Predstavljen SELDI-jev izvještaj o korupciji u BiH

Predstavljajući izvještaje koji su nastali u sklopu koalicije organizacija SELDI, istakla je osnovne zaključke o korupciji u BiH te iznijela preporuke za poboljšanje borbe protiv korupcije.

Direktorica Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) predstavila je glavne nalaze Izvještaja o stanju korupcije u Bosni i Hercegovini i Regionalnog antikorupcijskog izvještaja, u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije u Sarajevu.

Predstavljajući izvještaje koji su nastali u sklopu koalicije organizacija SELDI, istakla je osnovne zaključke o korupciji u BiH te iznijela preporuke za poboljšanje borbe protiv korupcije.

Konferenciju je organizirala državan Agencija za prevenciju i borbu protiv koriupcije (APIK) u suradnji s Transparency International i Britanskom ambasadom u Bosni i Hercegovini.

Britanski ambasador Edward Ferguson kazao je da je razočaravajuće, iako ne i iznenađujuće, što najviše korupcije ima među političkim partijama, a potom u parlamentima i zakonodavnim tijelima.