Spomenik prirode “Crvene stijene”

Površina: 150.000 m2

Upravljač: Javno preduzeće “Šume Republike Srpske”- Šumsko gazdinstvo “Jahorina” Pale i “Romanija” Sokolac

Zaštićeno je područje od februara 2023. godine.

Mjesto: Pale i Sokolac

Kategorija: Spomenik prirode

Specifičnosti: Reprezentativne i atraktivne geomorfološke i pejzažne osobenosti od kojih se posebno izdvaja lanac krečnjačkog masiva Crvene stijene s liticama visokim više od 100 metara. Područje je stavljeno pod III stepen zaštite koji podrazumijeva manju, neizmijenjenu ili djelimično izmijenjenu prirodnu cjelinu s jasnim i prepoznatljivim karakteristikama.

Dozvoljeno: obilježavanje granica zaštićenog područja, gazdovanje šumom u skladu s važećim propisima, očuvanje površina ispašom ili košenjem, kontrolisano sakupljanje aromatičnog i ljekovitog bilja, gljiva i ostalih plodova, gradnja i održavanje postojećih puteva, rekonstrukcija i gradnja stambenih objekata u skladu s provedbeno-planskim dokumentima, turističke posjete i vaspitno-obrazovne aktivnosti

Zabranjeno: sakupljanje strogo zaštićenih divljih biljnih i životinjskih vrsta, uništavanje šume, unošenje novih i invazivnih vrsta biljaka, životinja i gljiva, eksploatacija zemlje i minerala, trovanje divljih životinja, rukovanje otrovnim hemijskim derivatima koji mogu zagaditi vodu, zemlju i zrak, odlaganje svih vrsta otpada, razvoj infrastrukture koja nije usklađena s vrijednostima datog područja

VEZANI DOKUMENT

ODLUKA O PROGLAŠENJU SPOMENIK PRIRODE “CRVENA STIJENA”

Anonimna prijava

Svojim anonimnim prijavama doprinosite integritetu naše zajednice. Molimo vas da iskoristite ovu formu kako biste sigurno prijavili bilo kakvu sumnju u korupciju ili nezakonitu aktivnost koju primijetite. Vaša hrabrost ključna je za očuvanje naših vrijednosti i promicanje transparentnosti.