Spomenik prirode „Tajan“

Tajan

Površina

49.483.000 m2

Upravljač

Javno preduzeće „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“

Mjesto

Zeničko-dobojski kanton

Zaštićeno je područje od 2008. godine.

Kategorija

Spomenik prirode – III

Specifičnosti

U okviru Spomenika prirode utvrđene su dvije zaštićene zone: prva zaštićena zona obuhvata skoro 82% ukupne površine i nalazi se na području općine Zavidovići, a u drugu zaštićenu zonu spada preostali dio koji se nalazi na području općine Kakanj. Osnovne vrijednosti „Tajana“ čine: kanjoni Mašice, Suhe i Duboke Tajašnice, speleološki objekti jame „Atom“ i  „Javor“, Omladinska jama i „Lukina pećina“, jezero na Mašici, Mašička stijena, kameni mostovi sa pećinama, paleontološki lokaliteti, arheološki lokaliteti, izron Suhe, šume i geološka raznolikost te endemske biljke i životinje.

Trenutno stanje

Postavljena je informativna tabla o zaštićenom području, ali je loš makadamski put do samog zaštićenog područja. Moguće je iznajmljivanje bicikala i vožnja kroz Spomenik prirode.

Dozvoljeno

obilježavanje granica zaštićenog područja sa informacijama o režimu zaštite, saniranje područja u cilju revitalizacije degradiranih površina, biljnih i životinjskih vrsta, očuvanje prirodnih staništa u autentičnom obliku, uređenje i obilježavanje staza za šetnju i mjesta za razgledanje i odmor, unapređenje infrastrukture za rekreaciju, izgradnja turističkih objekata, edukacijskih centara i kuća za odmor, razvoj kućnih radinosti i male privrede koja je u funkciji turizma, saobraćaj postojećim regionalnim i lokalnim putevima i putevima do vikend-naselja, izgradnja parkinga, uspostavljanje adekvatnog sistema prikupljanja i odvoza komunalnog otpada, poljoprivredna proizvodnja, zaštita šuma od biljnih bolesti i štetnih insekata, zaštita šuma od požara i drugih elementarnih nepogoda, provođenje neophodnih uzgojnih mjera

Zabranjeno

izgradnja objekata (osim privremenih montažnih objekata bez temeljenja i od prirodnog materijala prilagođenog okolišu i ambijentu), narušavanje prirodnog hidrološkog režima, eksploatisanje mineralnih sirovina, sječa (osim sanitarne i najnužnijih uzgojnih sječa bez upotrebe šumskih traktora i slično), sadnja neautohtonih biljnih zajednica i unošenje neautohtonih životinjskih vrsta, unošenje genetički modificiranih vrsta, prenošenje gnijezda i uznemiravanja ptica, odlaganje čvrstog i tečnog otpada – pijeska, šljunka, građevinskog otpada, korištenje otvorenog plamena (osim na mjestima koje je Upravljač zaštićenim područjem odredio za te namjene), svaki drugi oblik narušavanja ambijenta i korištenja prostora (osim propisanog i na predviđenim i obilježenim mjestima)

Vezani dokumenti

ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKON O PROGLAŠENJU SPOMENIKA PRIRODE TAJAN