Park prirode „Blidinje“

  SpomenikPrirodeBlidinje

  Image 1 of 5

  Površina

  358.000.000 m2

  Upravljač

  Javno poduzeće Park prirode „Blidinje“

  Mjesto

  Hercegovačko-neretvanski kanton, Zapadnohercegovački i Kanton 10

  Zaštićeno je područje od 1995. godine.

  Kategorija

  Zaštićeni pejzaži – V

  Specifičnosti

  Područje Parka omeđeno je kanjonom rijeke Rame i Ramskim jezerom, kanjonom Neretve i slivovima rijeka Diva Grabovica, Doljanka i Drežanka. Nalazi se između planinskih masiva Čvrsnice i Vrana, na nadmorskoj visini od 1.184 metra. U Dugom polju nalazi se jezero Blidinje, centralna tačka Parka prirode.

  Do danas je u području Parka evidentirano oko 1.500 biljnih vrsta. Zastupljeni su brojni ilirski, dinarski, balkanski i balkansko-apeninski endemi.

  Prikupljanje podataka i znanstvenih istraživanja o životinjskom svijetu na području današnjeg Parka prirode „Blidinje“ nisu sistemska, radi se o podacima o pojedinim skupinama ili samo vrstama koje su uglavnom jednokratno istraživane. Nešto intenzivnije su istraživane ptice te pojedine vrste dnevnih leptira i nekih vrsta vodozemaca. Na području Parka se nalazi 91 vrsta dnevnih leptira, 127 vrsta ptica svrstanih u 39 porodica. Ovi brojevi ne daju potpunu sliku aktuelnog stanja faune jer nedostaju sistematična istraživanja. Park prirode „Blidinje“ je od 2007. godine na privremenoj listi svjetske prirodne baštine UNESCO-a.

  Trenutno stanje

  Dobar je pristupni put sa jasnim putokazima. Prisutna je nelegalna gradnja vikendica.

  Dozvoljeno

  provođenje aktivnosti održavanja, obnavljanja ili stvaranja prirodnih vrijednosti važnih za očuvanje prirode, nadzor područja, naučna istraživanja i praćenje stanja, košenje, ispaša, tradicionalna zemljoradnja, sječa, ribolov te druge djelatnosti i zahvati kojima se ne ugrožavaju bitna obilježja i uloga zaštićenog područja

  Zabranjeno

  neovlašteno loženje vatre, divlje odlaganje otpada, lov, ribolov, gradnja zgrada u nizu, bilo kakva zloupotreba svih prirodnih resursa u nedozvoljene svrhe

  Vezani dokument

  ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
  PLAN UPRAVLJANJA BLIDINJE