Spomenik prirode „Žuta bukva“

  SpomenikPrirodeZutaBukva

  Image 1 of 5

  Površina

  5.002 m2

  Upravljač

  Eko etnoselo „Žuta bukva“

  Mjesto

  Kotor Varoš

  Zaštićeno je područje od 2012. godine.

  Kategorija

  Spomenik prirode – III

  Specifičnosti

  Stablo žute bukve nalazi se u zaseoku Stolići. Osnovna vrijednost ovog prirodnog dobra je to što predstavlja, prema dostupnim podacima, jedini takav varijetet bukve u Evropi. Stablo je veoma staro, pravilne i široko granate krošnje. Razlikuje se od tipične bukve po boji listova i grančica – listovi su veoma žuti i sjajni, a grančice su crvenkaste boje. Na površini od 400 kvadratnih metara oko bukve nalazi se oko 100 mladih jedinki.

  Trenutno stanje

  Izuzetno je nepristupačan put, a postavljena je informativna tabla o zaštićenom području. Pukotina u stablu je ispunjena kamenom, gipsom i pur-pjenom kako bi se drvo zaštitilo od daljeg truljenja.

  Dozvoljeno

  kontrolisanje i obilazak zaštićenog stabla, upotreba genetskog materijala za potrebe naučnih istraživanja, saniranje postojeće truleži u donjem dijelu debla, ograđivanje stabla, izrada prilaznih staza od prirodnih materijala, košenje livade u ograđenom dijelu oko stabla, postavljanje table o odluci za proglašenje stabla žuta bukva spomenikom prirode

  Zabranjeno

  sječa zaštićenog stabla žute bukve, lomljenje i sječa grana, kidanje lišća, oštećivanje kore, druge radnje koje bi izmijenile ili narušile današnji izgled i dovele u pitanje opstanak stabla, uzimanje genetskog materijala bez saglasnosti i stručnog mišljenja nadležnih institucija, loženje vatre u neposrednoj blizini stabla, ostavljanje otpada, raskopavanje zemlje u blizini zaštićenog stabla, ispaša stoke oko stabla, sječa, čupanje i vađenje ponika iz zemlje, promjena namjene površine (osim promjena koje proističu iz programskih dokumenata Upravljača), gradnja stambenih, ekonomskih, pomoćnih i vikend-objekata na udaljenosti prečnika jednog kilometra od stabla bez saglasnosti Ministarstva i stručnog mišljenja Zavoda, preoravanje livada i pašnjaka u zoni zaštite, sadnja, zasijavanje i naseljavanje bilo kojih vrsta biljaka, formiranje deponija otpada i ostale aktivnosti koje mogu na bilo koji način ugroziti prirodno dobro

  Vezani dokumenti

  ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE REPUBLIKE SRPSKE
  ODLUKU O ZAŠTITI SPOMENIKA PRIRODE ŽUTA BUKVA