradonačelnika BD

Anonimna prijava

Svojim anonimnim prijavama doprinosite integritetu naše zajednice. Molimo vas da iskoristite ovu formu kako biste sigurno prijavili bilo kakvu sumnju u korupciju ili nezakonitu aktivnost koju primijetite. Vaša hrabrost ključna je za očuvanje naših vrijednosti i promicanje transparentnosti.