Strogi rezervat prirode Prašuma „Janj“

  SpomenikPrirodeJanj

  Image 1 of 4

  Površina

  2.950.000 m2

  Upravljač

  Šumsko gazdinstvo „Gorica“

  Mjesto

  Šipovo

  Zaštićenim područjem je prvobitno proglašena u vrijeme SRBiH 1954. godine, a kasnije odlukom Vlade Republike Srpske 2012. godine.

  Kategorija

  Strogi rezervat prirode – I a

  Specifičnosti

  Biološke vrijednosti Rezervata su prašume: bukve, jele, javora, brijesta i smrče. Fauna Rezervata nije dovoljno istražena, a od značajnih vrsta izdvajaju se trajno zaštićene vrste: hermelin i vjeverica, koka velikog tetrijeba, koka lještarka, jastreb, soko i ris (povremeno). Lovostajem zaštićene vrste su: mrki medvjed, pijevac velikog tetrijeba, pijevac lještarke, golub grivnjaš, dok su nezaštićeni: puh, vuk, lisica, kuna zlatica i divlja svinja. Prašuma „Janj“ je od 2019. godine na privremenoj listi svjetske prirodne baštine UNESCO-a.

  Trenutno stanje:

  Ograničene su posjete, uz preth odnu najavu Upravljaču.

  Dozvoljeno

  kontrolisanje i praćenje populacija biljnih i životinjskih vrsta, naučnoistraživački rad, obilježavanje granica Rezervata, postavljanje informativne table, uz mišljenje i saglasnost nadležnih institucija mogućnost realizovanja posebnih projekata i programa kojima bi bila obuhvaćena zaštićena površina Rezervata, detaljna istraživanja i kartiranja flore, faune i vegetacije kao podloge za izradu programa za sprovođenje mjera upravljanja

  Zabranjeno

  nekontrolisan ulazak u Rezervat, uništavanje jedinki dominantnih vrsta, korištenje drvne mase, sakupljanje i korištenje flore i faune, unošenje biljnih i životinjskih vrsta, uznemiravanje, hvatanje i lov životinja, ispaša stoke, uklanjanje i sječa starih stabala sa dupljama ili suhim granama, uznemiravanje rijetkih i ugroženih ptica na gnjezdilištima, loženje vatre, deponovanje smeća i drugog otpada, promjena namjene zemljišta, promjena vodnog režima, gradnja objekta i infrastrukture unutar i u blizini Rezervata, ulazak, obilazak, kao i sve vrste naučnih praćenja bez prethodnog obavještenja i dobijene saglasnosti

  Vezani dokumenti:

  ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE REPUBLIKE SRPSKE
  ODLUKA O ZAŠTITI STROGOG PRIRODNOG REZERVATA PRAŠUMA JANJ