Milion dolara za borbu protiv korupcije

Patrick S. Moon, američki ambasador u Bosni i Hercegovini (BiH), kaže da je korupcija u ovoj zemlji druga na listi problema, odmah poslije nedostatka radnih mjesta. Govoreći na današnjoj konferenciji održanoj povodom predstavljanja projekta Antikorupcijske mreže BiH (ACCOUNT), Moon je rekao da korupcija sputava ekonomski rast, odbija investitore, smanjuje broj radnih mjesta i podstiče organizirani kriminal.

Moon je rekao da je za vladu njegove države borba protiv korupcije u BiH prioritetna. Zbog toga će kroz Američku agenciju za međunarodni razvoj (USAID) uložiti oko milion dolara za trogodišnji program čiji će cilj biti provedba antikorupcijske reforme. Sredstva američkog naroda će biti utrošena na umrežavanje civilnih organizacija u borbi protiv korupcije, pod nazivom Anti-Corruption Civil Organizations Unified Network (ACCOUNT).

Na današnjoj konferenciji u Sarajevu, na kojoj je projekt predstavljen, rečeno je da će se kroz ACCOUNT okupiti razne organizacije civilnog društva, čiji će zajednički cilj biti praćenje provedbe antikorupcijskih reformi i vršenje pritiska na lokale vlasti kako bi se reforme ubrzano provele. Provedbe reformi će biti praćene kroz pet oblasti: zdravstvo, obrazovanje, privredu, pravosuđe i javnu upravu, s tim da će za svaku oblast biti po jedna radna grupa. Koordinatori projekta su Centar za razvoj medija i analize (CRMA) i Infohouse udruženje koje se bavi informacionim obrazovanjem društva i ljudskim pravima.

Prema indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala (TI) u BiH, na listi od 182 zemlje, BiH se nalazi između 91. i 94. mjesta, što je daleko iza 27. zemlje članice Evropske unije (EU).

Podrška čitalaca pomaže CIN-u da razotkrije korupciju i organizirani kriminal.
Donacijom ćete podržati istraživačko novinarstvo kao javno dobro.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print

RELATED STORIES

SUISSE SECRETS

#investigatedbyCIN