Ubistvo ili samoubistvo sudije Trbojević

Istaknuta sutkinja nije izvršila samoubistvo, nego je ubijena, kažu njena djeca. Dokaz da se radi o samoubistvu je dijelom zasnovan na nalazima vještaka sudske medicine Željka Karana, čovjeka koji se i ranije nalazio u centru kontroverzi i protiv kojega je svojevremeno podignuta optužnica za traženje mita.

Pregovaranje oko istine

Čovjek koji kaže da je njegova supruga počinila samoubistvo odslužio je pet godina zatvora za ubistvo. Presuda je donesena na osnovu nalaza sudskih vještaka koji su, prema navodima oca optuženog, od njega tražili mito.