Spomenik prirode „Pećina pod lipom“

Površina

61.000 m2

Upravljač

Općina Sokolac

Mjesto

Sokolac

Zaštićeno je područje od 2015. godine.

Kategorija

Spomenik prirode – III

Specifičnosti

„Pećina pod lipom“ se nalazi u blizini sela Kadića Brdo i značajna je kao arheološki lokalitet. Paleolitski gravirani crteži na ulazu u Pećinu su, prema dostupnim podacima, najstariji na prostoru Bosne i Hercegovine. Otkriven je i bogat arheološki materijal − kamene alatke i oruđa, artefakti iz paleolita. Istraživanja su pokazala da je pračovjek naseljavao ovaj prostor u dugom vremenskom periodu i ovo paleolitsko nalazište je od prvorazrednog značaja ne samo za BiH nego i za jugoistočnu Evropu. Ispred otvora su pronađeni i ostaci pećinskog medvjeda.

Trenutno stanje

Do Pećine vodi makadamski put, a sam prilaz Pećini je teško uočljiv. Informativna tabla nije postavljena. Vidna su oštećenja na crtežima.

Dozvoljeno

naučna istraživanja, poljoprivredna proizvodnja domaćinstava u individualnom režimu, podizanje autohtonih sastojina lišćara uz očuvanje postojeće autohtone vegetacije, izgradnja novih objekata i izvođenje radova koji su u funkciji prezentacije i zaštite zaštićenog prirodnog dobra, zadržavanje postojećih trasa saobraćajnica uz mogućnost predviđanja asfaltiranja isključivo onih saobraćajnica koje će voditi do planiranog parkinga kako bi se omogućilo povezivanje naselja i postojeće lokacije posebne namjene, javno osvjetljenje na urbanim površinama koje mogu imati isključivo pejzažni karakter

Zabranjeno

industrijsko eksploatisanje mineralnih i nemineralnih sirovina, primarna prerada i pretkoncentracija sirovina (osim u slučaju strateškog interesa pri čemu se utvrđuju posebni uslovi zaštite životne sredine), deponovanje primarnih i sekundarnih jalovina, komunalnog, industrijskog i drugog otpada te viška zemlje sa otkopa na zaštićenom području, izgradnja industrijskih, infrastrukturnih, privrednih, hidrotehničkih i drugih objekata čiji rad i postojanje mogu izazvati nepovoljne promjene kvaliteta zemljišta, vode, vazduha, živog svijeta, ljepote predjela, kulturnih dobara i njihove okoline, promjena namjene površina (osim promjena koje proističu iz programskih dokumenata Upravljača), gradnja objekata poljoprivrednih domaćinstava izvan postojećih građevinskih parcela do donošenja potrebnih dokumenata, uzimanje fosilnih materijala sa geoloških profila, uništavanje šumskih kompleksa i njihovo usitnjavanje, preoravanje prirodnih livada i pašnjaka, sadnja, zasijavanje i naseljavanje vrsta biljaka koje su strane za prirodni živi svijet ovog područja (osim za potrebe sprečavanja erozije i klizišta), sakupljanje, korištenje i uništavanje svih zaštićenih divljih biljnih i životinjskih vrsta

 

Vezani dokument

ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE REPUBLIKE SRPSKE
ODLUKA O ZAŠTITI SPOMENIKA PRIRODE PEĆINA POD LIPOM