Spomenik prirode Pećina „Mokranjska Miljacka”

   

  Površina

  190,4 hektara

  Upravljač

  Javno preduzeće šumarstva „Šume Republike Srpske”, Šumsko gazdinstvo „Jahorina”, Pale

  Mjesto

  Pale

  Zaštićena od januara 2022. godine

  Kategorija

  Spomenik prirode

  Specifičnosti

  Pećina „Mokranjska Miljacka“ se odlikuje jedinstvenim reljefnim sastavom te geološkim i hidrogeološkim specifičnostima ovog područja.

  Dozvoljeno

  naučnoistraživački i obrazovni radovi, ispaša i kontrolisano sakupljanje gljiva i zeljastih biljaka, obilježavanje zaštićenog područja, minimalno uređenje i infrastrukturno opremanje prostora za turizam, tradicionalno korištenje prostora lokalnog stanovništva, organizovanje turističkih posjeta i đačkih ekskurzija

  Zabranjeno

  uništavanje, čupanje i kopanje biljaka i gljiva, eksploatacija zemljišta i minerala, uznemiravanje divljih životinja, deponovanje svih vrsta otpada, izgradnja objekata za skladištenje opasnog otpada, paljenje vatre, izgradnja hidroenergetskh objekata, promjena sastava zemljišta, upotreba hemijskih sredstava – izuzev u posebnim okolnostima i uz prethodne dozvole nadležnih organa, uništavanje speleoloških objekata

  Vezani dokument

  ODLUKA O PROGLAŠENJU SPOMENIKA PRIRODE “PEĆINA MOKRANJSKA MILJACKA”