Spomenik prirode „Velika pećina“

Površina

8.209.200 m2

Upravljač

Općina Bileća

Mjesto

Bileća

Zaštićenim područjem je prvobitno proglašena u vrijeme SRBiH 1958. godine, a kasnije dokumentom Skupštine Opštine Bileća 2015. godine.

Kategorija

Spomenik prirode – III

Specifičnosti

Ukupnom dužinom 2.800 metara „Velika pećina“ je jedna od najdužih pećina. Nalazi se između Bileće i Berkovića. U istom speleološkom sistemu nalazi se i Jama „Zvonuša“. Pećina se sastoji od velikih prostranih kanala koje odvajaju dva suženja. Veća koncentracija pećinskog nakita zabilježena je u najvećoj i najvišoj dvorani „E“ gdje su formirane bigrene kade bizarnih formi i interesantnih oblika. „Velika pećina“ je hidrološki aktivna − ima dva jezera koja su staništa riba gaovica.

Trenutno stanje

Ulaz u Pećinu je obrastao u šiblje pa je teško uočljiv, a nema ni informativne table o zaštićenom području.

Dozvoljeno

naučna istraživanja, poljoprivredna proizvodnja domaćinstava u individualnom režimu, podizanje autohtonih sastojina lišćara uz očuvanje postojeće autohtone vegetacije, izgradnja novih objekata i izvođenje radova koji su u funkciji prezentacije i zaštite zaštićenog prirodnog dobra, zadržavanje postojećih trasa saobraćajnica uz mogućnost predviđanja asfaltiranja onih saobraćajnica koje će voditi do planiranog parkinga, javno osvjetljenje na urbanim površinama koje mogu imati isključivo pejzažni karakter

Zabranjeno

industrijsko eksploatisanje mineralnih i nemineralnih sirovina, primarna prerada i pretkoncentracija sirovina (osim u slučaju strateškog interesa pri čemu se utvrđuju posebni uslovi zaštite životne sredine), deponovanje primarnih i sekundarnih jalovina, otpada i viška zemlje, izgradnja industrijskih, infrastrukturnih, privrednih, hidrotehničkih i drugih objekata čiji rad i postojanje mogu izazvati nepovoljne promjene kvaliteta zemljišta, vode, vazduha, živog svijeta, ljepote predjela, kulturnih dobara i njihove okoline, promjena namjene površina (osim promjena koje proističu iz programskih dokumenata Upravljača), gradnja objekata poljoprivrednih domaćinstava izvan postojećih građevinskih parcela, uzimanje fosilnih materijala sa geoloških profila, uništavanje šumskih kompleksa i njihovo usitnjavanje, preoravanje prirodnih livada i pašnjaka, sadnja, zasijavanje i naseljavanje vrsta biljaka stranih za ovo područje (osim za potrebe sprečavanja erozije i klizišta), sakupljanje, korištenje i uništavanje svih zaštićenih divljih biljnih i životinjskih vrsta

Vezani dokumenti

ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE REPUBLIKE SRPSKE
ODLUKA O ZAŠTITI SPOMENIKA PRIRODE VELIKA PEĆINA

 

Anonimna prijava

Svojim anonimnim prijavama doprinosite integritetu naše zajednice. Molimo vas da iskoristite ovu formu kako biste sigurno prijavili bilo kakvu sumnju u korupciju ili nezakonitu aktivnost koju primijetite. Vaša hrabrost ključna je za očuvanje naših vrijednosti i promicanje transparentnosti.