Spomenik prirode „Vrelo Bosne“

Vrelo Bosne

Površina

6.030.000 m2

Upravljač

Javna ustanova za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo

Mjesto

Sarajevo

Zaštićeno je područje od 2006. godine, a 2009. i 2010. donesene su izmjene akta o proglašenju zaštićenog područja.

Kategorija

Spomenik prirode – III

Specifičnosti

U ovom zaštićenom području utvrđene su dvije zone − prva zona obuhvata izvore rijeke Bosne i njihovu okolinu, a drugu zonu čini prostor slivnog područja izvora u podnožju Igmana. Osnovne vrijednosti ovog spomenika prirode čine: vrela Bosne, rijeka Bosna od izvora do Plandišta, Velika aleja, parkovski prostor oko Banje „Ilidža“, parkovski prostor „Stojčevac“, vrelo Stojčevac, vrela Borin I i II, podzemne termalne i termo-mineralne vode Ilidže, podzemne hladne vode Sarajevskog polja, arheološko nalazište i nekropola u selu Vrutci, Rimski most na Plandištu, austrougarske vile u Velikoj aleji te raznolikost biljnog i životinjskog svijeta.

Trenutno stanje

Lako je dostupno sa informativnim oznakama. Ulaz u spomenik prirode se naplaćuje.

Dozvoljeno

obilježavanje granica prve zaštićene zone sa informacijama o režimu zaštite, sanacija područja „Vrela Bosne“ sa ciljem revitalizacije uništenih i degradiranih biljnih i životinjskih zajednica te očuvanja prirodnih staništa u autentičnom obliku, uređenje i obilježavanje staza za šetnju i mjesta za razgledanje i odmor, uspostavljanje adekvatnog sistema prikupljanja i odvoza komunalnog otpada i otpadnih komunalnih voda, postavljanje panoa sa informacijama o vrijednostima zaštićenog područja

Zabranjeno

eksploatisanje podzemnih vodenih resursa sa obaranjem podzemnih voda na nivo koji remeti prirodni hidrološki režim vrela i ekosistem vegetacije, izgradnja infrastrukture za eksploataciju površinskih voda i izvora, izgradnja objekata, obrada zemljišta, sadnja biljnih zajednica i unošenja životinjskih vrsta, unošenja genetički modificiranih vrsta, plovljenje i kupanje u vodotocima, lov, ribolov, odlaganje otpada − pijeska i šljunka u vodotoke i na zemljište, saobraćaj za sva motorna vozila (osim vozila sa odobrenjem Upravljača zaštićenog područja), svaki drugi oblik korištenja prostora osim rekreacije, masovno okupljanje ljudi, priređivanja koncerata i proslava, korištenje otvorenog plamena, sječa vegetacije (osim u svrhu održavanja ekosistema), trganje biljaka, vađenje korijena i lukovica, sakupljanje ljekovitog bilja i šumskih plodova, uznemiravanje i prenošenje gnijezda ptica, puštanje pasa sa uzice, pristup i pranje automobila u riječnim koritima, saobraćaj Malom i Velikom alejom (osim za fijakere i motorna vozila sa odobrenjem)

Vezani dokument

ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKON O PROGLAŠENJU SPOMENIKA PRIRODE VRELO BOSNE