Spomenik prirode Pećina „Ljubačevo“

Površina

454.500 m2

Upravljač

Grad Banja Luka

Mjesto

Banja Luka

Zaštićeno je područje od 2008. godine.

Kategorija

Spomenik prirode – III

Specifičnosti

Pećina je udaljena 14 kilometara od centra Banje Luke. Otkrivena je u južnom dijelu kamenoloma tokom miniranja i dio je većeg podzemnog sistema koji je trajno uništen zbog radova. Dužina pećine je 338 metara. Pećinu čini nekoliko dvorana, povezanih kanalima. To su: Ulazni kanal, Visoka dvorana, Slijepi kanal, Dvorana stalagmita, Kalcitna dvorana, Kolaps i dvorana Posljednji horizont. Tokom speleoloških istraživanja od 2004. do 2006. godine pronađeni su izuzetno rijetki oblici ekscentričnog nakita po čemu je ovo jedinstven podzemni objekat u BiH. Zastupljeni su i ostali oblici pećinskog nakita: veliki salivi, stalagmiti, stalaktiti, pećinski stubovi i bigrene kade.

Trenutno stanje

Oštećena je zbog radova na kamenolomu i zatvorena za turističke posjete. Nema informativne table za oznaku zaštićenog područja. Do pećine se dolazi kroz kamenolom, uz prethodnu dozvolu koncesionara „Kozaraputevi“.

Dozvoljeno

aktivnosti razvoja turizma i rekreacije, radovi u granicama zaštićenog područja u pojasu širine 50 metara od postojećeg puta za Ljubačevo, vršenje speleoloških i drugih naučnih istraživanja, izgradnja novih objekata i izvođenje radova koji su u funkciji prezentacije i zaštite, izgradnja turističkih i rekreativnih objekata prema urbanističkim projektima uz obaveznu izradu detaljnih analiza utjecaja, postavljanje javnog osvjetljenja na urbanim površinama koje mogu imati isključivo pejzažni karakter, plansko gazdovanje šumama

Zabranjeno

industrijsko eksploatisanje sirovina, primarna prerada kamena krečnjaka, deponovanje kamena, odlaganje otpada, gradnja industrijskih, infrastrukturnih, privrednih, hidrotehničkih i drugih objekata čiji rad i postojanje mogu izazvati nepovoljne promjene kvaliteta zemljišta, vode, vazduha, živog svijeta, ljepote pejzaža, kulturnih dobara i njihove okoline, mijenjanje namjene površina (osim promjena koje proističu iz programskih dokumenata Upravljača), uzimanje fosilnih materijala sa geoloških profila i izdanaka, svako uznemiravanje slijepih miševa, naseljavanje vrsta životinja stranih za prirodni živi svijet ovog područja

Vezani dokumenti

ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE REPUBLIKE SRPSKE
ODLUKA O ZAŠTITI SPOMENIKA PRIRODE PEĆINA LJUBAČEVO

 

 

Anonimna prijava

Svojim anonimnim prijavama doprinosite integritetu naše zajednice. Molimo vas da iskoristite ovu formu kako biste sigurno prijavili bilo kakvu sumnju u korupciju ili nezakonitu aktivnost koju primijetite. Vaša hrabrost ključna je za očuvanje naših vrijednosti i promicanje transparentnosti.