Spomenik prirode Pećina „Rastuša“

Površina

113.900 m2

Upravljač

Javna ustanova Turistička organizacija „Teslić“

Mjesto

Teslić

Zaštićenim područjem je prvobitno proglašena u vrijeme SRBiH 1960. godine, a kasnije dokumentom Vlade Republike Srpske 2012. godine.

Kategorija

Spomenik prirode – III

Specifičnosti

Оsnovne karakteristike pećine „Rastuša“ su: аtraktivnost pećinskog nakita, bogato arheološko, paleontološko i biospeleološko nalazište. Udaljena je od centra Teslića 12 kilometara i nalazi se kod sela Rastuša. Predstavlja suhu pećinu sa prostranim kanalima, ukupne dužine 440 metara. Od pećinskog nakita zastupljeni su: salivi, stalaktiti, bigrene kade i posebno interesantni pećinski hijeroglifi koji su zbog svog izgleda nazvani „leopardove šare“. Tokom paleontoloških istraživanja pronađeni su ostaci pleistocenskog vuka i pećinskog medvjeda, a novijim istraživanjima i ostaci jelena, pećinskog lava i nosoroga. Detaljnim arheološkim istraživanjima otkriveno je kameno oruđe te komadići drvenog ugljena. Iskopine datiraju iz perioda od 60.000 godina p. n. e.

Trenutno stanje

Uređena je za turističke posjete, ali zatvorena zbog neriješenih imovinskopravnih odnosa.

Dozvoljeno

naučna istraživanja, poljoprivredna proizvodnja domaćinstava u individualnom režimu, podizanje autohtonih sastojina lišćara uz očuvanje postojeće autohtone vegetacije, izgradnja novih objekata i izvođenje radova u funkciji prezentacije i zaštite prirodnog dobra, uređenje saobraćajnica i prihvatnih površina u skladu sa stručnom osnovom ili odgovarajućim planskim aktom, zadržavanje postojećih trasa saobraćajnica, mogućnost predviđanja asfaltiranja isključivo onih saobraćajnica koje će voditi do planiranog parkinga da bi se omogućilo povezivanje naselja i postojeće lokacije posebne namjene, javno osvjetljenje na urbanim površinama koje mogu imati isključivo pejzažni karakter

Zabranjeno

industrijsko eksploatisanje mineralnih i nemineralnih sirovina na cijelom području (osim ako nije riječ o strateškim sirovinama), primarna prerada i pretkoncentracija sirovina, deponovanje primarnih i sekundarnih jalovina, komunalnog, industrijskog i drugog otpada i viška zemlje, izgradnja industrijskih, infrastrukturnih, privrednih, hidrotehničkih i drugih objekata čiji rad i postojanje mogu izazvati nepovoljne promjene kvaliteta zemljišta, vode, vazduha, živog svijeta, ljepote predjela, kulturnih dobara i njihove okoline, promjena namjene površina (osim promjena koje proističu iz programskih dokumenata Upravljača), gradnja objekata poljoprivrednih domaćinstava izvan postojećih građevinskih parcela, krčenje i uništavanje šuma, preoravanje prirodnih livada i pašnjaka

Vezani dokumenti

ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE REPUBLIKE SRPSKE
ODLUKA O ZAŠTITI SPOMENIKA PRIRODE PEĆINA RASTUŠA

Anonimna prijava

Svojim anonimnim prijavama doprinosite integritetu naše zajednice. Molimo vas da iskoristite ovu formu kako biste sigurno prijavili bilo kakvu sumnju u korupciju ili nezakonitu aktivnost koju primijetite. Vaša hrabrost ključna je za očuvanje naših vrijednosti i promicanje transparentnosti.