Tag: deklaracija

Zakašnjela zaštita potrošača

Prođe i po nekoliko dana prije nego što nadležni reaguju na upozorenja o zdravstveno neispravnoj hrani. U drugim europskim zemljama takvi proizvodi bivaju povučeni sa polica za manje od 48 sati.

Spalionice su od ključne važnosti za sigurno uništavanje hrane

Nema jednostavnog i sigurnog način odlaganja hrane za koju su inspektori utvrdili da je zagađena ili pokvarena.

Državne vlasti nemaju stroge kriterije u vezi s korištenjem otkoštenog mesa...

Meso niske kategorije koje mnoge zemlje ne žele da uvoze završava na bh. trpezama.

Neuređen sistem graničnih inspekcija

Neodgovarajuća oprema i nesređena evidencija omogućavaju lakši ulazak lošeg mesa u BiH.