Park prirode “Orjen”

Površina:

167.508.300 m2

Upravljač:

Javno preduzeće šumarstva “Šume Republike Srpske”, Centar za gazdovanje kršem iz Trebinja

Mjesto:

Trebinje

Zaštićeno je područje od 2020. godine.

Kategorija:

Zaštićeni pejzaž: park prirode – V

Specifičnosti:

Posebnu vrijednost čine endemo-reliktne šume munike i ilirske bukove šume. Registrovano je prisustvo brojnih vrsta ptica, autohtonih i alohtonih vrsta ihtiofaune, vodozemaca, gmizavaca i sisara.

Dozvoljeno

kontrolisanje, praćenje i evidentiranje populacije gljiva, biljnih i životinjskih vrsta, obilježavanje granica i postavljanje table, naučna istraživanja i realizacija projekata uz prethodnu saglasnost Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa.

Zabranjeno

nekontrolisan ulazak, sječa ili uništavanje drveća, žbunja i ostale vegetacije, korištenje i uništavanje gljiva, uznemiravanje i lov svih vrsta divljih životinja, trovanje divljih životinja, ispaša stoke, eksploatacija zemlje i minerala, unošenje invazivnih i alohtonih vrsta biljaka, životinja i gljiva, deponovanje otpada, zagađivanje staništa

Vezani dokumenti:

ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE REPUBLIKE SRPSKE

ODLUKA O PROGLAŠENJU PARK PRIRODE “ORJEN”

Anonimna prijava

Svojim anonimnim prijavama doprinosite integritetu naše zajednice. Molimo vas da iskoristite ovu formu kako biste sigurno prijavili bilo kakvu sumnju u korupciju ili nezakonitu aktivnost koju primijetite. Vaša hrabrost ključna je za očuvanje naših vrijednosti i promicanje transparentnosti.