Spomenik prirode „Skakavac“

Površina

14.300.700 m2

Upravljač

Javna ustanova za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo

Mjesto

Sarajevo

Zaštićeno je područje od 2002. godine kada je donesena Odluka o proglašenju zaštićenog područja, a 2010. je donesen Zakon o proglašenju zaštićenog područja.

Kategorija

Spomenik prirode – III

Specifičnosti

Osnovne vrijednosti zaštićene zone su: vodopad Skakavac, kanjon Sušice, Perački potok, potok Jasikovac, potok Lješnica, Miljevički potok, Seinovački potok, vrela ispod Bukovika, vrela ispod Vranjske stijene te vrela ispod Stublina.

Geološku raznolikost čine: Crvene stijene, stijene Peračkog potoka, stijene vodopada Skakavac, klisura Babinog potoka, Vranjske stijene, Uževica, Sušica i Volujske stijene. Utvrđeno je prisustvo preko 1.500 biljnih vrsta, uz visok stepen endemičnosti biljaka – preko 100 dinarskih endema, 120 balkanskih endema te preko 100 rijetkih biljaka. Zaštićeno područje čini: životinjska raznolikost, nekropola stećaka iz XIII i XIV stoljeća, lokalitet Perca, Pravoslavno groblje “Potoci” i Pravoslavno groblje “Pod jasikom”. Proglašen je spomenikom prirode najprije odlukom 2002. godine, a zatim i zakonom 2010. godine.

Trenutno stanje

Postoji informativna tabla sa obilježjima zaštićenog područja. Pristupni put je oštećen.

Dozvoljeno

različite aktivnosti zavisno od zone zaštite: uređenje staza za bezbjedan pristup vodopadu, uređenje staza i punktova za edukativno posmatranje i izučavanje područja, uređenje odmarališta za posjetioce, postavljanje klupa, korpi za otpatke, putokaza, oznaka za kretanje i slično, izgradnja građevina u skladu sa Prostornim planom područja posebnih obilježja, obnova vodenica, izgradnja edukacijskih staza, markiranje pješačkih staza, markiranje hidroloških, arheoloških i historijskih spomenika te sakralnih lokaliteta, markiranje karakterističnih ekosistema, ograničena upotreba motorizovanih sredstava i to za službe: osmatranja, protivpožarne službe, službu za potrebe ekološkog turizma i opserviranja (vozila sa odobrenjem Upravljača), izgradnja u skladu sa Prostornim planom područja posebnih obilježja, obavljanje poljoprivredne proizvodnje i stočarstva, sanitarna sječa

Zabranjeno

gradnja građevina (osim održavanja postojećih građevina u funkciji vodozahvata Peračkog vrela), izgradnja u zonama postojećih vrela i u slivnom području, saobraćaj za sva motorna vozila, sječa šume (osim saniranja bolesnih stabala), kaptiranje vrela – hidroloških spomenika, korištenje otvorenog plamena, lov i ribolov, sakupljanje ljekovitog bilja, gljiva i šumskih plodova (osim za vlasnike privatnih posjeda), stočarstvo i poljoprivreda (osim tradicionalnog stočarstva i poljoprivrede na privatnim posjedima, izuzimajući zaštitnu zonu Peračkog vrela), unos alohtonih biljnih i životinjskih vrsta, bilo kakva modifikacija senzitivnih staništa, iskorištavanje neobnovljivih prirodnih resursa (npr. mineralnih sirovina), odlaganje otpada

 

Vezani dokumenti

ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKON O PROGLAŠENJU ŠIREG PODRUČJA VODOPADA SKAKAVAC SPOMENIKOM PRIRODE