Zaštićeni pejzaž „Konjuh“

  SpomenikPrirodeKOnjuh

  Image 1 of 3

  Površina

  80.166.000 m2

  Upravljač

  Javna ustanova Zaštićeni pejzaž „Konjuh“

  Mjesto

  Tuzlanski kanton

  Zaštićeno je područje od 2009. godine, a 2014. i 2017. su donesene Izmjene zakona o proglašenju ovog zaštićenog područja.

  Kategorija

  Zaštićeni pejzaži – V

  Specifičnosti

  Područje planine Konjuh pripada oblasti unutrašnjih Dinarida. Bogato je različitim tipovima šuma. Prisutne su rijetke biljne vrste: bosanski ljiljan, bosanska perunika, sunovrat, iva, lincura, ali i ugrožene vrste životinja: mrki medvjed, vidra, riječni rak itd. Dominantni vodotoci na ovom području su rijeke Drinjača i Oskova. Na ovom području je i prirodno Paučko jezero.

  U obuhvatu Zaštićenog pejzaža nalaze se: vrela Studešnica i Krabašnice koja se koriste za vodosnabdijevanje Banovića, vrelo Muške vode, vrela Gluha bukovica i Starička rijeka kaptirana u svrhu vodosnabdijevanja Kladnja i Brateljevića. Pored spomenutih na teritoriji Zaštićenog pejzaža evidentirana su, ali neispitana, mnoga izvorišta. Evidentirani su i spomenici kulture iz raznih perioda koje nadležne službe zaštite uglavnom nisu registrovale.

  Trenutno stanje

  Postavljene su informativne table sa obilježjima zaštićenog područja. Ulaz se naplaćuje.

  Dozvoljeno

  sječa stabala uzgojno-sanitarnog karaktera u cilju očuvanja i unapređenja zdravstvenog stanja, košenje, oplemenjivanje – ekološka restauracija postojećih vodotoka i jezera, rekreacija, unapređenje infrastrukture (staze, klupe) za rekreaciju, postavljanje informativnih sadržaja, razvoj centralizovanog upravljanja otpadom, istraživanje, korištenje, obnova i prezentacija kulturno-historijskog naslijeđa, izgradnja ambijentalno uklopljene turističke infrastrukture, izgradnja edukacijskih, turističkih, sportskih, kulturnih i rekreacijskih objekata za turizam

  Zabranjeno

  sve aktivnosti koje bi mogle narušiti postojeći ekosistem, sječa šume, iskorjenjivanje ili bilo kakvo oštećenje stabala (osim uzgojne i sanitarne sječe), eksploatisanje mineralnih sirovina, iskorištavanje fosilnih resursa, lov i ribolov, sakupljanje ljekovitih biljaka, sakupljanje gljiva, prikupljanje primjeraka divlje flore i faune, unošenje invazivnih vrsta, kretanje stoke bez nadzora pastira, izgradnja (osim objekata koji su u funkciji upravljanja i korištenja zaštićenog područja i upravljanja šumama), aktivnosti koje za posljedicu imaju gubitak količine i kvaliteta pitke vode u izvorištima i sistemima za napajanje mjesnih vodovoda

   

  Vezani dokument

  ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
  ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O PROGLAŠENJU DIJELA PODRUČJA PLANINE KONJUH ZAŠTIĆENIM PEJZAŽOM KONJUH