Search
Close this search box.

Disciplinske kazne protiv sudija i tužilaca

Baza sadrži podatke o 282 disciplinske odluke, kojima su od 2010. do kraja 2023. kažnjene ili oslobođene odgovornosti sudije, tužioci i stručni saradnici koje je UDT teretio da su prekršili Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) i etičke kodekse za sudije i tužitelje. Baza sadrži imena sudija, tužilaca i stručnih saradnika, nazive institucija u kojima su radili u tom trenutku, opis prekršaja i konačnu odluku.

Novinari Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) su ove podatke prikupljali iz disciplinskih odluka koje VSTV objavljuje na svojoj internet-stranici. Međutim, kako je VSTV iz odluka izbrisao imena nosilaca pravosudnih funkcija i nazive institucija u kojima su napravili prekršaje, novinari su prikupljali dokumente te razgovarali sa sudijama i tužiocima kako bi otkrili ko su oni koji su činili prekršaje tokom svog rada. Do kraja ovog istraživanja novinari su identifikovali 246 sudija, tužilaca i stručnih saradnika. Potpune podatke o disciplinskim kaznama građani nigdje ne mogu pronaći, zbog čega je ova baza jedinstvena.

Disciplinski postupci trebaju ispitati nedozvoljena ponašanja sudija, tužilaca i stručnih saradnika. Oni se vode u VSTV-u pred komisijama koje čine sudije i tužioci. Komisije utvrđuju da li je sudija, tužilac ili stručni saradnik počinio prekršaj i ako je tužba opravdana izriču neku od kazni koje su propisane Zakonom o VSTV-u. Opomenom se kažnjavaju za lakše prekršaje, smanjenjem plaće za ozbiljnije, dok je najstrožija kazna razrješenje sa dužnosti – zabrana daljeg rada na poslovima sudije ili tužioca.

Analiza koju su uradili novinari CIN-a pokazuje da su tokom posljednjih 14 godina sudije, tužioci i stručni saradnici najčešće sankcionisani smanjenjem plate.

Deset sudija i tužilaca razriješeno je dužnosti, a devetero njih je premješteno na niže pozicije.

Anonimna prijava

Svojim anonimnim prijavama doprinosite integritetu naše zajednice. Molimo vas da iskoristite ovu formu kako biste sigurno prijavili bilo kakvu sumnju u korupciju ili nezakonitu aktivnost koju primijetite. Vaša hrabrost ključna je za očuvanje naših vrijednosti i promicanje transparentnosti.