Spomenik prirode Pećina „Orlovača“

Površina

270.150 m2

Upravljač

Kulturni centar „Pale“

Mjesto

Pale

Zaštićeno je područje od 2011. godine.

Kategorija

Spomenik prirode – III

Specifičnosti

Pećina je udaljena od Pala 10, a od Sarajeva 15 kilometara. Jedna je od rijetkih pećina koja je otvorena za turističke posjete. Ukupna dužina istraženih pećinskih kanala iznosi oko 2.500 metara, dok je za turiste dostupan dio kanala od 560 metara. „Orlovača“ raspolaže bogatim i raznovrsnim pećinskim nakitom: stalagmitima, stalaktitima, salivima, draperjem, bigrenim kadama. Posebno se izdvajaju masivni oblici pećinskih stubova, građeni od čistog kalcita. U pećini su pronađeni ostaci pećinskog medvjeda, stari oko 16.000 godina.

Trenutno stanje

Od magistrale je udaljena jednokilometarskim makadamskim putem, a do pećine su postavljeni putokazi i informativne table. U toku je izgradnja amfiteatra koji će služiti za obuku budućih speleologa i uređenje dva vidikovca iznad pećine.

Dozvoljeno

naučna istraživanja, poljoprivredna proizvodnja domaćinstava u individualnom režimu, podizanje autohtone sastojine lišćara uz očuvanje postojeće autohtone vegetacije, gradnja novih objekata i izvođenje radova radi prezentacije i zaštite prirodnog dobra, javno osvjetljenje na urbanim površinama koje mogu imati isključivo pejzažni karakter, individualno vodosnabdijevanje objekata iz bunara

Zabranjeno

industrijsko eksploatisanje mineralnih i nemineralnih sirovina na cijelom području (osim ako je riječ o strateškim sirovinama), deponovanje primarnih i sekundarnih jalovina, komunalnog, industrijskog i drugog otpada i viška zemlje sa otkopa, izgradnja industrijskih, infrastrukturnih, privrednih, hidrotehničkih i drugih objekata čiji rad i postojanje mogu izazvati nepovoljne promjene kvaliteta zemljišta, vode, vazduha, živog svijeta, ljepote predjela, kulturnih dobara i njihove okoline, uzimanje fosilnih materijala sa geoloških profila, sakupljanje, korištenje i uništavanje svih zaštićenih divljih biljnih i životinjskih vrsta

Vezani dokumenti

ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE REPUBLIKE SRPSKE
ODLUKA O ZAŠTITI SPOMENIKA PRIRODE PEĆINA ORLOVAČA