Ministarstvo sigurnosti BiH ima informaciju o smanjenju korupcije u zemlji

Prema Informaciji o stanju kriminaliteta u Bosni i Hercegovini (BiH) koju je pripremilo Ministarstvo sigurnosti BiH, smanjuje se broj koruptivnih djela u ovoj zemlji. U prošloj godini je zabilježeno 391 djelo korupcije, što je za oko 10% manje nego u prethodnoj 2010. godini.

Kako je navedeno u Informaciji koja će biti predmet rasprave na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH zakazanoj za 19.7.2012. godine, među krivičnim djelima korupcije prevladavaju zloupotreba položaja i krivotvorenje službenih isprava. Informacija je sačinjena na osnovu podataka policijskih agencija u BiH. Njihovi podaci govore da je došlo i do smanjenja broja krivičnih djela u oblasti privrednog kriminala.

Ipak, dosadašnjim takvim djelima je pričinjena materijalna šteta u iznosu od preko stotinu miliona maraka. Od te sume stečena je protupravna imovinska korist u iznosu od oko 59 miliona maraka.

Među djelima privrednog kriminala najčešće su: pronevjere, povrede autorskih prava, porezne utaje, krijumčarenje i prevare u privrednom poslovanju.

Prema izvještaju „Suzbijanje korupcije u Bosni i Hercegovini: 2001-2011“ koji su sačinili Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) iz Sarajeva i Centar za demokratske studije (CDS) iz Sofije, građane i dalje zabrinjava prisustvo korupcije u ključnim institucijama, kao što su policija, carina i različita ministarstva.

Unatoč nekim znacima napretka u borbi protiv korupcije, BiH još uvijek ima dva deficita – nedovoljnu političku volju i mali broj procesuiranih predmeta korupcije. U poređenju sa stanjem od prije deset godina, još je više ljudi identificiralo korupciju kao drugi najveći problem u zemlji, odmah iza nezaposlenosti.

Među učinjenim naprecima jeste usvajanje strategije za borbu protiv korupcije. Strategija bi trebala biti sprovedena do 2014. godine, a zadatak praćenja njene realizacije je dodijeljen Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine.

Prema posljednjim istraživanjima koje je vodio Transparency International (TI) BiH, nevladina organizacija koja prati oblast korupcije, do sada je sprovedeno oko 17 posto ciljeva ove strategije.

Srđan Blagovčanin, direktor ove organizacije, rekao je za CIN da se ne može očekivati potpuna provedba Strategije do zadatog roka te da će biti dobro ukoliko se sprovede i 50 posto ciljeva.

Informaciju o stanju kriminaliteta u BiH za 2011. godinu je usvojilo Vijeće ministara BiH na sjednici u aprilu ove godine.

Podrška čitalaca pomaže CIN-u da razotkrije korupciju i organizirani kriminal.
Donacijom ćete podržati istraživačko novinarstvo kao javno dobro.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print

RELATED STORIES

SUISSE SECRETS

#investigatedbyCIN