Livanjsko polje

Površina

458.680.000 m2

Upravljač

Nema upravljača

Mjesto

Kanton 10

Zaštićeno je područje od 2008. godine Ramsarskom konvencijom.

Kategorija

Ramsarsko područje

Specifičnosti

Osim što je najveće močvarno područje u BiH, najveće je periodično plavljeno krško polje na svijetu. Ovaj prirodni vodeni rezervoar, kao i močvarna vegetacija, boravište su velikog broja riba i vodenih ptica (bukavac i eja livadarka, ždralovi i druge ptice selice) te predatora (orao kliktaš i orao zmijar). Močvare na sjeveru Livanjskog polja su dom za najveću rasprostranjenost ptice kosac u jugoistočnoj Evropi.

Trenutno stanje

Dobar je pristupni put, ali bez informativnih tabli o ramsarskom području.

Vezani dokumenti:

ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE