Zaštićeni pejzaž „Trebević“

Površina

4.002.000 m2

Upravljač

Javna ustanova za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo

Mjesto

Sarajevo

Zaštićeno je područje od 2014. godine.

Kategorija

Zaštićeni pejzaži – V

Specifičnosti

Na području Trebevića zabilježeno je 99 biljnih vrsta i 14 vrsta gljiva. Od biljnih vrsta tri su na Crvenoj listi Federacije BiH: pančićeva omorika, rana ljubičasta orhideja i svijetlolisna udovčica.

Prostor Trebevića je izuzetno bogat ptičijim svijetom – evidentirano je 26 vrsta ptica. Naseljavaju ga različite vrste krupnijih i sitnijih sisara. Na Crvenoj listi ugroženih vrsta Federacije BiH su: bjeloprsi jež, vuk, smeđi medvjed te gmizavac bosanski šargan.

Trenutno stanje

Dobar je pristupni put sa jasnim putokazima. Do Trebevića se može doći i žičarom.

Dozvoljeno

istraživanje naučnih radnika i istraživača (uz dozvolu i najavu), održavanje otvorenih površina – livada kako bi se spriječilo totalno zarastanje prostora, korištenje alternativnih vidova prevoza u vlasništvu Upravljača na svim asfaltiranim putnim komunikacijama, markiranje već postojećih planinarskih, pješačkih i biciklističkih staza u prostoru, uklanjanje invazivnih vrsta biljaka i životinja sa područja, sadnja autohtonih vrsta drveća i bilja koju vrši isključivo Upravljač, unos autohtonih vrsta životinja, krčenje grmolike vegetacije i niskog drveća na području Tabačke ravni u svrhu očuvanja ekosistema planinskih livada, ulazak vatrogasnim i ekipama hitne pomoći i policije u vanrednim slučajevima

Zabranjeno

iznošenje i unošenje biljnog, životinjskog, kulturno-historijskog ili geološkog dobra sa ili unutar područja, korištenje otvorenog plamena (osim na uređenim i označenim prostorima), ostavljanje napuštenih životinja, bacanje smeća i ostavljanje svih vrsta otpada, saobraćaj svim vrstama motornih vozila (osim vozila policije, hitne pomoći, vatrogasnih vozila, vozila Upravljača), vožnja brdskim biciklima, motociklima, biciklima s pomoćnim motorom i drugim vozilima po stazama namijenjenim za hodanje, lov i ribolov, oštećivanje stabala i uznemiravanje životinja, postavljanje reklamnih panoa unutar područja, gradnja novih objekata koji nisu u funkciji očuvanja područja, sječa šume (osim sanitarne i dijelova na kojima je planirana izgradnja objekata u funkciji očuvanja područja), sakupljanje ljekovitog bilja i šumskih plodova, korištenje vodotoka i izvorišta

 

Vezani dokument

ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKON O PROGLAŠENJU ZAŠTIĆENOG PEJZAŽA TREBEVIĆ