Park prirode „Tara”

 

Površina

144.530 m2

Upravljač

Šumsko gazdinstvo „Maglić”

Mjesto

Foča

Zaštićeno je područje od jula 2022. godine.

Kategorija

Zaštićeni pejzaži – V

Specifičnosti

Osnovne vrijednosti Parka prirode „Tara” čine klisurasto-kanjonska dolina rijeke Tare sa brojnim brzacima, splavovima i bukovima, živopisni pejzaži, raznovrsni ekosistemi i staništa te reliktne i endemične biljne zajednice.

Dozvoljeno

obilježavanje pješačkih staza i putokaza, naučnoistraživački i obrazovni rad, prezentacija i popularizacija prirodnih vrijednosti zaštićenog područja, turističke posjete, organizovane đačke ekskurzije, ispaša, odnosno košenje s ciljem održavanja livadskih i pašnjačkih površina, kontrolisano sakupljanje gljiva i zeljastih biljaka, tradicionalno korištenje prostora lokalnom stanovništvu, izgradnja stambenih i objekata u funkciji razvoja i promocije parka, izgradnja puteva, objekata turističke infrastrukture, energetskih i telekomunikacijskih sistema uz prethodno mišljenje Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske

Zabranjeno

uništavanje, čupanje, uzorkovanje i iskopavanje vrsta biljaka i gljiva, upotreba sredstava za zaštitu biljaka, uklanjanje travnatog pokrivača sa površinskim slojem, sječa šume (osim s ciljem unapređivanja stanja i očuvanja stabilnosti šumskih ekosistema, staništa, rijetkih i ugroženih vrsta), uznemiravanje, zlostavljanje, uzorkovanje, ozljeđivanje i uništavanje životinjskih vrsta i degradiranje njihovih staništa, lov i trovanje divljači, promjena vodnog režima, izgradnja hidroenergetskih objekata, ometanje ribe u toku mrijesta, neplansko poribljavanje, postavljanje kaveznih sistema ili drugih objekata za uzgoj ribe, zagađivanje podzemnih vodenih tokova, jezera i izvora te eksploatacija zemlje i mineralnih sirovina

Vezani dokument

ODLUKA O PROGLAŠENJU PARKA PRIRODE “TARA”
ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE REPUBLIKE SRPSKE

Anonimna prijava

Svojim anonimnim prijavama doprinosite integritetu naše zajednice. Molimo vas da iskoristite ovu formu kako biste sigurno prijavili bilo kakvu sumnju u korupciju ili nezakonitu aktivnost koju primijetite. Vaša hrabrost ključna je za očuvanje naših vrijednosti i promicanje transparentnosti.