Spomenik prirode „Prokoško jezero“

  SpomenikPrirodeProkoskoJezero

  Image 1 of 5

  Površina

  22.250.000 m2

  Upravljač

  Javno komunalno preduzeće „Šćona“ Fojnica

  Mjesto

  Fojnica

  Zaštićeno je područje od 2005. godine.

  Kategorija

  Spomenik prirode – III

  Specifičnosti

  Jezero je smješteno na planini Vranici. Obuhvata prostor između rijeke Vrbasa i dolina rijeke Bosne i njenih pritoka Bistrice i Fojničke rijeke. U granicama Spomenika prirode utvrđene su tri zaštićene zone. Na ovom prostoru nalazi se veliki broj biljnih vrsta koje pripadaju kategorijama rijetkih, osjetljivih i ugroženih, a visok je procenat i endemičnih vrsta. Ovo područje je stanište endemske podvrste alpskog tritona. Od morfoloških raznolikosti mogu se izdvojiti vrhovi: Debelo brdo, Glavica, Ćoso, Tikva, Treskavica, Zelena gromila, Stražica, Runjvica, Vratolom i Krstac.

  Trenutno stanje

  Do jezera se dolazi iz Fojnice, putem dužine 21 kilometar i uglavnom makadamskim. Duž puta su postavljeni putokazi. Ulaz se naplaćuje. Oko jezera je oko 250 nelegalno izgrađenih vikendica u kojima se pružaju ugostiteljske usluge.

  Dozvoljeno

  različite aktivnosti zavisno od zone zaštite: oplemenjivanje, ekološka restauracija postojećih hidrosistema Prokoškog jezera i izvora, unapređenje infrastrukture za rekreaciju, upotreba elektroinstalacija u formi koja će biti uklopljena u ekološki prostorni ambijent, saobraćaj posebnim vozilima i uz odobrenje, razvoj centralizovanog upravljanja otpadom – bez suvišnog odlaganja smeća u korpe, postavljanje informativnih sadržaja od prikladnih materijala, sanitarna sječa, košenje, rekreacija, edukacija i istraživanje, poljoprivredna proizvodnja, izgradnja turističkih objekata za ljetni i zimski turizam na prostoru od Vlašićke ravni do Hrida, izgradnja javnih parkinga za posjetioce

  Zabranjeno

  narušavanje ambijentalnih vrijednosti, eksploatisanje mineralnih sirovina, lov i ribolov (osim sanitarnog), sakupljanje ljekovitih biljaka, namjerno unošenje invazivnih vrsta, izgradnja svih vrsta objekata, narušavanje prirodnog hidrološkog režima, upotreba otvorenog plamena, odlaganje čvrstog i tečnog otpada, sječa drveća (osim sanitarne sječe)

  Vezani dokumenti

  ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
  ZAKON O PROGLAŠENJU SPOMENIKA PRIRODE PROKOŠKO JEZERO