Livanjsko polje

  SpomenikPrirodeLivanjskoPolje

  Image 1 of 5

  Površina

  458.680.000 m2

  Upravljač

  Nema upravljača

  Mjesto

  Kanton 10

  Zaštićeno je područje od 2008. godine Ramsarskom konvencijom.

  Kategorija

  Ramsarsko područje

  Specifičnosti

  Osim što je najveće močvarno područje u BiH, najveće je periodično plavljeno krško polje na svijetu. Ovaj prirodni vodeni rezervoar, kao i močvarna vegetacija, boravište su velikog broja riba i vodenih ptica (bukavac i eja livadarka, ždralovi i druge ptice selice) te predatora (orao kliktaš i orao zmijar). Močvare na sjeveru Livanjskog polja su dom za najveću rasprostranjenost ptice kosac u jugoistočnoj Evropi.

  Trenutno stanje

  Dobar je pristupni put, ali bez informativnih tabli o ramsarskom području.

  Vezani dokumenti:

  ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE