Krediti poslodavcima, dug građanima

Kanton Sarajevo je godinama davao firmama kredite za zapošljavanje, ali neke od njih su potrošile novac, a da nisu zaposlile nikoga. U Službi za zapošljavanje kažu da se ovakvi programi neće uskoro ponoviti. Međutim, firme i dalje ostaju dužne najmanje 2,5 miliona KM građanima Kantona.

Traži se: posao sa plaćenim doprinosima i radničkim pravima

Prema riječima mladih a nezaposlenih, potraga za poslom u Bosni i Hercegovini (BiH) često liči na lutriju u kojoj je sreća na strani poslodavca. Prema podacima Svjetske banke nezaposlenost među mladima iznosi oko 50 odsto i vlada žestoka konkurencija za ono malo dostupnih poslova. Da bi dobio posao kandidat mora odgovarati poslodavčevoj slici savršenog radnika […]