Tag: nezaposlenost

Vlada odbila prijedlog kojim bi se zaustavilo brisanje nezaposlenih sa biroa

Ukoliko osoba prijavljena na biro za zapošljavanje u FBiH ostvari prihod iznad 208 KM mjesečno briše se sa evidencije nezaposlenih. S druge strane funkcioneri nakon mandata, ne gube pravo na „bijeli hljeb“ i ako nađu novi posao.

Krediti poslodavcima, dug građanima

Kanton Sarajevo je godinama davao firmama kredite za zapošljavanje, ali neke od njih su potrošile novac, a da nisu zaposlile nikoga. U Službi za zapošljavanje kažu da se ovakvi programi neće uskoro ponoviti. Međutim, firme i dalje ostaju dužne najmanje 2,5 miliona KM građanima Kantona.

Traži se: posao sa plaćenim doprinosima i radničkim pravima

Prema riječima mladih a nezaposlenih, potraga za poslom u Bosni i Hercegovini (BiH) često liči na lutriju u kojoj je sreća na strani poslodavca. Prema...

Anketa o stavovima radnika na crno

Istraživanje CIN-a je pokazalo da neprijavljeni radnici smatraju da se ne isplati žaliti i da će budućnost donijeti poboljšanja.