Izvještaj TI-a i FOD-a o korupciji: Četiri strategije, malo rezultata

Bosna i Hercegovina je u proteklih 15 godina donijela četiri strategije o borbi protiv korupcije, ali se mali dio toga provodi, izjavila je Dobrila Govedarica, direktorica Fonda otvoreno društvo (FOD) BiH.

FOD BiH i Transparancy International (TI) danas su u Sarajevu prezentirali izvještaj o rezultatima praćenja ispunjavanja međunarodnih obaveza BiH u borbi protiv korupcije.

Govedarica je kazala da vlasti imaju slabe planove za borbu protiv korupcije.

Prema nalazima FOD-a i TI-a u BiH je procesuirano vrlo malo korupcijskih slučajeva, što je, kako se navodi u izvještaju, posljedica političkih pritisaka na pravosuđe. Nadalje, navedeno je i da nije uspostavljen jedinstveni i efikasan sistem za oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalom, kao i to da BiH nije napravila napredak u procesuiranju krivičnih djela pranja novca.

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) je prošle godine pisao da se presude za oduzimanje nelegalno stečene imovine ne provode. Tada je država zbog nejasnih zakonskih pravila godišnje gubila najmanje četiri i po miliona maraka, što su koristili kriminalci koji su i nakon presuda uspijevali sačuvati imovinu do koje su došli na nezakonit način.

Također, u izvještaju se navodi da zakoni o javnim nabavkama imaju slabosti koje otvaraju širok prostor za korupciju, da se Zakon o slobodi pristupa informacijama ne provodi u potpunosti te da BiH još uvijek nema zakon o zaštiti „zviždača“, tj. osoba koje u dobroj namjeri prijavljuju korupciju iz neposrednog okruženja.

Sva ova pitanja su uslov za ispunjavanja međunarodne obaveze BiH u borbi protiv korupcije, što je obaveza u okviru procesa EU integracija naše zemlje, zaključili su predstavnici iz TI-a i FOD-a BiH.

Predstavnici nevladinih organizacija kazali su da su njihovi prijedlozi za izmjenu Zakona o finansiranju političkih partija i Zakona o sukobu interesa odbijeni te da se na današnjoj raspravi u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH našli oni koji neće donijeti transparentnost u predstojećim izbornim kampanjama.

Emir Đikić, predsjedavajući Odbora direktora TI-a kazao je da Zakon o sukobu interesa postaje zakon o interesu i da tu više neće biti nikakve mogućnosti da se procesuiraju ljudi koji zloupotrebljavaju javne funkcije zbog privatnih interesa.

Upozorio je i na štetnost novih odredbi u Zakonu koje određuju povećanje limita za finansiranje političkih partija.

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) iz Sarajeva je prošle godine objavio istraživački tekst u kojem je pokazao da se političkim partijama isplati zarađivati na nezakonit način i primati nedozvoljene donacije. Naime, istraživanje je pokazalo da su neke od njih ostvarile nezakonitu dobit i do 50 puta veću od iznosa kazni.

Podrška čitalaca pomaže CIN-u da razotkrije korupciju i organizirani kriminal.
Donacijom ćete podržati istraživačko novinarstvo kao javno dobro.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print

POVEZANE VIJESTI

SUISSE SECRETS

#istražioCIN