Tag: diskriminacija

Najviše diskriminacije u zapošljavanju

Ured Ombudsmena BiH prošle je godine dobio 191 žalbu zbog diskriminacije, što je za 41 posto više od prethodne, kada im se žalilo 135 građana.