Spomenik prirode Pećina „Mokranjska Miljacka”

 

Površina

190,4 hektara

Upravljač

Javno preduzeće šumarstva „Šume Republike Srpske”, Šumsko gazdinstvo „Jahorina”, Pale

Mjesto

Pale

Zaštićena od januara 2022. godine

Kategorija

Spomenik prirode

Specifičnosti

Pećina „Mokranjska Miljacka“ se odlikuje jedinstvenim reljefnim sastavom te geološkim i hidrogeološkim specifičnostima ovog područja.

Dozvoljeno

naučnoistraživački i obrazovni radovi, ispaša i kontrolisano sakupljanje gljiva i zeljastih biljaka, obilježavanje zaštićenog područja, minimalno uređenje i infrastrukturno opremanje prostora za turizam, tradicionalno korištenje prostora lokalnog stanovništva, organizovanje turističkih posjeta i đačkih ekskurzija

Zabranjeno

uništavanje, čupanje i kopanje biljaka i gljiva, eksploatacija zemljišta i minerala, uznemiravanje divljih životinja, deponovanje svih vrsta otpada, izgradnja objekata za skladištenje opasnog otpada, paljenje vatre, izgradnja hidroenergetskh objekata, promjena sastava zemljišta, upotreba hemijskih sredstava – izuzev u posebnim okolnostima i uz prethodne dozvole nadležnih organa, uništavanje speleoloških objekata

Vezani dokument

ODLUKA O PROGLAŠENJU SPOMENIKA PRIRODE “PEĆINA MOKRANJSKA MILJACKA”
ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE REPUBLIKE SRPSKE