Spomenik prirode Pećina „Kuk“

Površina

nepoznato

Upravljač

Općina Kalinovik, Šumsko gazdinstvo „Kalinovik“

Mjesto

Kalinovik

Zaštićeno je područje od 2018. godine.

Kategorija

Spomenik prirode – III

Specifičnosti

Pećina „Kuk“ je smještena u klisuri rijeke Bistrice, između Kalinovika i Foče. Sastoji se od nekoliko kanala, razvijenih u dva nivoa, ukupne dužine 688 metara. Krase je razne forme pećinskog nakita: stalaktiti, stalagmiti, salivi, pećinski stubovi. Predstavlja izuzetno značajan paleontološki lokalitet. U njoj su pronađeni ostaci kostiju pećinskog medvjeda čija se starost procjenjuje između 36.000 i 40.000 godina. To su najstariji ostaci pećinskog medvjeda na prostoru Bosne i Hercegovine.

Trenutno stanje

Pećina se može posjetiti uz prethodnu najavu turističkoj organizaciji Općine Kalinovik koja ima ključ kapije.

Dozvoljeno

naučna istraživanja, poljoprivredna proizvodnja domaćinstava u individualnom režimu, podizanje autohtonih sastojina lišćara uz očuvanje postojeće autohtone vegetacije, izgradnja novih objekata i izvođenje radova koji su u funkciji prezentacije i zaštite zaštićenog prirodnog dobra, zadržavanje postojećih trasa saobraćajnica uz mogućnost predviđanja asfaltiranja isključivo onih saobraćajnica koje će voditi do planiranog parkinga, javno osvjetljenje na urbanim površinama koje mogu imati isključivo pejzažni karakter

Zabranjeno

industrijsko eksploatisanje mineralnih i nemineralnih sirovina, primarna prerada i pretkoncentracija sirovina (osim u slučaju strateškog interesa pri čemu se utvrđuju posebni uslovi zaštite životne sredine), deponovanje primarnih i sekundarnih jalovina, otpada i viška zemlje, izgradnja industrijskih, infrastrukturnih, privrednih, hidrotehničkih i drugih objekata čiji rad i postojanje mogu izazvati nepovoljne promjene kvaliteta zemljišta, vode, vazduha, živog svijeta, ljepote predjela, kulturnih dobara i njihove okoline, promjena namjene površina (osim promjena koje proističu iz programskih dokumenata Upravljača), gradnja objekata poljoprivrednih domaćinstava izvan postojećih građevinskih parcela, uzimanje fosilnih materijala sa geoloških profila, uništavanje šumskih kompleksa i njihovo usitnjavanje, preoravanje prirodnih livada i pašnjaka, sadnja, zasijavanje i naseljavanje vrsta biljaka koje su strane za ovo područje (osim za potrebe sprečavanja erozije i klizišta), sakupljanje, korištenje i uništavanje svih zaštićenih divljih biljnih i životinjskih vrsta

Vezani dokumenti

ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE REPUBLIKE SRPSKE
ODLUKA O PROGLAŠENJU SPOMENIKA PRIRODE PEĆINA KUK