Baza sadrži podatke o 184 disciplinske odluke kojima su od 2010. do početka 2021. godine kažnjene sudije, tužioci i stručni saradnici koji su prekršili Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) i etičke kodekse. Baza sadrži imena kažnjenih sudija, tužilaca i stručnih saradnika, nazive institucija u kojima su počinili prekršaj, vrstu kazne i opis prekršaja.

Novinari Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) su ove podatke prikupljali iz pravosnažnih disciplinskih odluka koje VSTV objavljuje na svojoj internet-stranici. Međutim, kako je VSTV iz odluka izbrisao imena kažnjenih i nazive institucija u kojima su napravili prekršaje, novinari su prikupljali sudske i tužilačke dokumente te razgovarali sa sudijama i tužiocima kako bi otkrili ko su oni koji su činili prekršaje tokom svog rada. Do kraja ovog istraživanja novinari su identifikovali 153 kažnjenih sudija, tužilaca i stručnih saradnika. Potpune podatke o disciplinskim kaznama građani nigdje ne mogu pronaći, zbog čega je ova baza jedinstvena.

Disciplinski postupci trebaju ispitati nedozvoljena ponašanja sudija, tužilaca i stručnih saradnika. Oni se vode u VSTV-u pred komisijama koje čine sudije i tužioci. Komisije utvrđuju da li je sudija, tužilac ili stručni saradnik počinio prekršaj i izriču neku od kazni koje su propisane Zakonom o VSTV-u. Opomenom se kažnjavaju za lakše prekršaje, smanjenjem plaće za ozbiljnije, dok je najstrožija kazna razrješenje sa dužnosti – zabrana daljeg rada na poslovima sudije ili tužioca.

Analiza koju su uradili novinari CIN-a pokazuje da su tokom posljednjih 11 godina sudije, tužioci i stručni saradnici najviše kažnjavani blagim kaznama. Polovina kazni su opomene i javne opomene, dok je devet sudija i tužilaca razriješeno dužnosti.