Park prirode „Trebević”

 

Površina

50.363.700 m2

Upravljač

Grad Istočno Sarajevo

Mjesto

Grad Istočno Sarajevo

Zaštićeno je područje od septembra 2022. godine.

Kategorija

Zaštićeni pejzaži – V

Specifičnosti

Osnovne vrijednosti Parka prirode „Trebević“ čini planina Trebević koja se sastoji od nekoliko grebena srednje visine. Trebević odlikuje izuzetna morfološka raznovrsnost zbog izraženih tektonskih pokreta. Visoki grebeni su pretežno oštri i nazubljeni, a udoline među njima blago zaobljene.

Dozvoljeno

Naučnoistraživački i obrazovni rad, obilježavanje granica zaštićenog područja, kontrolisano sakupljanje gljiva i zeljastih biljaka, korištenje šuma i šumskih proizvoda, tradicionalno korištenje prostora od lokalnog stanovništva, izgradnja objekata u funkciji turizma

Zabranjeno

sakupljanje i iskorištavanje strogo zaštićenih divljih biljnih i životinjskih vrsta, uništavanje, čupanje i iskopavanje vrsta biljaka i gljiva, uznemiravanje, zlostavljanje, ozljeđivanje i uništavanje životinjskih vrsta te degradiranje njihovih staništa, unošenje stranih i invazivnih vrsta biljaka i gljiva, nekontrolisano paljenje vatre, deponovanje otpada, promjena vodnog režima, postavljanje kaveznih sistema ili drugih objekata za uzgoj ribe

Vezani dokument

ODLUKA O PROGLAŠENJU PARKA PRIRODE “TREBEVIĆ”