Spomenik prirode „Vrela Sane“

   

  Površina

  3.206.900 m2

  Upravljač

  Šumsko gazdinstvo “Lisina” iz Mrkonjić Grada i Šumsko gazdinstvo “Ribnik” iz Ribnika

  Mjesto

  Mrkonjić Grad i Ribnik

  Zaštićeno je područje od septembra 2021. godine.

  Kategorija

  Spomenik prirode – III

  Specifičnosti

  Vrelo Sane obuhvata područja: vrelo rijeke Sane, donji tok rijeke Korane i pećinu “Mračaj”. Osnovne vrijednosti ovog zaštićenog područja su vodno bogatstvo te reljefne i pejzašne raznovrsnosti.

  Dozvoljeno

  ispaša i košenje u cilju održavanja zelenih površina, obilježavanje zaštićenog područja, naučnoistraživački rad, sanitarni odstrel divljači, izgradnja: hranilišta za divljač, pješačkih staza, puteva i objekata za turizam te organizovanje đačkih ekskurzija, obnavljanje postojećih mostova na rijeci Korani, kontrolisano sakupljanje aromatičnog i ljekovitog bilja, tradicionalno korištenja prostora za lokalno stanovništvo

  Zabranjeno

  ribolov, ekspoloatacija zemlje i minerala, uznemiravanje i uništavanje divlje faune i razaranje njenih staništa, paljenje vatre, bacanje smeća i izgradnja objekata za depovnovanje otpada, izgradnja hidroenergetskih objekata, neplansko poribljavanje, unošenje stranih i invazivnih vrsta biljaka, životinja i gljiva, izgradnja infrastrukture koja nije usklađena sa vrijednostima zaštićenog područja, uništavanje speleoloških objekata