Tag: boks

Sportom do političke promocije

Sportaši i klubovi povezani sa politikom imaju veću budžetsku podršku, a političari sportom dobivaju promociju.